Helion


Tomasz Motowidlak

Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne
Zależność gospodarki Ukrainy od stanu relacji energetycznych z Federacją Rosyjską