Helion


Rafał Glajcar

Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej
Postępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 14
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 15
Współczesne partie i systemy partyjne państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie demokratyzacji