Helion


Anna Czyż

Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej
Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu
Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy
Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna