Helion


Aleksandra Nowakowska

EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues
Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym