Szczegóły ebooka

ABC Access 2016 PL

ABC Access 2016 PL

Witold Wrotek

Ebook

Poznaj najpopularniejszy program do zarządzania bazami danych na świecie!

 • Wkrocz w świat relacyjnych baz danych
 • Odkryj tajniki projektowania, tworzenia i edycji baz
 • Naucz się wydobywać dane z baz i prezentować je światu

Wraz z rosnącą liczbą gromadzonych i przetwarzanych informacji oraz zwiększającym się tempem życia coraz istotniejsza się staje kwestia sprawnego zbierania, analizowana i udostępniania danych oraz elastycznego zarządzania nimi przy użyciu odpowiednich mechanizmów bazodanowych. Szczególne znaczenie mają tu najbardziej rozpowszechnione obecnie systemy obsługi relacyjnych baz danych, do których należy MS Access. Program oferuje intuicyjny i łatwy do opanowania interfejs graficzny oraz spore możliwości w zakresie zarządzania bazami danych, a także generowania kwerend i raportów, dzięki czemu przez lata obecności na rynku zdobył sobie sporą popularność wśród użytkowników wykorzystujących rozwiązanie do najrozmaitszych celów.

Niezależnie od tego, czy chcesz poznać Accessa z przyczyn hobbystycznych, czy zamierzasz utworzyć bazę danych opisującą Twoją kolekcję płyt albo katalog zbiorów bibliotecznych, czy też musisz nauczyć się programu, bo wymaga tego Twoja praca naukowa lub studia — powinieneś sięgnąć po odpowiednie źródło wiedzy. Książka ABC Access 2016 PL w przystępny sposób wprowadzi Cię w świat baz danych, podając podstawowe pojęcia i mechanizmy wykorzystywane w modelu relacyjnym, przybliży metodykę tworzenia i zarządzania bazami oraz zaprezentuje możliwości pozyskiwania z nich danych — wszystko to w odniesieniu do najnowszej polskojęzycznej wersji programu MS Access.

 • Struktura bazy danych i sposób jej działania
 • Interfejs programu MS Access
 • Przegląd obiektów bazodanowych
 • Projektowanie, tworzenie i edycja bazy
 • Tworzenie i edycja tabel
 • Podstawowe operacje na danych
 • Definiowanie relacji
 • Kwerendy, formularze i raporty

Naucz się, jak w pełni wykorzystać program MS Access 2016 PL!

Wstęp (7)

1. Od kartki do bazy danych (11)

 • Dlaczego mamy używać komputerowej bazy danych (12)
 • Po co wydawać pieniądze na Accessa (16)
 • Zadziwiające problemy bibliotekarki (18)
 • Podsumowanie (26)

2. Burza mózgów i ból głowy (27)

 • Podsumowanie (29)

3. W księgarni (31)

 • Tabela - i wszystko jasne (32)
 • Założenia (33)
 • Podsumowanie (35)

4. Trzy reguły (37)

 • Reguła 1. Unikanie nadmiarowości (38)
 • Reguła 2. Jedna z kolumn musi zawierać dane unikatowe (40)
 • Reguła 3. W bazie danych musi znajdować się klucz (41)
 • Podsumowanie (42)

5. Ujawniamy tajemnice bazy danych (43)

 • Architektura bazy danych (44)
 • Dobieranie kluczy (45)
 • Sięgamy po indeks (46)
 • Zależności pomiędzy tabelami (47)
  • Relacja 1 - 1 (47)
  • Relacja 1 - N (48)
  • Relacja N - M (49)
 • Niezapowiedziana kartkówka (50)
  • Lista życzeń (51)
  • Wykaz danych (52)
  • Tabele i relacje (52)
 • Podsumowanie (53)

6. Uruchamiamy program (55)

 • Baza danych w internecie (57)
 • Lokalna baza danych (58)
 • Zatrudniamy kreatora (60)
 • W jaki sposób można wygenerować bazę danych (62)
 • Wczytywanie bazy danych (64)
 • Tworzenie nowej bazy (65)
 • Podsumowanie (65)

7. Obiekty bazy danych (67)

 • Szablony (68)
 • Tabele (69)
 • Kwerendy (72)
 • Formularze (74)
 • Raporty (77)
 • Makra (79)
 • Moduły (80)
 • Edycja obiektów (81)
 • Podsumowanie (82)

8. Tabele (83)

 • Typy danych (84)
 • Korzyści z różnorodności (85)
 • Pomagamy w trudnym wyborze (88)
  • Tekst długi czy Tekst krótki (88)
  • Liczba (89)
  • Data i Godzina (91)
  • Waluta (92)
 • Autonumerowanie (93)
  • Tak i Nie (94)
  • Obiekt OLE (94)
 • Podsumowanie (95)

9. Parametry typów danych (97)

 • Formatowanie tekstu (99)
  • Maski wprowadzania (100)
  • Reguła poprawności (101)
 • Indeksowanie (104)
 • Rozmiar pola (105)
 • Formaty liczbowe (105)
 • Podsumowanie (108)

10. Tworzenie i edycja tabel (109)

 • Definiowanie pól (112)
 • Definiowanie klucza (112)
 • Indeksowanie bazy (114)
 • ABC edycji tabel (116)
 • Zmiany struktury tabeli (117)
 • Jak to zrobić (118)
 • Podsumowanie (119)

11. Łączenie i wczytywanie danych (121)

 • Łączenie danych (122)
 • Importowanie danych (131)
 • Importowanie danych z plików tekstowych (136)
 • Podsumowanie (138)

12. Eksportowanie danych (139)

 • Eksportowanie struktury tabeli (141)
 • Eksportowanie do innych baz danych i arkuszy (143)
 • Eksportowanie do plików tekstowych (146)
  • Eksportowanie z formatowaniem (146)
 • Podsumowanie (147)

13. Wyświetlanie i nawigacja (149)

 • Ikona Widok (150)
 • Widok projektu i Widok arkusza danych (150)
 • Nawigacja (152)
 • Zaznaczanie (154)
  • Kursor kameleon (155)
 • Dopasowanie interfejsu (157)
 • Podsumowanie (160)

14. Edycja bazy danych (161)

 • Otwieranie tabeli (162)
 • Tajemnicze znaczki (163)
 • Wpisywanie nowych danych (164)
 • Edycja danych (164)
 • Usuwanie danych (164)
 • Usuwanie wielu rekordów (165)
 • Użyteczne skróty (166)
 • Filtrowanie (167)
  • Filtrowanie według formularza (169)
  • Filtrowanie zaawansowane (170)
 • Sortowanie danych (172)
 • Proste wyszukiwanie (173)
 • Zamiana danych (175)
 • Podsumowanie (175)

15. Relacje (177)

 • Definiowanie relacji 1 - N lub 1 - 1 (178)
 • Podsumowanie (183)

16. Kto pyta, nie błądzi (185)

 • Kwerendy (186)
  • Kwerendy wybierające (186)
  • Kwerendy parametryczne (186)
  • Kwerendy krzyżowe (187)
  • Kwerendy funkcjonalne (187)
  • Kwerendy SQL (188)
 • Tworzenie kwerendy wybierającej (188)
  • Wybieranie pól z tabel (190)
  • Kryteria (191)
 • Tworzenie kwerendy aktualizującej bazę (193)
 • Tworzenie kwerendy usuwającej rekordy (196)
 • Podsumowanie (199)

17. Formularze (201)

 • Z czego składa się formularz (202)
 • Tworzenie formularza (203)
  • Tworzenie formularza przy użyciu polecenia Formularz (Form) (203)
  • Tworzenie formularza przy użyciu kreatora (206)
  • Tworzenie formularza za pomocą Projektu formularza (209)
 • Instrukcja obsługi formularzy (214)
 • Podsumowanie (216)

18. Raporty (217)

 • Tworzenie nowego raportu (218)
  • Tworzenie raportu za pomocą opcji Raport (Report) (219)
  • Tworzenie raportu za pomocą Kreatora raportów (Report Wizard) (221)
  • Tworzenie raportu za pomocą Projektu raportu (Report Design) (225)
 • Sortowanie i grupowanie (226)
 • Podsumowanie (228)

Skorowidz (229)

 • Tytuł: ABC Access 2016 PL
 • Autor: Witold Wrotek
 • ISBN: 978-83-283-2243-1, 9788328322431
 • Data wydania: 2015-10-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: abca16
 • Wydawca: Helion