Helion


Małgorzata Celuch

Kłopoty z ocenieniem praktycznej nauki zawodu. Zasady klasyfikacji - Promocja - Zwalnianie z praktyk
Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 - 23 obowiązki dyrektora
Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 2 - Ocenianie w nauczaniu zdalnym - Frekwencja w czasie pandemii - Procedura przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych - Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ cz. 1 - Nowe kalendarium - Zadania szkoły - Przeszkody w kształceniu online - Zasady dotyczące nauki na odległość - gotowiec