Helion


Anna Trochimiuk

Dodatek funkcyjny, motywacyjny i za warunki pracy - jak obliczyć i wypłacić
Organizer awansującego się nauczyciela
Zwalnianie pracownika od pracy - 14 przypadków, porady dla kadry i dyrektorów
Odpowiedzialność pracownika oświaty. Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny