Autor: Fabio Alessandro Locati

Fabio Alessandro Locati jest starszym architektem w Red Hat, prelegentem i twórcą oprogramowania open source. Zajmuje się systemem Linux, automatyzacją oraz technologiami chmury.

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Learning Ansible 2. Click here to enter text. - Second Edition

Fabio Alessandro Locati

Learning Ansible 2.7. Automate your organization's infrastructure using Ansible 2.7 - Third Edition

Fabio Alessandro Locati

OpenStack Cloud Security. Your OpenStack cloud storage contains all your vital computing resources and potentially sensitive data – secure it with this essential OpenStack tutorial

Fabio Alessandro Locati, Fabio A Locati (Duplicate)

Practical Ansible 2. Automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications with Ansible 2.9

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Practical Ansible. Learn how to automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications - Second Edition

James Freeman, Fabio Alessandro Locati, Daniel Oh