Szczegóły ebooka

ABC Excel 2019 PL

ABC Excel 2019 PL

Witold Wrotek

Ebook

Poznaj Excela od podszewki!

 • Naucz się obsługi programu Excel
 • Wprowadzaj i edytuj dane
 • Korzystaj z funkcji i formuł
 • Formatuj i drukuj arkusze

Program Excel to niewątpliwie najpopularniejsze na świecie narzędzie do przetwarzania zestawów danych. Listy, raporty, podsumowania, proste bazy danych - wszystkie tego rodzaju zbiory informacji można łatwo i szybko tworzyć oraz edytować za pomocą wygodnych narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Jednak prawdziwe możliwości Excela ujawniają się dopiero wtedy, gdy potrzebne są zaawansowane funkcje programu. Dzięki nim można szybko przetwarzać nawet duże zbiory danych, przeprowadzać skomplikowane operacje i analizy, tworzyć i formatować wykresy oraz generować przejrzyste i estetyczne tabele.

Excel znajduje zastosowanie w niemal każdym biurze i niejednej instytucji naukowej. Jeśli Twoja praca lub hobby wiąże się z przetwarzaniem jakiegoś rodzaju danych, z całą pewnością znasz ten program przynajmniej ze słyszenia. A jeśli chcesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej, poznać jego wygodne narzędzia i zwiększyć wydajność swojej codziennej pracy, sięgnij po książkę ABC Excel 2019 PL. Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w świat arkuszy kalkulacyjnych, funkcji, formuł i wykresów. Szybko, skutecznie i prosto do celu - właśnie tak zdobędziesz wiedzę niezbędną do efektywnego korzystania z Excela!

 • Interfejs użytkownika i nawigacja w arkuszu
 • Podstawowe operacje na danych
 • Formatowanie komórek i arkuszy
 • Ochrona i weryfikacja danych
 • Zastosowanie formuł i funkcji
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
 • Drukowanie arkuszy
 • Konfiguracja programu Excel

Przekonaj się, co może dla Ciebie zrobić MS Excel!


1. Arkusz kalkulacyjny 9

 • Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12
 • Excel 2019 13
 • Przez wygodę do efektywności 15
 • Podsumowanie 17

2. Uruchamianie programu 19

 • Podsumowanie 23

3. Okno programu 25

 • Aktywna komórka 32
 • Praca w chmurze 35
 • Podsumowanie 36

4. Nawigacja i zaznaczanie 39

 • Zaznaczanie 40
  • Zaznaczanie pojedynczych komórek 40
  • Zaznaczanie sąsiednich komórek 40
  • Zaznaczanie wiersza i kolumny 41
  • Zaznaczanie arkusza 42
  • Usuwanie zaznaczenia 43
  • Zaznaczanie innego arkusza 44
 • Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury 44
  • Nawigacja wewnątrz obszaru 45
  • Przewijanie arkusza przy wciśniętym klawiszu Scroll Lock 45
  • Zaznaczanie 46
  • Poszerzanie zaznaczenia 47
 • Podsumowanie 47

5. Rozmiary i liczba komórek 49

 • Zmiana rozmiarów komórek 49
 • Wstawianie wierszy 51
 • Wstawianie kolumn 54
 • Wstawianie wierszy przez przeciąganie 55
 • Wstawianie kolumn przez przeciąganie 57
 • Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego 58
 • Usuwanie komórek 60
 • Usuwanie komórek za pomocą menu podręcznego 62
 • Podsumowanie 63

6. Wprowadzanie danych 65

 • Rodzaje danych 67
 • Pasek formuły 67
 • Wpisywanie danych 68
 • Kopiowanie danych 69
 • Serie danych 72
 • Formuły 73
 • Wczytywanie danych 79
 • Podsumowanie 81

7. Arkusze i pliki 83

 • Koniec pracy programu 90
 • Podsumowanie 91

8. Edycja danych 93

 • Wprowadzanie zmian 94
 • Blokowanie edycji w komórkach 95
 • Usuwanie komórek 96
 • Czyszczenie komórek 99
 • Anulowanie zmian 101
 • Powtarzanie ostatniej czynności 102
 • Wyszukiwanie sekwencji znaków 103
 • Zamiana sekwencji znaków 104
 • Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości 105
  • Zaznaczanie pustych komórek 105
 • Filtrowanie 107
 • Automatyczne wyróżnianie 111
 • Podsumowanie 114

9. Formatowanie arkusza 115

 • Kopiowanie formatów 116
 • Kopiowanie szerokości kolumn 118
 • Krój, rozmiar i kolor czcionki 119
 • Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki 121
 • Wyświetlanie długich tekstów 123
  • Dostosowywanie szerokości komórki 123
  • Dostosowywanie wielkości czcionki 124
  • Wyświetlanie wielu wierszy 125
  • Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu 126
  • Precyzyjne ustawianie szerokości kolumn 127
  • Zmiana wysokości wierszy 128
 • Zmiana domyślnych parametrów tekstu 128
 • Podsumowanie 129

10. Formatowanie danych 131

 • Formatowanie daty i czasu 133
 • Pułapki formatowania 137
 • Szybkie formatowanie 140
 • Liczba miejsc dziesiętnych 142
 • Symbol waluty 143
 • Procenty 145
 • Podsumowanie 146

11. Baza danych 147

 • Dodawanie rekordów 151
 • Wyszukiwanie danych 153
 • Sortowanie danych 154
 • Podsumowanie 156

12. Ochrona danych 157

 • Ochrona arkusza 158
 • Blokowanie i ukrywanie komórek 160
 • Ochrona dokumentu 161
 • Śledzenie zmian 163
 • Podsumowanie 165

13. Weryfikacja danych 167

 • Treść komunikatu o błędzie 173
 • Ograniczanie wprowadzania danych do wartości na liście rozwijanej 174
 • Podsumowanie 176

14. Formuły 179

 • Wyświetlanie formuł 184
 • Podsumowanie 185

15. Konfigurowanie programu 187

 • Liczba ostatnio używanych dokumentów 194
 • Szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów 194
 • Zapisywanie dokumentów 196
 • Pliki otwierane wraz z Excelem 196
 • Zabezpieczanie przed nieumyślnym zmodyfikowaniem arkusza 198
 • Maksymalizacja obszaru wyświetlania arkusza 199
 • Podsumowanie 200

16. Wykresy 201

 • Szybkie tworzenie wykresów 202
 • Formatowanie wykresów 208
 • Projektowanie wykresów 211
 • Wykres ograniczonego zakresu danych 218
 • Wstawianie wykresów 219
 • Podsumowanie 220

17. Drukowanie 221

 • Drukarka domyślna 222
 • Podział na strony 225
 • Podgląd wydruku 228
 • Drukowanie obszaru 235
 • Wersja wydruku i numeracja stron 237
 • Podsumowanie 239

18. Funkcje finansowe 241

 • Amortyzacja liniowa 242
 • Amortyzacja środka trwałego 244
 • Cena bonu skarbowego 246
 • Efektywna stopa procentowa 248
 • Odsetki od papieru wartościowego 249
 • Wartość przyszłej inwestycji 250
 • Wysokość spłaty odsetek kredytu 253
 • Liczba okresów dla inwestycji 255
 • Wartość bieżąca inwestycji 257
 • Podsumowanie 259

19. Funkcje czasu i daty 261

 • Wyświetlanie określonego czasu jako liczby dziesiętnej 261
 • Dodawanie czasu 266
 • Odejmowanie czasu 269
 • Wyświetlanie bieżącej daty 271
 • Podsumowanie 272

20. Funkcje trygonometryczne 273

 • Arcus cosinus 273
 • Arcus cosinus hiperboliczny 278
 • Arcus sinus 281
 • Arcus sinus hiperboliczny 284
  • Zawężanie wykresu 286
 • Arcus tangens 288
 • Cosinus 290
 • Sinus 292
 • Sinus hiperboliczny 296
 • Tangens 299
 • Tangens hiperboliczny 302
 • Podsumowanie 304

21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 305

 • Funkcja wykładnicza 305
 • Logarytm naturalny 306
 • Logarytm 312
 • Logarytm dziesiętny 316
 • Podsumowanie 323

22. Inne funkcje 325

 • Iloczyn 325
 • Tabliczka mnożenia 328
 • Jak obliczyć procent z danej liczby 331
 • Kombinacje 332
 • Reszta z dzielenia 334
 • Pi 337
 • Pierwiastek 340
 • Znaki 345
 • Podsumowanie 345

Skorowidz 347

 • Tytuł: ABC Excel 2019 PL
 • Autor: Witold Wrotek
 • ISBN: 978-83-283-6191-1, 9788328361911
 • Data wydania: 2019-08-13
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: abce19
 • Wydawca: Helion