Helion


Szczegóły ebooka

 
Literatura w terapii - warsztaty otwarte

Literatura w terapii - warsztaty otwarte


Publikacja stanowi kontynuację poprzedniej książki autorki Literatura w terapii dzieci. Autorka poddaje refleksji pracę biblioterapeutyczną, którą zajmuje się jako psycholog i psychoterapeuta. Wskazuje na zasadnicze elementy procesu biblioterapeutycznego, jakimi są budowanie relacji terapeutycznej, konstruowanie w toku procesu terapeutycznego rozumienia oraz budowanie zmiany terapeutycznej. Autorka podkreśla, iż działania biblioterapeutyczne, aczkolwiek skupione wokół tekstu literackiego, zasadzają się na relacji terapeutycznej, zatem ich kluczową formułą powinna być regularność i systematyczność spotkań biblioterapeutycznych oraz stałość osoby terapeuty – znającego i rozumiejącego pacjenta, do którego kieruje działania biblioterapeutyczne. Wobec tak sformułowanego założenia dotyczącego pracy terapeutycznej z wykorzystaniem literatury autorka przedstawia działania biblio-edukacyjne oraz biblio-terapeutyczne sensu strice, wskazując różnice między nimi.

Pierwszy rozdział pracy zawiera omówienie obszarów współcześnie uprawianej biblioterapii. Autorka dokonuje subiektywnego przeglądu oraz oceny tekstów literackich wykorzystywanych w pracy biblioterapeutycznej – bajek terapeutycznych, opowiadań dla dzieci, baśni. W rozdziale drugim – kluczowym dla meritum namysłu biblioterapeutycznego autorki – zaprezentowane są trzy perspektywy pracy terapeutycznej: rozumienie, relacja oraz zmiana. Autorka nie tylko definiuje i omawia owe perspektywy, ale też ukazuje ich znaczenie w jakości pracy terapeutycznej. W rozdziale trzecim autorka dokonuje przełożenia na biblioterapeutyczny proces założeń odnoszących się do terapii w ogóle – zatem przedstawia, w jaki sposób rozumienie, relacja oraz zmiana wpisują się w proces biblioterapeutyczny. Oddana do rąk czytelników publikacja zawiera również część praktyczną, rozdział czwarty – w nim autorka przedstawia propozycje biblioterapeutycznych warsztatów otwartych. Formuła warsztatów otwartych zasadza się na założeniu przekładu intersemiotycznego. Proces ten jest w pracy opisany i zaprezentowany w postaci przykładowych warsztatów kierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Publikacja łączy w sobie namysł teoretyczny nad współcześnie uprawianą biblioterapią oraz prezentację praktycznych propozycji realizacji biblioterapeutycznych, opartych na doświadczeniach autorki w pracy z pacjentami w toku procesu terapeutycznego. Dedykowana jest osobom zajmującym się zawodowo terapią dzieci oraz wszystkim zainteresowanym biblioterapią.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Rozdział 1. Słowo i tekst w terapii

1.1. Subiektywna ocena terapeutycznych tekstów literackich – bajki terapeutyczne i baśnie / 11

1.2. Pomysł na ekspresyjną pracę biblioterapeutyczną / 28

 

Rozdział 2. Terapeutyczne implikacje pracy z wykorzystaniem literatury

2.1. Terapia – relacja / 35

2.2. Terapia – rozumienie / 41

2.3. Terapia – zmiana / 50

 

Rozdział 3. Tekst literacki jako wyraz rozumienia

3.1. Relacja, rozumienie, zmiana w pracy biblioterapeutycznej / 61

3.2. Narracje towarzyszące / 69

 

Rozdział 4. Warsztaty otwarte – pomysły realizacji. Otwieranie pracy z grupą – warsztaty dla dzieci

4.1. Opowiadania dla dzieci / 79

4.2. Baśnie / 103

4.3. Bajki terapeutyczne i utwory wybrane przez dzieci / 121

4.4. Cykl „W Przedziwnej Krainie” oraz „Kropelki Życia” – biblioterapia ekspresyjna o emocjach / 131

4.5. Biblioterapeutyczne warsztaty otwarte dla dorosłych / 153

 

Zakończenie / 167

 

Bibliografia / 169

 

Summary / 173

Résumé / 175