Helion


Aleksandra Baszczyńska

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji