Czym jest idea lifelong learningu?

22.05.2023ogólne

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 7 minut

Czym jest idea lifelong learningu?

Ze światem bani, czyli z nową kruchą, niespokojną i niezrozumiałą rzeczywistością geopolityczną, bezpośrednio wiąże się idea lifelong learningu. Termin ten, wywodzący się z języka angielskiego, określa sposób życia, który polega na nieustannym dokształcaniu. Według tej idei pracownik musi być gotowy na zmiany, jakie zajdą w przyszłości. Przyczyną tego jest fakt, że nie możemy być pewni tego, w jakich zawodach będziemy pracować w kolejnych latach.

Zmiany w ostatnich latach

W ostatnich latach nietrudno zauważyć zmiany, jakie zaszły na świecie. Przede wszystkim wiążą się z cyfryzacją i wszelkimi nowinkami technicznymi, które zaistniały w naszym codziennym życiu. Przykładem takich zmian jest przeniesienie dokumentów, a nawet całych systemów, funkcjonujących przez lata w wersji papierowej, do komputerów. Widocznym skutkiem cyfryzacji, który stał się już dla nas tak powszechny, że wielu z nas nie wyobraża sobie innej metody, jest robienie przelewów bankowych za pomocą urządzeń elektronicznych.

Cyfryzacja ma spory wpływ również na zatrudnienie oraz przejmowanie przez urządzenia elektroniczne i automatycznie działające systemy wielu funkcji, które pełnione były wcześniej przez ludzi. Być może za jakiś czas procesy kadrowe czy HR-owe także będą odbywały się tylko i wyłącznie w naszych smartfonach, a na podstawie dwupoziomowego potwierdzenia danych będziemy podpisywać umowy lub kontrakty.

Demografia naszą zmorą

Wiele osób pewnie stwierdzi, że problemy związane z szybkim rozwojem nowych technologii oraz digitalizacją ich nie dotyczy, ponieważ za dziesięć lub dwadzieścia lat będą już na emeryturze. Jednak nikt nie da nam gwarancji, że w przyszłości wiek emerytalny się nie zmieni. Niektórzy snują nawet scenariusze zakładające, że w przyszłości emerytury w ogóle nie będzie.

Demografia może wpływać na zmiany w prawie oraz na rynku pracy, dlatego trzeba mieć świadomość tego, że za jakiś czas zawód, w którym aktualnie pracujemy może już nie istnieć, a warunki, na jakich zostaliśmy zatrudnieni nie będą już miały racji bytu. Właśnie z tej przyczyny tak istotne jest, aby każdy z nas na poziomie stanowiskowym cały czas wdrażał się w ideę lifelong learningu i na bieżąco uczył się wszelkich nowinek.

Dlaczego warto zastanowić się nad ideą lifelong learningu?

Zmiany, które zachodzą na świecie niepokoją nie tylko pracowników, ale również pracodawców. Z wielu statystyk możemy wyczytać, że kolejne firmy zaczynają wstrzymywać się z procesem zatrudnienia oraz hamować działania związane z podwyżkami. Dlatego tak ważne jest ciągłe dokształcanie się i dostosowywanie do obecnych realiów na rynku pracy.

Idea lifelong learningu to koncepcja zapoczątkowana jeszcze w czasach pierwszych filozofów, m.in. Konfucjusza, Sokratesa, Platona i Seneki. Jednak ze względu na budowę obecnego rynku pracy, który charakteryzuje się niepewnością, zmiennością i złożonością, idea staje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. W trakcie procesów rekrutacyjnych zyskują na znaczeniu dyplomy, dodatkowe kursy oraz wykształcenie kandydata, a predyspozycje do rozwoju oraz podejmowania nowych wyzwań stają się ważniejsze niż długoletnie doświadczenie w konkretnej branży.

Warto podkreślić korzyści wynikające z praktykowania idei lifelong learningu. Są to m.in. lepsze pespektywy rozwoju, zwiększenie szans na lepsze stanowisko w pracy, wyższe zarobki oraz podniesienie prestiżu społecznego. Wszystko to w następstwie może przyczynić się do wzrostu ekonomicznego i gospodarczego państwa.

Przez to, że rodzimy się z naturalną ciekawością chcemy się uczyć. Często jednak wymagania w pracy i życiu osobistym ograniczają nasz czas i chęć zaangażowania się w rozwój naturalnej ciekawości poznawczej. Rozwijanie określonych nawyków uczenia się - świadomie utrwalonych i kultywowanych - może być drogą do trwałego wzrostu znaczenia zawodowego i poczucia głębokiego osobistego szczęścia.

 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?