Helion


Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Court, nobles and festivals. Studies on the Early Modern visual culture
Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej