Autor: Aleksandra Nowakowska

EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

Aleksandra Nowakowska

EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

Zbigniew Przygodzki, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca

Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and Economic Policy Issues

Aleksandra Nowakowska

Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy

Aleksandra Nowakowska

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

Aleksandra Nowakowska

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka

Aleksandra Nowakowska