Helion


Urszula Motowidlak

Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej
Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne
Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej