Autor: James Freeman

James Freeman jest konsultantem, specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań opartych na Ansible. Jest również autorem i prelegentem na międzynarodowych konferencjach dotyczących tego frameworka.

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Hands-On Enterprise Automation on Linux. Efficiently perform large-scale Linux infrastructure automation with Ansible

James Freeman

Mastering Ansible. Automate configuration management and overcome deployment challenges with Ansible - Fourth Edition

James Freeman, Jesse Keating

Mastering Ansible. Effectively automate configuration management and deployment challenges with Ansible 2.7 - Third Edition

James Freeman, Jesse Keating

Practical Ansible 2. Automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications with Ansible 2.9

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Practical Ansible. Learn how to automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications - Second Edition

James Freeman, Fabio Alessandro Locati, Daniel Oh