Autor: Andrzej Kochan

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

Andrzej Kochan, Emilia Koper-Olecka

Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

Teoretyczne podstawy cyfrowego bliźniaka aplikacji ETCS

Andrzej Kochan