Helion


Szczegóły ebooka

ABC Excel 2013 PL

ABC Excel 2013 PL


 • Poznaj interfejs i narzędzia oferowane przez najnowszą wersję Excela
 • Naucz się wykorzystywać funkcje programu w codziennej pracy
 • Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne wykresy, tabele i zestawienia

Excel nigdy wcześniej nie był tak łatwy!

W dobie zaawansowanych technologii informatycznych i wszechstronnego zastosowania systemów cyfrowych już mało kto pamięta o tym, że komputery powstały po to, by pomagać ludziom w wykonywaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych i analizowaniu dużych zbiorów danych. W tym samym celu zostały opracowane pierwsze programy komputerowe. Tak właśnie doszło do powstania jednego z najpopularniejszych rozwiązań tego typu — programu Excel, który szybko stał się standardowym narzędziem w wielu instytucjach na całym świecie. Jego najnowsza edycja — 2013 — oferuje dostęp do wielu ciekawych szablonów, znacznie ułatwiających i przyspieszających tworzenie różnych arkuszy, wprowadza szereg nowych funkcji obliczeniowych, zapewnia przenośność i wysoki poziom kompresji danych oraz pozwala użytkownikom zapisywać pliki w chmurze, co zwiększa ich bezpieczeństwo i upraszcza zdalny dostęp do informacji.

Książka ABC Excel 2013 PL lekko i przyjemnie wprowadzi Cię w świat obliczeń i analiz danych pochodzących z różnych źródeł i opisujących najrozmaitsze aspekty życia. Niezależnie od tego, czy się uczysz, studiujesz, prowadzisz badania naukowe, czy też jesteś odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe, Excel pomoże Ci w codziennej pracy i uchroni przed popełnieniem wielu typowych błędów, a książka ta pozwoli Ci właściwie i dogłębnie poznać możliwości oferowane przez ten program. To najlepszy przewodnik na rynku!

 • Interfejs programu Excel i poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym
 • Wprowadzanie, edycja, filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie i usuwanie danych
 • Korzystanie z różnych typów funkcji w formułach arkusza kalkulacyjnego
 • Formatowanie komórek danych i arkuszy kalkulacyjnych
 • Tworzenie, edycja i formatowanie wykresów oraz drukowanie danych

Chcesz się nauczyć Excela? Oto odpowiedni podręcznik!

1. Arkusz kalkulacyjny (9)

 • Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12)
 • Excel 2013 (12)
 • Podsumowanie (14)

2. Uruchamianie programu (15)

 • Podsumowanie (18)

3. Okno programu (19)

 • Aktywna komórka (24)
 • Praca w chmurze (26)
 • Podsumowanie (26)

4. Nawigacja i zaznaczanie (27)

 • Zaznaczanie (28)
  • Zaznaczanie pojedynczych komórek (28)
  • Zaznaczanie sąsiednich komórek (28)
  • Zaznaczanie wiersza i kolumny (29)
  • Zaznaczanie arkusza (30)
  • Usuwanie zaznaczenia (30)
 • Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury (31)
  • Nawigacja wewnątrz obszaru (32)
  • Przewijanie arkusza przy wciśniętym klawiszu Scroll Lock (32)
  • Zaznaczanie (32)
  • Rozszerzanie zaznaczenia (33)
 • Podsumowanie (34)

5. Rozmiary i liczba komórek (35)

 • Zmiana rozmiarów komórek (35)
 • Wstawianie wierszy (37)
 • Wstawianie kolumn (39)
 • Wstawianie wierszy przez przeciąganie (41)
 • Wstawianie kolumn przez przeciąganie (42)
 • Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego (43)
 • Podsumowanie (45)

6. Wprowadzanie danych (47)

 • Rodzaje danych (48)
 • Wpisywanie danych (49)
 • Kopiowanie danych (50)
 • Serie danych (52)
 • Formuły (53)
 • Podsumowanie (57)

7. Arkusze i pliki (59)

 • Koniec pracy programu (66)
 • Podsumowanie (66)

8. Edycja danych (67)

 • Wprowadzanie zmian (68)
 • Blokowanie edycji w komórkach (69)
 • Usuwanie komórek (70)
 • Czyszczenie komórek (72)
 • Anulowanie zmian (73)
 • Powtarzanie ostatniej czynności (75)
 • Wyszukiwanie sekwencji znaków (75)
 • Zamiana sekwencji znaków (76)
 • Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości (78)
  • Zaznaczanie pustych komórek (78)
 • Filtrowanie (78)
 • Podsumowanie (83)

9. Formatowanie arkusza (85)

 • Kopiowanie formatów (86)
 • Kopiowanie szerokości kolumn (88)
 • Krój, rozmiar i kolor czcionki (88)
 • Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki (90)
 • Wyświetlanie długich tekstów (91)
  • Dostosowywanie szerokości komórki (91)
  • Dostosowywanie wielkości czcionki (91)
  • Wyświetlanie wielu wierszy (93)
  • Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu (94)
  • Precyzyjne ustawianie szerokości kolumn (94)
  • Zmiana wysokości wierszy (94)
 • Zmiana domyślnych parametrów tekstu (96)
 • Podsumowanie (96)

10. Formatowanie danych (97)

 • Formatowanie daty i czasu (98)
 • Pułapki formatowania (102)
 • Nie zawsze 2+2 = 4 (103)
 • Szybkie formatowanie (105)
 • Liczba miejsc dziesiętnych (106)
 • Symbol waluty (107)
 • Procenty (109)
 • Podsumowanie (111)

11. Baza danych (113)

 • Dodawanie rekordów (117)
 • Wyszukiwanie danych (118)
 • Sortowanie danych (119)
 • Podsumowanie (121)

12. Ochrona danych (123)

 • Ochrona arkusza (124)
 • Blokowanie i ukrywanie komórek (126)
 • Ochrona dokumentu (127)
 • Śledzenie zmian (128)
 • Podsumowanie (129)

13. Weryfikacja danych (131)

 • Treść komunikatu o błędzie (136)
 • Ograniczanie wprowadzania danych do wartości na liście rozwijanej (137)
 • Podsumowanie (139)

14. Formuły (141)

 • Podsumowanie (146)

15. Konfigurowanie programu (147)

 • Liczba ostatnio używanych dokumentów (151)
 • Zapisywanie dokumentów (151)
 • Pliki otwierane wraz z Excelem (153)
 • Zabezpieczanie przed nieumyślnym zmodyfikowaniem arkusza (153)
 • Maksymalizacja obszaru wyświetlania arkusza (154)
 • Podsumowanie (155)

16. Wykresy (157)

 • Szybkie tworzenie wykresów (158)
 • Formatowanie wykresów (160)
 • Projektowanie wykresów (163)
 • Wykres ograniczonego zakresu danych (168)
 • Wstawianie wykresów (169)
 • Podsumowanie (170)

17. Drukowanie (171)

 • Domyślna drukarka (172)
 • Podział na strony (175)
 • Podgląd wydruku (178)
 • Drukowanie obszaru (183)
 • Wersja wydruku i numeracja stron (184)
 • Podsumowanie (187)

18. Funkcje finansowe (189)

 • Amortyzacja liniowa (190)
 • Amortyzacja środka trwałego (192)
 • Cena bonu skarbowego (193)
 • Efektywna stopa procentowa (195)
 • Wartość przyszłej inwestycji (196)
 • Wysokość spłaty odsetek kredytu (199)
 • Liczba okresów dla inwestycji (200)
 • Wartość bieżąca inwestycji (202)
 • Podsumowanie (204)

19. Funkcje daty i czasu (205)

 • Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej (205)
 • Wyświetlanie bieżącej daty (209)
 • Podsumowanie (211)

20. Funkcje trygonometryczne (213)

 • Arcus cosinus (213)
 • Arcus cosinus hiperboliczny (217)
 • Arcus sinus (219)
 • Arcus sinus hiperboliczny (222)
  • Zawężanie wykresu (224)
 • Arcus tangens (226)
 • Cosinus (227)
 • Sinus (230)
 • Sinus hiperboliczny (234)
 • Tangens (237)
 • Tangens hiperboliczny (240)
 • Podsumowanie (242)

21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne (243)

 • Funkcja wykładnicza (243)
 • Logarytm naturalny (246)
 • Logarytm (250)
 • Logarytm dziesiętny (254)
 • Podsumowanie (260)

22. Inne funkcje (261)

 • Iloczyn (261)
 • Kombinacje (264)
 • Reszta z dzielenia (265)
 • Pi (268)
 • Pierwiastek (270)
 • Przeliczanie radianów na stopnie (275)
 • Suma kwadratów (277)
 • Znaki (279)
 • Podsumowanie (280)

Skorowidz (281)