Helion


Marian Kowalewski

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni
Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Usługi teleinformatyczne administracji publicznej