Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?

24.11.2021firmy

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 8 minut

Czy Polacy są szczęśliwi w pracy?

Z opublikowanego niedawno raportu Job House i Great Digital Szczęście w pracy Polaków wynika, że polscy pracownicy oceniają swoje poczucie szczęścia dość wysoko: 7,9/10. Co wpływa na ich odczucia?

 

Co wpływa na szczęście w pracy Polaków?

 

Według wspomnianego raportu aż 87% badanych odpowiedziało, że o ich poczuciu szczęścia decyduje dobre wynagrodzenie. Na drugim miejscu uplasowały się relacje z przełożonymi (77%). Podium zamyka przyjazna atmosfera w pracy (75%).

Wynika z tego, że pracownikom nadal najbardziej zależy na odpowiednim wynagradzaniu ich pracy. Co niespecjalnie dziwi - niskie wynagrodzenie za efektywną i zaangażowaną pracę bowiem może prowadzić jedynie do frustracji i wypalenia zawodowego. Dobre relacje z przełożonym to kolejny aspekt, który znalazł się wysoko wśród czynników wpływających na poczucie szczęścia. Zapewne za sprawą tego, że czasy, w których żyjemy, i obecny rynek pracy wymuszają niemal partnerskie relacje pracownik - przełożony. Turkusowe organizacje, w których nie ma tego rodzaju podziału, jawią się wielu jako spełnienie marzeń, ich popularność stale rośnie. Warto więc dążyć do stanu, w którym na linii przełożony - pracownik dominują partnerstwo, wzajemna pomoc i zrozumienie.

 

Szczęście w pracy - możliwość rozwoju z wysokim wynikiem

 

Możliwość rozwoju, jaką zapewnia pracodawca, czyli jasno określona ścieżka kariery, dostęp do szkoleń czy biblioteki cyfrowej - wiedzy w zasięgu ręki o każdej porze i w dowolnym miejscu - według aż 68% badanych pozytywnie wpływa na poczucie szczęścia w pracy. Rozwój osobisty i zawodowy jest dla wielu niezwykle cenną wartością. Aby sprostać wymogom wynikającym z dynamicznego rozwoju technologii, trzeba zdobywać i poszerzać wiedzę, a co najważniejsze - stale ją aktualizować. Dlatego tak ważny jest dostęp do tych jej źródeł, które pozwalają odpowiadać na tę potrzebę. Archaiczne szkolenia z tworzenia treści w nieaktualnych programach komputerowych z pewnością tego zadania nie spełnią.

Co ciekawe, spory odsetek osób (55%) deklaruje, że ich poczucie szczęścia wzrasta przy elastycznym trybie pracy. Podobnie z analizy raportu Sodexo dotyczącej pożądanych benefitów wynikało, że co trzecia osoba wyraża chęć dostępu do elastycznego czasu pracy.

 

Szczęście w pracy Polaków rośnie

 

Poproszona o komentarz do badania ekspertka wskazała na rosnący trend poczucia szczęścia w pracy. Jak pisze: ,,Pandemia zburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa. Teraz Polacy mają nadzieję na powrót do normalności w każdym obszarze życia, również w pracy. Jednak zmiany priorytetów, które spowodowała pandemia, zostaną z nami na dłużej. Pracownicy oczekują dziś od firm bezpieczeństwa, tworzenia warunków do pracy zdalnej oraz działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu".

 

Szczęście w pracy Polaków a polecenie miejsca pracy znajomym

 

Z badania wynika, że aż 52% Polaków jest skłonnych polecić swoje miejsce pracy znajomym, ponieważ panuje w nim dobra atmosfera. Także wysokim wynikiem cieszą się dobre wynagrodzenie, relacje z przełożonymi i współpracownicy, na których można liczyć. Pokazuje to jednoznacznie, że pracownicy stawiają na relacje i atmosferę. Wydaje się to oczywiste, jeśli wziąć pod uwagę, jak dużo czasu spędzamy w pracy. Przeznaczamy na nią i na kontakty ze współpracownikami sporą część dnia, więc przyjacielska, wspierająca atmosfera jest wręcz niezbędna, aby czuć się w pracy dobrze.

 

Szczęście w pracy - co wymaga poprawy?

 

Nie wszystko jednak wygląda tak kolorowo. Wiele elementów wymaga naprawy. Aż 43% badanych uważa, że poprawa w aspekcie dobrego wynagrodzenia wpłynęłaby pozytywnie na poczucie szczęścia w pracy. Na drugim miejscu znalazły się benefity pozapłacowe (32%), na trzecim natomiast możliwość rozwoju, jaką daje praca (29%). Dwa ostatnie czynniki są szczególnie ważne w szerszej perspektywie, ponieważ dzięki dostępności atrakcyjnych benefitów, z których będzie mógł korzystać zarówno pracownik, jak i jego rodzina, można nie tylko ochronić domowy budżet, ale również zaspokoić potrzebę rozwoju.

 

Literatura uzupełniająca:

  1. Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia
  2. Paradoks szympansa. Sposób na sukces, szczęście i pewność siebie. Przełomowy program zarządzania umysłem
  3. Zaprojektuj radość w swoim otoczeniu
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?