Biblioterapia i bajkoterapia

28.09.2021biblioteki

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 6 minut

Biblioterapia i bajkoterapia

Definicję biblioterapii już znamy, wiemy też, czy i dla kogo jest odpowiednia. Czas zgłębić nieco ten temat i poznać najpopularniejszy element biblioterapii, czyli bajkoterapię.

 

Biblioterapia - metody i techniki

 

Podstawowe techniki biblioterapii są stosowane w zależności od jej rodzaju. Najczęstsze to:

 

 • głośne, samodzielne czytanie,
 • czytanie wybranych tekstów przez prowadzącego zajęcia,
 • słuchanie tekstów z kategorii relaksacyjnych lub aktywizujących,
 • dyskusja nad czytanym tekstem; czytanie może być pretekstem do rozmowy na trudne tematy,
 • pisanie listu do bohatera czytanej właśnie książki,
 • pobudzanie kreatywności przez wymyślanie alternatywnych losów bohaterów lub innego zakończenia książki,
 • odgrywanie scenek, wchodzenie w rolę bohaterów literackich,
 • wykonywanie ilustracji do aktualnie czytanego utworu,
 • wykonywanie ilustracji bohaterów w odniesieniu do odczuwanych przez nich emocji.

 

Metody stosowane w biblioterapii są silnie powiązane z funkcjami literatury:

 

 • poznawczą,
 • estetyczną,
 • wychowawczą.

 

Charakterystykę poszczególnych metod i obszerne informacje na temat biblioterapii znajdziesz w Podstawach współczesnej biblioterapii.  

 

Biblioterapia - cele i zadania

 

Jak każda dziedzina nauki, biblioterapia również ma swoje cele i zadania. Do głównych zaliczamy:

 

 • pomoc w pokonywaniu problemów,
 • pokazywanie wzorców zachowań,
 • wspomaganie zmiany w zaburzeniach emocjonalnych,
 • integracja osób z niepełnosprawnością,
 • pomoc w rozpoczęciu rozmowy na trudny temat,
 • oswajanie nieznanego,
 • budowanie postawy tolerancji i akceptacji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • obniżanie poziomu lęku,
 • wsparcie w procesie rozwoju,
 • motywowanie do nauki.

 

Bajkoterapia

 

Czyli najpopularniejsza dziedzina biblioterapii. Jest realizowana głównie w Polsce i skierowana do dzieci. Zasadniczym celem bajkoterapii jest uspokojenie i zredukowanie problemów emocjonalnych.

Bajki można podzielić ze względu na zakres działania na:

 

 • relaksacyjne - mają na celu uspokojenie,
 • psychoedukacyjne - mają na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu i emocjach dziecka,
 • psychoterapeutyczne - ich głównym zadaniem jest pokonywanie trudnych sytuacji wywołujących lęk u dzieci.

 

Bajkoterapia - co daje?

 

Korzyści z bajkoterapii są zbliżone do tych płynących z biblioterapii w ogóle. Również tu można wskazać na pozytywne skutki w zakresie pozytywnego myślenia, poczucia własnej wartości czy rozumienia świata i jego problemów.

Dzięki czytaniu bajek dziecko ma możliwość spotkania się z odmiennością, dostaje szansę na budowanie postawy tolerancji i zrozumienia. Staje się empatyczne i otwarte na innych. Książki i historie bohaterów są doskonałym sposobem na rozpoczęcie rozmowy na przykład na temat trudnego czasu dla dziecka, czyli adaptacji w przedszkolu. Jeśli w bajce pojawia się bohater, który przeżywa podobny okres do tego w życiu dziecka, dużo łatwiej jest przenieść doświadczenia postaci na jego własne.

 

Bajkoterapia - dla kogo?

 

Choć bajkoterapia sprawdza się najlepiej w przypadku dzieci, stosuje się ją również w odniesieniu do dorosłych. Ponadto warto wiedzieć, że jest także skuteczna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, osobami z niepełnosprawnościami, młodzieżą czy że może być przygotowywana z myślą o konkretnej grupie wiekowej, na przykład trzy- lub czterolatkach.

 

Literatura uzupełniająca:

 

 1. Bajki rymowane w biblioterapii
 2. Literatura w terapii - warsztaty otwarte
 3. Bajki dla dyslektyków
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?