Helion


Marek Barański

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna