Autor: Marian Kowalewski

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Marian Kowalewski

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Marian Kowalewski, Marek Jakubiak

Modelowanie bezpieczeństwa informacji organizacji - uwarunkowania

Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni

Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej

Marian Kowalewski

Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Jakub Kowalewski, Marian Kowalewski