Jak zaplanować rozwój pracowników?

09.02.2022firmy

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 8 minut

Jak zaplanować rozwój pracowników?

Stabilna umowa i odpowiednie wynagrodzenie są bardzo ważne dla osób szukających pracy. Jednak z czasem, kiedy już pracują, równie istotna okazuje się jasno wytyczona ścieżka rozwoju. Jak ją zaplanować, aby pracownik miał poczucie, że wie, jak będzie przebiegał rozwój jego kompetencji w organizacji?

 

Zaplanuj - aby to zrobić, potrzebujesz planu

 

Przy planowaniu rozwoju pracowników najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego z nich. Zupełnie inaczej bowiem będzie wyglądała ścieżka rozwoju pracownika działu handlowego, a inaczej kogoś, kto pracuje w księgowości. Różne kompetencje potrzebne do efektywnego wykonywania obowiązków determinują rozpisanie różnych planów kariery. Plan jest bardzo ważny dlatego, że zawiera nie tylko informacje o tym, jakie kompetencje należy rozwijać, ale również jasno wytycza przed pracownikiem drogę awansu. Dzięki czemu wie on, do jakiego stanowiska w firmie może aspirować.

Plan jest zawsze pierwszym elementem, który należy stworzyć, jeśli dąży się do jakiegokolwiek celu. Na przykład ktoś, kto chce zbudować masę mięśniową, nie osiągnie zamierzonego efektu bez odpowiedniego planu treningowego - analogicznie, jeśli chcesz, aby Twoja organizacja jasno określała możliwości awansu, musisz rozpisać plan, jak dany cel osiągnąć. Twój pracodawca zapewne wymaga od Ciebie, jako pracownika działu HR, zaplanowania miesięcznych czy rocznych działań. Podobne plany rozpisują działy marketingu czy handlowe. Plan jest kluczem.

 

Jak dbać o rozwój ludzi w organizacji?

 

To zadanie osób zarządzających organizacją, w ich interesie leży podnoszenie kwalifikacji zespołu, aby budować silną i stabilną firmę. Ty, jako HR-owiec, dzięki wiedzy i doświadczeniu masz ogromny wpływ na ostateczne decyzje w sprawie rozwoju. To Ty rozmawiasz z pracownikami, badasz ich potrzeby szkoleniowe, a także sprawujesz pieczę nad rozpisaniem planu kariery.

Jak zatem, w obliczu takiej odpowiedzialności, zadbać o rozwój pracowników? Przede wszystkim pamiętaj, że każdy pracownik potrzebuje rozwoju innych kompetencji - pamiętaj o indywidualnym podejściu do rozwoju. Kiedy już ustalisz, na które kompetencje pracowników stawiać i co u nich rozwijać, znajdź narzędzie umożliwiające stały dostęp do wiedzy. Jeśli w Twojej organizacji nie ma osoby odpowiedzialnej stricte za rozwój pracowników, a jest to jedno z wielu zadań, które zostały przydzielone Tobie, ułatw sobie pracę i zorganizuj dla pracowników platformę do nauki przy użyciu internetu. Przykładem może być usługa multimedialnej biblioteki cyfrowej.

 

 

Jak zaplanować rozwój pracowników?

 

W planowaniu rozwoju - czy raczej ścieżki rozwoju, bo to dość długi proces, trwający nieraz latami - najważniejsza jest analiza potrzeb zarówno pracownika w zakresie rozwoju, jak i organizacji w zakresie kompetencji, które będą jej potrzebne, by się rozwijać. Na tym etapie istotne jest pytanie o motywację do rozwoju: czy pracownik w ogóle chce się rozwijać i awansować.

Pracodawca zawsze patrzy na plan rozwoju pracownika z perspektywy kompetencji, które będą potrzebne organizacji do osiągnięcia celów strategicznych. I to jest idealne wyjście zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dla pracownika, ponieważ będzie się czuł częścią zmiany (jeśli oczywiście będzie znać cele, jakie stawia przed nim pracodawca) i uzyska poczucie, że jego praca wpływa na wyniki firmy. Dla pracodawcy, ponieważ środki zainwestowane w rozwój kompetencji pracownika zaowocują rozwojem firmy i zwiększeniem jej przychodów.

Równie ważnymi aspektami są określenie celów rozwojowych i wybór narzędzi. Pierwszy punkt odnosi się do określenia kamieni milowych w rozwoju pracownika, czyli na przykład że w ciągu dwóch lat pracownik, który startuje z poziomu A1, opanuje angielski w stopniu B1. Co oznacza, że wyznaczenie celów musi być oparte na wcześniej przeprowadzonej analizie. Wybór narzędzi, które należałoby dobierać zależnie od wyników analizy i w odniesieniu do konkretnego pracownika, może się z pozoru wydawać najtrudniejszym etapem planowania rozwoju. Tylko z pozoru jest najtrudniejszy. Wiele narzędzi oferuje darmowy okres próbny, warto z nich korzystać, aby sprawdzić, czy spełniają oczekiwania. Dobrym pomysłem jest również inwestowanie w usługi, które oferują mnóstwo treści w jednym pakiecie, jak na przykład ebookpoint BIBLIO.

 

Literatura uzupełniająca:

  1. Proste, ale ważne w zarządzaniu! Jak skutecznie zarządzać ludźmi i zmianą
  2. Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II
  3. Co dalej z zarządzaniem?
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?