Autor: Aleksandra Baszczyńska

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Aleksandra Baszczyńska

Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Czesław Domański, Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz, Anna Witaszczyk