Szczegóły ebooka

Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Izabela Kamińska-Jatczak

Ebook

Monografia zawiera rozważania dotyczące aktywności asystentów rodzinnych. Autorka podejmuje próbę połączenia teorii naukowej - transwersalnej analizy aktywności Jeana-Marie Barbiera - z rozważaniami asystentów z pola praktyki. Jest to jednocześnie przykład wykorzystania koncepcji metateoretycznej do podejmowania refleksji nad praktyką.

Publikacja może zaciekawić zarówno teoretyków, jak i refleksyjnych praktyków zajmujących się pracą socjalną z rodziną. Pierwsi mogą odnaleźć propozycję holistycznego i transwersalnego podejścia do analizowania aktywności, w którym uwzględniono różne jej przestrzenie, a drudzy - przykłady słownictwa, za pomocą którego będą mogli opisywać to, co robią w praktyce, nadając swoim wypowiedziom intencję naukową. Książka jest adresowana do osób poszukujących pogłębionego, naukowego namysłu nad praktyką pracy socjalnej.

Wstęp  11

 

Rozdział 1. Porządkowanie chaosu aktywności – podejście transwersalne        17

1.1. Punkt widzenia transwersalnej analizy aktywności 19

1.2. Transwersalna metoda analizy         26

1.3. Narracja o aktywnościach   33

1.4. Podsumowanie       37

 

Rozdział 2. Rodzaje aktywności oddziaływania na Drugiego w polu pracy socjalnej z rodziną   39

2.1. Aktywności adresowane     40

2.2. Aktywności ukierunkowane              42

2.3. Aktywności swoiste              44

2.4. Aktywności usytuowane     47

2.5. Aktywności tożsamościotwórcze    55

2.6. Podsumowanie       61

 

Rozdział 3. Wyrazy aktywności podmiotu działającego                63

3.1. Logika rozumowania             64

3.2. Linia aktywności      66

3.3. Sposób prowadzenia aktywności    68

3.4. Ekspresja/Ekspresyjność    71

3.5. Akt prezentacji        73

3.6. Styl aktywności        75

3.7. Funkcja aktywności               76

3.8. Podsumowanie       77

 

Rozdział 4. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na konstruowanie i przepływ informacji      79

4.1. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na konstruowanie informacji             80

4.1.1. Logika kategoryzowania  81

4.1.2. Logika przekonań emocjonalnych               87

4.1.3. Logika poszukiwania zależności    91

4.1.4. Logika weryfikowania informacji 93

4.1.5. Logika rekonstruowania historii rodziny   97

4.2. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na przepływ informacji         100

4.2.1. Zbieranie informacji          101

4.2.2. Inicjowanie aktywności artykulacyjnej     103

4.2.3. Rzecznictwo na rzecz rodziny        108

4.3. Podsumowanie       114

 

Rozdział 5. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na konstruowanie reguł/zasad komunikacji z rodziną           115

5.1. Użycie środków ekspresji w określonych rejestrach aktywności      116

5.2. Wprowadzanie sposobów adresowania komunikatów        119

5.3. Aranżowanie wizyt i strukturyzacja czasu    121

5.4. Ustalanie zadań i wspieranie w ich realizacji              127

5.5. Podsumowanie       129

 

Rozdział 6. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na odczuwanie oraz na nie oddziałujących  131

6.1. Aktywność naprawcza         135

6.2. Łagodzenie emocji 142

6.3. Budowanie zaufania             147

6.4. Mobilizowanie do przełamywania barier emocjonalnych    152

6.5. Chwalenie                 155

6.6. Dbałość o odczucia i emocje              157

6.7. Pobudzanie do namysłu nad sobą 160

6.8. Ujawnianie się afektów − radzenie sobie z własnymi afektami        166

6.9. Podsumowanie       175

 

Rozdział 7. Wyrazy aktywności ukierunkowanych na autoprezentację  177

7.1. Sposoby dyskursywne służące przekazywaniu autodefinicji              177

7.2. Odróżnianie              178

7.3. Charakterystyka procesu rozwijania aktywności      180

7.4. Formułowanie preferencji zaangażowania 183

7.5. Identyfikowanie aktywności             184

7.6. Określanie celu aktywności               185

7.7. Ocena tendencji aktywności             188

7.8. Akty prezentacji zachodzące w sytuacjach problematycznych i definiujących           189

7.9. Podsumowanie       196

 

Rozdział 8. Przykłady linii aktywności adresowanych    199

8.1. „Zabawa w kotka i myszkę”               205

8.2. Wyręczanie               208

8.3. „Prowadzenie za rękę”        213

8.4. „Redukcja szkód”   218

8.5. Interweniowanie    219

8.6. Pilnowanie 221

8.7. Kierowanie z pozycji władzy              223

8.8. Ukierunkowywanie na samodzielną aktywność       227

8.9. Wspólne uczenie się             229

8.10. Podsumowanie     232

 

Rozdział 9. Przejawy tożsamości podmiotu działającego             235

9.1. Styl aktywności jako przejaw tożsamości podmiotu działającego    239

9.2. Funkcja aktywności jako przejaw tożsamości podmiotu działającego            242

9.3. Akt prezentacji jako przejaw tożsamości podmiotu działającego     246

9.4. Podsumowanie       250

 

Rozdział 10. Dynamika konstruowania tożsamości podmiotu działającego        253

10.1. Uznanie społeczne w procesie wypracowywania konsensusu tożsamościowego 254

10.2. Oddziaływanie pomiędzy ekspresją a impresją     256

10.3. Mechanizm jaźni odzwierciedlonej i kategoryzacja              257

10.4. Konstruowanie tożsamości osobowej        259

10.5. Potwierdzanie ustalonej tożsamości           260

10.6. Podsumowanie     261

 

Zakończenie      265

 

Bibliografia         269

 

Spis rycin i tabel               285

  • Tytuł: Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym
  • Autor: Izabela Kamińska-Jatczak
  • ISBN: 978-83-8220-456-8, 9788382204568
  • Data wydania: 2021-05-13
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_21os
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego