Helion


Anna Trochimiuk

Przewinienia nauczycieli i zasady ponoszenia odpowiedzialności - kompendium wiedzy
Dodatek funkcyjny, motywacyjny i za warunki pracy - jak obliczyć i wypłacić
Organizer awansującego się nauczyciela
Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny
Sprawy kadrowe w praktyce