Helion


Szczegóły ebooka

Stres w pracy - jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w aspekcie czynników stresogennych

Stres w pracy - jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w aspekcie czynników stresogennych


Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie stresu nie jest zjawiskiem oczywistym. Wymaga indywidualnego podejścia, czasu i wysiłku. Niezaprzeczalna jest jednak potrzeba przeprowadzania takiego pomiaru, jak również wprowadzanie działań, które zmierzają do minimalizowania stresu w pracy. Wzrastają wówczas efekty wykonywanej pracy, co znowu przyczynia się do rozwoju organizacji. Niemal każdy pracownik doświadcza stresu w pracy. Wydaje się, że zagadnienie to jeszcze bardziej zyskuje na aktualności w ostatnich miesiącach. Sprawdź, jak dokonać oceny ryzyka zawodowego pod kątem czynników stresogennych. Dowiesz się m.in.: czym jest stres i jak przebiega; jakie są źródła stresu, a także konsekwencje działania czynników stresogennych; kto jest narażony na stres; jak zidentyfikować zagrożenia; jak oszacować ryzyko zawodowe pod kątem czynników stresogennych; jakie działania naprawcze i eliminujące elementy stresogenne można odjąć; jak wyglądają dobre praktyki w zakresie eliminowania czynników stresogennych;

 • Definicja stresu
 • Polska teoria wymagań i kontroli
 • Przebieg stresu
 • Jakie mogą być konsekwencje stresu
 • Źródło stresu
 • Kto jest szczególnie narażony na stres
 • Ocena ryzyka zawodowego pod względem czynników psychospołecznych
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Podział zagrożeń na skutek działania czynników stresogennych
 • Szacowanie ryzyka zawodowego
 • Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego
 • Działania profilaktyczne i naprawcze eliminujące elementy stresogenne
 • Dobre praktyki w zakresie eliminowania czynników stresogennych
 • Uwagi końcowe