Helion


Szczegóły ebooka

3ds Max. Leksykon

3ds Max. Leksykon


3ds Max— Twój klucz do trzeciego wymiaru

 • 3ds max - zostań twórcą świetnej trójwymiarowej grafiki!
 • Interfejs i okna widokowe, czyli czego możesz spodziewać się po uruchomieniu programu
 • Zawsze pod ręką, czyli jak możesz szybko dotrzeć do najczęściej wykorzystywanych poleceń
 • Menu, czyli gdzie znajdziesz wszystko, czego Ci potrzeba

3ds Max to program znany chyba wszystkim twórcom grafiki komputerowej - nawet początkującym. W tym środowisku powstało mnóstwo gier, najróżniejszych szczegółowych wizualizacji, a także arcydzieł animacji, takich jak "Katedra" Tomasza Bagińskiego. Wszystko dlatego, że to narzędzie jest naprawdę znakomite: wygodne, zaopatrzone w wiele systemów modelowania kształtów czy nadawania tekstur i stosunkowo proste w obsłudze. Pozwala także na zastosowanie szerokiego wachlarza technik graficznych i technik animacji trójwymiarowej, oferuje szereg silników renderujących i całe masy wtyczek rozszerzających jego możliwości.

"3ds Max. Leksykon" to książka, w której znajdziesz uporządkowane informacje dotyczące pracy w środowisku 3ds Max - od opisu elementów znajdujących się w głównym oknie programu, przez wskazanie, gdzie znaleźć i do czego służą najczęściej używane narzędzia, aż do metodycznego objaśnienia kolejnych poleceń zawartych w dziewięciu menu. Jeśli pracowałeś już w tym programie, ale chcesz mieć pod ręką zbiór wiadomości pozwalających szybko przypomnieć sobie, co uruchamiają konkretne polecenia lub gdzie szukać takiego, które odpowie na Twoją bieżącą potrzebę, ta książka okaże się dla Ciebie najlepszym wyborem.

 • Omówienie elementów interfejsu
 • Praca z oknami widokowymi
 • Narzędzia z głównej listwy narzędziowej
 • Menu File, Edit, Tools
 • Narzędzia do modelowania Graphite

Zasmakuj życia w trójwymiarze!

1. Omówienie elementów interfejsu (9)

 • Górna listwa menu (10)
 • Główna listwa narzędziowa (10)
 • Pasek informacyjny języka MAXScript (11)
 • Linia statusu (11)
 • Współrzędne zaznaczonego obiektu (11)
 • Listwa czasowa (11)
 • Narzędzia do kluczowania animacji (11)
 • Sterowanie odtwarzaniem animacji (12)
 • Sterowanie widokiem sceny (13)
 • Okna widoku (13)
 • Panele boczne (13)

2. Praca z oknami widokowymi (14)

 • Menu podręczne okna widokowego (15)
 • Opcje renderingu sceny w oknach widokowych (17)

3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej (22)

 • Select And Link (22)
 • Unlink Selection (22)
 • Bind To Space Warp (22)
 • Selection Filter (22)
 • Select Object (22)
 • Select By Name (22)
 • Selection Region (23)
 • Window/Crossing (23)
 • Select And Move (23)
 • Select And Rotate (23)
 • Select and Scale (23)
 • Reference Coordinate System (24)
 • Use Center (24)
 • Select And Manipulate (24)
 • Keyboard Shortcut Override Toggle (24)
 • Snap Toggle (24)
 • Edit Named Selection Sets (24)
 • Mirror (24)
 • Align (25)
 • Manage Layers (25)
 • Graphite Modeling Tools (25)
 • Curve Editor (25)
 • Schematic View (25)
 • Material Editor (25)
 • Render Setup (26)
 • Rendered Frame Window (26)
 • Render Production (26)

4. Menu File (27)

 • New (Ctrl+N) (27)
 • Reset (28)
 • Open (Ctrl+O) (28)
 • Recent Documents (29)
 • Save (Ctrl+S) (29)
 • Save As (29)
 • Import (30)
 • Export (31)
 • Send To (32)
 • References (32)
 • Manage (34)
 • Properties (35)
 • Exit (36)

5. Menu Edit (38)

 • Undo (Ctrl+Z) (38)
 • Redo (Ctrl+Y) (38)
 • Hold (Ctrl+H) (38)
 • Fetch (Alt+Ctrl+F) (39)
 • Delete (Delete) (39)
 • Clone (Ctrl+V) (39)
 • Move (W) (40)
 • Rotate (E) (40)
 • Scale (R) (40)
 • Transform Type-In (F12) (40)
 • Transform Toolbox (41)
 • Select All (Ctrl+A) (41)
 • Select None (Ctrl+D) (41)
 • Select Invert (Ctrl+I) (41)
 • Select Similar (Ctrl+Q) (41)
 • Select Instances (42)
 • Select By (42)
 • Selection Region (42)
 • Edit Named Selection Sets (43)
 • Object Properties (43)

6. Menu Tools (52)

 • Open Explorer (Alt+Ctrl+O) (52)
 • Container Explorer (52)
 • New Scene Explorer (54)
 • Manage Scene Explorer (54)
 • Saved Scene Explorers (54)
 • Containers (54)
 • Isolate Selection (Alt+Q) (54)
 • Display Floater (55)
 • Manage Layers (56)
 • Manage Scene States (57)
 • Light Lister (57)
 • Mirror (59)
 • Array (60)
 • Align (60)
 • Snapshot (64)
 • Rename Objects (64)
 • Assign Vertex Color (64)
 • Color Clipboard (66)
 • Camera Match (66)
 • Viewport Canvas (67)
 • Grab Viewport (67)
 • Grid and Snaps (68)
 • Measure Distance (70)
 • Channel Info (70)

7. Menu Group (72)

 • Group (72)
 • Ungroup (72)
 • Open (72)
 • Close (73)
 • Attach (73)
 • Detach (73)
 • Explode (73)
 • Assembly (73)

8. Menu Views (74)

 • Undo View Change (Shift+Z) (74)
 • Redo View Change (Shift+Y) (74)
 • Viewport Configuration (74)
 • Redraw All Views (76)
 • Set Active Viewport (76)
 • Save Active "nazwa okna" View (76)
 • Restore Active "nazwa okna" View (76)
 • ViewCube (76)
 • SteeringWheels (76)
 • Create Camera From View (Ctrl+C) (77)
 • Show Materials in Viewports As (77)
 • Viewport Lighting and Shadows (78)
 • xView (78)
 • Viewport Background (78)
 • Show Transform Gizmo (81)
 • Show Ghosting (81)
 • Show Key Times (82)
 • Shade Selected (83)
 • Show Dependencies (83)
 • Update During Spinner Drag (84)
 • Progressive Display (84)
 • Expert Mode (Ctrl+X) (84)

9. Menu Create (85)

 • Standard Primitives (85)
 • Extended Primitives (90)
 • AEC Objects (92)
 • Compound (98)
 • Particles (104)
 • Patch Grids (106)
 • NURBS (107)
 • Dynamics (108)
 • Shapes (110)
 • Extended Shapes (111)
 • Lights (111)
 • Cameras (115)
 • Helpers (116)
 • Space Warps (117)
 • Systems (122)

10. Menu Modifiers (125)

 • Selection (125)
 • Patch/Spline Editing (127)
 • Mesh Editing (132)
 • Conversion (139)
 • Animation (139)
 • Cloth (144)
 • Hair and Fur (145)
 • UV Coordinates (146)
 • Cache Tools (149)
 • Subdivision Surfaces (149)
 • Free Form Deformers (150)
 • Parametric Deformers (152)
 • Surface (155)
 • NURBS Editing (156)
 • Radiosity (157)
 • Cameras (157)

11. Menu Rendering (158)

 • Render (Shift+Q) (158)
 • Render (F10) (158)
 • Light Tracer (166)
 • Radiosity (166)
 • Exposure Control (166)
 • Environment (8) (167)
 • Effects (168)
 • Raytracer Settings (168)
 • Raytrace Global Include/Exclude (169)
 • Render To Texture (0) (169)
 • Material Editor (M) (172)
 • Material/Map Browser (177)
 • Material Explorer (178)
 • Video Post (178)
 • View Image File (179)
 • Panorama Exporter (179)
 • Batch Render (181)
 • Print Size Assistant (181)
 • Gamma/LUT Setup (183)
 • Render Message Window (183)
 • RAM Player (184)

12. Menu Customize (186)

 • Customize User Interface (186)
 • Load Custom UI Scheme (193)
 • Save Custom UI Scheme (193)
 • Revert to Startup Layout (194)
 • Lock UI Layout (194)
 • Show UI (194)
 • Custom UI and Defaults Switcher (194)
 • Configure User Paths (195)
 • Configure System Paths (196)
 • Units Setup (197)
 • Plug-in Manager (197)
 • Preferences (198)

13. Narzędzia Graphite Modeling Tools (200)

 • Interfejs narzędzi Graphite (201)
 • Rozpoczęcie edycji obiektu siatkowego (203)
 • Narzędzia z grupy Graphite Modeling Tools (204)
 • Narzędzia z grupy Freeform (213)
 • Narzędzia z grupy Selection (216)
 • Narzędzie Object Paint (218)

Skorowidz (219)

 • Tytuły: 3ds Max. Leksykon
 • Autor: Wojciech Pazdur
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-3212-1, 9788324632121
 • Data wydania książki drukowanej: 2012-01-18
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-4696-8, 9788324646968
 • Data wydania: 2012-02-08
 • Format: 140x208
 • Identyfikator pozycji: 3dmaxl
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion