Zarządzanie stresem pracowników

23.02.2022firmy

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 9 minut

Zarządzanie stresem pracowników

Na HR-owych forach internetowych często pojawia się prośba o polecenie kursów lub webinarów dotyczących radzenia sobie ze stresem, przeznaczonych dla pracowników. Co oznacza, że jest to palący problem w wielu organizacjach. Przychodzimy z receptą: Pokonaj stres. Kurs video. Jak zadbać o odporność psychiczną w obecnej i każdej trudnej sytuacji. Kurs prowadzi Andrzej Niemczyk.

 

Zarządzanie stresem w organizacji

 

Najpopularniejszym podejściem do tej kwestii w organizacji jest prewencyjne zarządzanie stresem. Najskuteczniejsza bowiem jest profilaktyka, czyli zapobieganie sytuacjom stresowym i podejmowanie działań, które mają niwelować sytuacje stresowe. Jednym słowem, dbanie o wellbeing pracowników - działalność mająca na celu promocję zdrowia, a także zabezpieczenie pracowników przed skutkami stresu. Coraz powszechniejsze są więc takie rozwiązania jak dostęp do pomocy psychologicznej, możliwość skorzystania z masażu w firmie czy wszelkie usługi, które pozwalają pracownikowi się zrelaksować.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zarządzania stresem, wypożycz ebook lub audiobook o tej tematyce. Jeśli chodzi o zagadnienie stresu, nasi czytelnicy najchętniej sięgali po tytuł Chorzy ze stresu.

 

Prewencyjne zarządzanie stresem

 

Według twórców teorii prewencyjnego zarządzania stresem opiera się ona na pięciu podstawowych zasadach:

 • Jednostka i organizacja są wzajemnie od siebie zależne - ta zasada odnosi się do tego, że firma nie może poprawnie funkcjonować bez dynamicznych, zdrowych i pełnych energii pracowników.
 • Zarządzający są odpowiedzialni za zdrowie jednostki i organizacji - zasada ta odnosi się do działań przywódców, którzy powinni dbać o dobrostan pracowników nie tylko dlatego, że tak trzeba, ale również dlatego, że (jak pisaliśmy w punkcie wcześniejszym) dla poprawnego działania firmy ważne jest, aby byli oni zdrowi. Oczywiście osoby zarządzające również powinny dbać o swój wellbeing.
 • Indywidualny i organizacyjny stres nie są nieuniknione - istnieje pewna teoria obrazująca zależność między osiąganiem sukcesu a poziomem stresu. Jednak według autorów teorii prewencyjnego zarządzania stresem jest to wyłącznie wymówka dla wdrażania koncepcji zarządzania stresem.
 • Każda jednostka i organizacja reaguje na stres na swój sposób - ta zasada wskazuje, że nie ma jednej sprawdzonej metody radzenia sobie ze stresem. Rozwiązania trzeba dopasować zarówno do potrzeb pracownika, jak i organizacji.
 • Organizacje podlegają ciągłym zmianom, są dynamiczne - oznacza to, że działania podejmowane w przeszłości, które przynosiły wówczas efekt, dzisiaj niekoniecznie będą się sprawdzać. W odniesieniu do tej zasady warto zadbać o feedback, aby pracownicy czuli się częścią firmy i wiedzieli, że zmiany, które w niej zachodzą, to również ich wkład; aby czuli się częścią procesu jej rozwoju i widzieli, jak ich praca przekłada się na wzrastanie organizacji.

 

 

 

Zarządzanie stresem w pracy - dlaczego jest ważne?

 

Przede wszystkim dlatego, że pracownicy którzy są stale zestresowani, wykazują zmniejszoną motywację do wykonywania obowiązków, a tym samym są mniej efektywni. Ponadto długotrwały stres może wzbudzić chęć zmiany pracy, a w konsekwencji prowadzić do wakatu na stanowisku, co przekłada się na dodatkowe koszty dla pracodawcy.

Dla organizacji brak zarządzania stresem może się okazać kosztowny. Szacuje się, że stres jest przyczyną nawet 60% nieobecności w pracy. Ocenia się, że w latach 2009 - 2010 w Wielkiej Brytanii nieobecności pracowników spowodowane stresem kosztowały pracodawców niemal 10 mln GBP.

 

Jak zarządzać stresem w organizacji?

 

Pierwsza zasada to prewencyjne zarządzanie stresem. Jednak równie ważne są:

 • Szkolenie kadry - głównie z tzw. kompetencji miękkich, czyli na przykład zarządzania emocjami. Szkolenia i inwestycja w rozwój pracowników, czy to kadry zarządzającej, czy niższego szczebla, wydaje się być oczywistością. Niestety tak nie jest. Według danych CBOS pracodawcy wydają średnio 194 zł miesięcznie na szkolenie pracownika, przy czym są to głównie szkolenia z zakresu BHP. Co najbardziej zatrważające, aż 40% (!) pracodawców nie szkoli swoich pracowników w ogóle.
 • Badanie potrzeb zespołu - aby dobrać odpowiednie szkolenie, benefit czy formę zarządzania stresem, najpierw warto zapytać pracowników, czego potrzebują i z jakiej formy wsparcia najchętniej skorzystają.
 • Komunikacja - to podstawa. Bez zdrowej komunikacji nie można zbudować żadnej relacji, począwszy od osobistych, partnerskich, skończywszy na firmowych. Feedback, zarówno jako informacja zwrotna na linii przełożony - podwładny, jak i w drugą stronę, powinien być codziennością w organizacji. Jeśli pracownik nie wie, czy odpowiednio wykonuje swoje obowiązki, będzie to potęgowało w nim stres. Jeżeli natomiast pracodawca nie wie, że pracownik jest przytłoczony nadmiarem obowiązków, co również powoduje w nim napięcie i staje się przez to mniej efektywny, nie będzie mógł w szybki sposób zareagować i wspomóc go w działaniach, na przykład delegować część obowiązków na inną osobę z zespołu.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Interwencje antystresowe w organizacji. Modele. Zarządzanie. Efektywność
 2. Stres w pracy - jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w aspekcie czynników stresogennych
 3. Skuteczny szef. Kurs video. Jak wspierać podwładnych i utrzymać ich efektywność w trudnych sytuacjach

 

 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?