Helion


Dorota Pekasiewicz

Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja
Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów