Autor: Kamil Jędrasiak

Gracze w kulturze

Kamil Jędrasiak

Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku

Alicja Górska, Edyta Janiak, Kamil Jędrasiak