Helion


Dorota Pekasiewicz

Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych
Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych
Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja