Helion


Szczegóły kursu video

Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne

Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne


Obierz kurs na... angielski dla kierowników projektu!

Środowisko pracy w XXI wieku jest coraz częściej międzynarodowe. W dobie powszechnej globalizacji nikogo nie dziwi, że nad projektem pracuje międzykontynentalny zespół złożony na przykład z Polaków, Brazylijczyków i Hindusów. Zdecydowanie trudniej wyobrazić sobie, że można procesami w takim zespole zarządzać bez szybkiego i sprawnego przepływu informacji. Swobodne posługiwanie się angielskim - uniwersalnym językiem współczesnego biznesu - jest w tym zakresie absolutnie kluczowe. Nie dziwi więc, że coraz więcej polskich firm, chcących funkcjonować w wielokulturowej rzeczywistości, wprowadza angielski jako podstawowy język wewnętrznej komunikacji. Trudno planować karierę czy rozwój zawodowy bez postawienia na poszerzanie językowych kompetencji. Bo w dynamicznie zmieniającym się świecie polsko-angielska korpomowa nie wystarczy. Ten kurs, przeznaczony dla osób, które potrafią już komunikować się po angielsku na poziomie B1, pozwoli jego uczestnikom ujarzmić „korpobełkot”, usprawnić pracę, a także - po prostu - poczuć się pewniej w międzynarodowych kontaktach.

Potraktuj naukę angielskiego jak projekt i zacznij nim sprawnie zarządzać!

Czego nauczysz się podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Niezależnie od tego, czy już zarządzasz procesami w anglojęzycznej firmie, czy dopiero planujesz swój rozwój w tym kierunku, czy jesteś liderem międzynarodowego zespołu, czy funkcjonującym na światowych rynkach biznesmenem lub przedsiębiorcą, czy po prostu chcesz rozwinąć swoje umiejętności - ten kurs jest dla Ciebie, jeżeli chcesz:

 • Być skutecznym menedżerem.
 • Prowadzić z sukcesem międzynarodowe mediacje i negocjacje.
 • Sprawnie komunikować się z zagranicznymi klientami.
 • Poznać zagadnienia językowe i merytoryczne z obszaru psychologii i socjologii biznesu.
 • Zarządzać budżetem.
 • Poszerzyć zasób słownictwa angielskiego z zakresu zarządzania projektami, biznesowego i ogólnego.
 • Utrwalić i pogłębić znajomość angielskiego na poziomie B2.
 • Przygotować się do kontynuowania nauki na poziomach C1 – C2.

W trakcie 7,5-godzinnego kursu obejmującego łącznie 31 lekcji przyswoisz słownictwo i gramatykę potrzebną do swobodnej komunikacji w środowisku biznesowym oraz nauczysz się stosować je w praktyce. Materiał jest zilustrowany przykładami wziętymi z życia, aby jak najsprawniej przygotować do procesu zarządzania projektem.

Naturalna komunikacja, nie sztuczne konstrukcje

Poczucie pewności i swoboda to nieodzowne cechy dobrego lidera. Trudno zaś o pewność siebie, gdy podczas niezwykle ważnej telekonferencji nagle brakuje słów. Dlatego przygotowany przez Rafała Tonderę kurs Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne tak duży nacisk kładzie na praktyczną stronę zagadnienia. Bo to w czasie pracy, nierzadko bardzo intensywnej, a nie w sterylnych warunkach sali egzaminacyjnej, wykorzystywane będą nabyte podczas nauki umiejętności. Język ma służyć jako jedno z najważniejszych narzędzi skutecznego menedżera, który dzięki niemu może lepiej zrozumieć wielokulturowe środowisko, dostrzec rozmaite niuanse i uwarunkowania. W sytuacjach, w których liczy się szybkość, ale też precyzja działania, trudno przecenić wagę skutecznej komunikacji. Konkretne sformułowanie swojego stanowiska oraz przejrzyste przedstawienie jego wad i zalet jest niezwykle ważne!

Tylko dla wtajemniczonych

Nawet jeżeli sprawnie posługujesz się językiem angielskim, kurs Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne pozwoli Ci przejść na wyższy stopień komunikacyjnego wtajemniczenia - utrwalić Twoje dotychczasowe umiejętności i nabyć wiele nowych. Będziesz swobodnie brać udział w dyskusjach toczących się z użyciem specjalistycznego słownictwa i nacechowanych wysokim poziomem abstrakcji. Wreszcie: wzrośnie Twoja pozycja na rynku pracy - jako skutecznego menedżera i sprawnego lidera, doskonale radzącego sobie w świecie ponadnarodowego biznesu. Are you ready? Let’s do it!

 • 1. Wstęp do korpomowy
  • 1.1. Wstęp00:03:15
  • 1.2. Podstawy prawidłowej wymowy00:24:33
 • 2. Sylwetka dobrego kierownika projektu
  • 2.1. Present Simple00:16:40
  • 2.2. Present Continuous00:18:43
  • 2.3. Stopniowanie przymiotników00:16:36
  • 2.4. Porównywanie cech00:06:11
 • 3. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa... budżetowanie!
  • 3.1. Past Simple00:21:20
  • 3.2. Past Continuous00:07:59
  • 3.3. Enough i too00:08:58
  • 3.4. Spójniki00:14:17
 • 4. Co się ROI w głowie PM-a?
  • 4.1. Present Perfect Simple00:19:27
  • 4.2. Present Perfect Continuous00:04:35
  • 4.3. Wszystko o czasownikach modalnych00:17:02
  • 4.4. Skróty i skrótowce00:08:24
  • 4.5. Apostrofy00:08:51
  • 4.6. Wielka i mała litera00:15:34
 • 5. Jak się nie wstydzić fundraisingu
  • 5.1. Question tags00:17:06
  • 5.2. Czasy zaprzeszłe00:09:58
  • 5.3. Mowa zależna00:26:09
 • 6. Wiedza to potęgi klucz - czyli z życia klucznika
  • 6.1. Imiesłowy00:08:07
  • 6.2. Konstrukcje z used to00:07:25
  • 6.3. Phrasal verbs00:11:07
 • 7. Jak stworzyć dream team
  • 7.1. Strona bierna00:11:50
  • 7.2. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne00:18:05
 • 8. Harmonogram - czyli sztuka prokrastynacji
  • 8.1. Czasy przyszłe00:19:07
 • 9. Dlaczego nienawidzę niespodzianek?
  • 9.1. Konstrukcje z wish00:09:46
  • 9.2. Przyimki i phrasal verbs 200:09:17
 • 10. Człowieku, komunikuj się!
  • 10.1. Conditionals 0, 1, 2, 300:17:38
  • 10.2. Mixed Conditionals00:10:15
  • 10.3. Przyimki 200:04:33
  • 10.4. Przekuwamy w praktykę - kierowanie projektem... in English!00:51:48