Helion


Artur Biłgorajski

Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do artykułów 1-151
Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych
Granice wolności wypowiedzi rzeczoznawcy majątkowego
Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień