Helion


Fabio Alessandro Locati

Fabio Alessandro Locati jest starszym architektem w Red Hat, prelegentem i twórcą oprogramowania open source. Zajmuje się systemem Linux, automatyzacją oraz technologiami chmury.

Learning Ansible 2.7. Automate your organization's infrastructure using Ansible 2.7 - Third Edition
Practical Ansible 2. Automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications with Ansible 2.9
Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji