Helion


Szczegóły ebooka

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy


Wykorzystaj wszystkie możliwości Excela, aby tworzyć funkcjonalne i efektowne arkusze

 • Jak analizować dane i zarządzać nimi?
 • Jak optymalnie wykorzystywać tabele przestawne?
 • Jak tworzyć spersonalizowane wykresy?

Większość użytkowników Excela zna tylko drobną część dostępnych w nim możliwości. Istnieje jednak wiele metod pozwalających znacząco poszerzyć wydajność tego programu i tworzyć efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasochłonnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umożliwia chociażby łatwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podglądu "na żywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, że każdy może dziś w swoich arkuszach używać bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.

Obecnie, kiedy wszystko dzieje się coraz szybciej, czas staje się jedną z najistotniejszych i pożądanych wartości. Książka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci właśnie zyskać na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwiązań skomplikowanych problemów. Warto także wykorzystać te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych możliwości języka Visual Basic for Applications (VBA) - dzięki temu będziesz mógł zaadaptować wszystkie zawarte tu propozycje do własnych potrzeb.

 • Skoroszyty i arkusze
 • Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarządzania nimi
 • Metody tworzenia nazw i zakresów komórek
 • Tabele przestawne
 • Formuły i funkcje
 • Wykresy i makra
 • Współpraca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office

Wszystko, co chciałbyś widzieć o Excelu, aby natychmiast z niego skorzystać.

Poznaj ponad setkę sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!

O Autorach (11)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Ujarzmianie skoroszytów i arkuszy (19)

 • 1. Tworzenie własnego widoku skoroszytów (23)
 • 2. Wpisywanie danych w kilku arkuszach jednocześnie (26)
 • 3. Uniemożliwianie użytkownikom wykonywania określonych czynności (28)
 • 4. Zapobieganie wyświetlaniu niepotrzebnych komunikatów (32)
 • 5. Ukrywanie arkuszy w taki sposób, by nie można było ich odkryć (36)
 • 6. Dostosowywanie okna dialogowego Szablony i skoroszytu domyślnego (37)
 • 7. Tworzenie indeksu arkuszy znajdujących się w skoroszycie (40)
 • 8. Ograniczanie zakresu przewijania arkusza (42)
 • 9. Blokowanie i ochrona komórek zawierających formuły (46)
 • 10. Znajdowanie powtarzających się danych przy użyciu formatowania warunkowego (49)
 • 11. Znajdowanie danych występujących przynajmniej dwa razy przy użyciu formatowania warunkowego (50)
 • 12. Przypisywanie własnych pasków narzędzi do konkretnych skoroszytów (52)
 • 13. Przechytrzanie mechanizmu odwołań względnych (53)
 • 14. Usuwanie pustych łączy ze skoroszytów (54)
 • 15. Zmniejszanie rozmiaru spuchniętego skoroszytu (57)
 • 16. Odzyskiwanie danych z uszkodzonego arkusza (60)

Rozdział 2. Sposoby na wbudowane mechanizmy Excela (63)

 • 17. Sprawdzanie poprawności danych na podstawie listy z innego arkusza (63)
 • 18. Sterowanie formatowaniem warunkowym przy użyciu pól wyboru (65)
 • 19. Odnajdywanie formuł przy użyciu formatowania warunkowego (69)
 • 20. Zliczanie lub sumowanie komórek spełniających kryteria formatowania warunkowego (70)
 • 21. Wyróżnianie co drugiego wiersza lub kolumny (72)
 • 22. Tworzenie efektów 3D w tabelach lub komórkach (74)
 • 23. Włączanie i wyłączanie formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności danych przy użyciu pola wyboru (76)
 • 24. Obsługa kilku list przy użyciu pola kombi (78)
 • 25. Tworzenie list sprawdzania poprawności zmieniających się zależnie od wartości na innej liście (80)
 • 26. Usuwanie niechcianych znaków przy użyciu polecenia Zamień... (82)
 • 27. Przekształcanie liczb zapisanych w tekście w wartości liczbowe (83)
 • 28. Wyodrębnianie części numerycznej z zawartości komórki (84)
 • 29. Dostosowywanie komentarzy w komórkach (85)
 • 30. Sortowanie względem więcej niż trzech kolumn (87)
 • 31. Sortowanie losowe (88)
 • 32. Manipulowanie danymi przy użyciu Filtra zaawansowanego (89)
 • 33. Tworzenie własnych formatów liczbowych (92)
 • 34. Zwiększanie liczby możliwych operacji Cofnij w Excelu dla Windowsa (97)
 • 35. Tworzenie własnych list (98)
 • 36. Pogrubianie znaków sum pośrednich Excela (98)
 • 37. Przekształcanie formuł i funkcji Excela w wartości (101)
 • 38. Automatyczne dodawanie danych do list sprawdzania poprawności danych (103)
 • 39. Sposoby na datę i godzinę w Excelu (106)
 • 40. Używanie mechanizmów grupowania i konspektu w zabezpieczonych skoroszytach (110)
 • 41. Zabezpieczanie przed pojawianiem się w tabeli pustych lub brakujących pól (112)
 • 42. Tworzenie zmniejszającej się listy sprawdzania poprawności danych (113)
 • 43. Dodawanie listy użytkownika do uchwytu wypełnienia (114)

Rozdział 3. Sposoby na nazwy (117)

 • 44. Odwoływanie się do danych przy użyciu nazwy (117)
 • 45. Używanie tej samej nazwy dla zakresów w różnych arkuszach (118)
 • 46. Tworzenie własnych funkcji z użyciem nazwy (120)
 • 47. Tworzenie zakresów rozszerzających się i zwężających (123)
 • 48. Zagnieżdżanie zakresów dynamicznych dla zmaksymalizowania elastyczności (129)
 • 49. Znajdowanie w arkuszu zakresów nazwanych (132)

Rozdział 4. Sposoby na tabele przestawne (135)

 • 50. Tabele przestawne: sposób sam w sobie (135)
 • 51. Współdzielenie tabel przestawnych bez udostępniania danych źródłowych (139)
 • 52. Automatyzacja tworzenia tabel przestawnych (141)
 • 53. Przesuwanie sum końcowych tabeli przestawnej (144)
 • 54. Wydajne przestawianie danych z innego skoroszytu (146)

Rozdział 5. Sposoby na wykresy (149)

 • 55. Wysuwanie części wykresu kołowego (149)
 • 56. Prezentowanie dwóch kompletów części wykresu kołowego na jednym wykresie (151)
 • 57. Tworzenie wykresów dopasowujących się do danych (153)
 • 58. Interakcja z wykresami za pośrednictwem własnych kontrolek (156)
 • 59. Cztery sposoby na szybkie uaktualnienie wykresów (160)
 • 60. Tworzenie wykresu mającego postać termometru (164)
 • 61. Tworzenie wykresu kolumnowego z kolumnami o zmiennych szerokościach i wysokościach (167)
 • 62. Tworzenie wykresu przypominającego licznik (171)
 • 63. Łączenie tekstowych elementów wykresu z komórkami (178)
 • 64. Pomijanie na wykresie pustych komórek źródłowych lub komórek zawierających wartość FAŁSZ (179)
 • 65. Dodawanie strzałki pokazującej trend na końcu serii liniowej (182)
 • 66. Umieszczanie strzałki na końcu osi poziomej (X) (183)
 • 67. Poprawianie wąskich kolumn, kiedy na wykresie korzysta się z dat (186)
 • 68. Pozycjonowanie etykiet osi (187)
 • 69. Wykres typu tornado (190)
 • 70. Wykres wskaźnikowy (191)
 • 71. Warunkowe podświetlanie etykiet osi (193)
 • 72. Tworzenie sum na skumulowanych wykresach kolumnowych (196)

Rozdział 6. Sposoby na formuły i funkcje (199)

 • 73. Dodawanie opisu do formuł (199)
 • 74. Przesuwanie formuł względnych bez zmiany odwołań do komórek (200)
 • 75. Porównywanie dwóch zakresów komórek Excela (201)
 • 76. Wypełnienie wszystkich pustych komórek znajdujących się na liście (203)
 • 77. Zwiększanie numerów wierszy w formułach kopiowanych między kolumnami (205)
 • 78. Przekształcanie dat w daty w formacie Excela (207)
 • 79. Sumowanie lub zliczanie komórek z pominięciem wartości błędnych (208)
 • 80. Zmniejszanie wpływu funkcji zmiennych na wydajność obliczeń (210)
 • 81. Zliczanie tylko pojedynczych wystąpień każdej pozycji na liście (211)
 • 82. Sumowanie co drugiego, co trzeciego lub co n-tego wiersza lub komórki (213)
 • 83. Znajdowanie n-tego wystąpienia wartości (215)
 • 84. Nadawanie dynamicznego charakteru funkcji Excela SUMY.POŚREDNIE (217)
 • 85. Dodawanie rozszerzeń dat (219)
 • 86. Przekształcanie liczb ze znakiem minus z prawej strony na liczby rozpoznawane przez Excela (220)
 • 87. Wyświetlanie ujemnych wartości godzinowych (222)
 • 88. Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO względem kilku tabel (224)
 • 89. Prezentowanie sumy czasu jako liczby dni, godzin i minut (226)
 • 90. Ustalanie liczby wystąpień podanych dni w miesiącu (227)
 • 91. Tworzenie megaformuł (228)
 • 92. Sposób na megaformuły odwołujące się do innych skoroszytów (231)
 • 93. Zastępowanie wielu funkcji Excela przez jedną z funkcji bazy danych (232)
 • 94. Wyciąganie określonych wyrazów z łańcucha znaków (238)
 • 95. Liczenie wyrazów w komórce lub zakresie komórek (239)
 • 96. Zwracanie w komórce nazwy arkusza (241)
 • 97. Sumowanie komórek z wieloma warunkami (244)
 • 98. Obliczanie komórek z wieloma kryteriami (247)
 • 99. Obliczanie zmiennej (progresywnej) skali podatkowej (250)
 • 100. Dodawanie i odejmowanie miesięcy od daty (255)
 • 101. Odnajdywanie ostatniego dnia w dowolnym miesiącu (257)
 • 102. Obliczanie wieku osoby (259)
 • 103. Zwracanie dnia tygodnia podanej daty (260)
 • 104. Szacowanie równania tekstowego (261)
 • 105. Wyszukiwanie z poziomu komórki (263)

Rozdział 7. Sposoby na makra (267)

 • 106. Przyspieszanie wykonania kodu przez wyłączenie migotania ekranu (267)
 • 107. Uruchamianie makra o określonym czasie (268)
 • 108. Używanie nazw kodowych jako odwołań do arkuszy w skoroszytach Excela (269)
 • 109. Łatwe przypisywanie makr do przycisków (271)
 • 110. Wyświetlanie okienek powitalnych (272)
 • 111. Wyświetlanie komunikatu "Proszę czekać" (274)
 • 112. Umieszczanie lub usuwanie z wybieranych komórek symbolu zaznaczenia (275)
 • 113. Zliczanie lub sumowanie komórek o określonym kolorze cieniowania (276)
 • 114. Dodawanie do skoroszytów Excela kontrolki kalendarza (277)
 • 115. Zabezpieczenie hasłem i odbezpieczanie wszystkich arkuszy Excela w jednym ruchu (280)
 • 116. Odczytywanie nazwy i ścieżki skoroszytu (282)
 • 117. Radzenie sobie z ograniczeniem pozwalającym zdefiniować jedynie trzy warunki formatowania warunkowego (283)
 • 118. Wykonywanie procedur w zabezpieczonych arkuszach (285)
 • 119. Udostępnianie makr (287)
 • 120. Kasowanie wierszy w oparciu o warunek (291)
 • 121. Śledzenie i raportowanie zmian w Excelu (295)
 • 122. Automatyczne wpisywanie do komórki daty lub godziny przy wpisywaniu danych (299)
 • 123. Tworzenie listy odnośników do skoroszytów (300)
 • 124. Zaawansowane wyszukiwanie (302)
 • 125. Znajdowanie liczby z podanego zakresu (307)
 • 126. Zamiana odwołań w formułach ze względnych na bezwzględne (310)
 • 127. Nazywanie skoroszytu tekstem z komórki (315)
 • 128. Ukrywanie i przywracanie pasków narzędzi w Excelu (315)
 • 129. Sortowanie arkuszy (318)
 • 130. Zabezpieczanie arkusza hasłem przed przeglądaniem (319)
 • 131. Zamiana tekstu na wielkie litery lub na nazwy własne (320)
 • 132. Wymuszanie, aby tekst był pisany wielką literą lub jak nazwy własne (323)
 • 133. Blokowanie reagowania na wielkie litery w kodzie VBA (326)
 • 134. Wyświetlanie kryterium filtra automatycznego (327)

Rozdział 8. Sposoby na współpracę różnych aplikacji (329)

 • 135. Importowanie danych z Accessa 2007 do Excela 2007 (329)
 • 136. Odczytywanie danych z zamkniętych skoroszytów (334)
 • 137. Automatyzacja Worda z poziomu Excela (341)
 • 138. Automatyzacja Outlooka z poziomu Excela (345)

Skorowidz (351)