Helion


Szczegóły ebooka

ABC Excel 2010 PL

ABC Excel 2010 PL


 • Poznaj interfejs i narzędzia programu Excel 2010 PL
 • Naucz się pisać zaawansowane formuły i korzystać z funkcji
 • Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne wykresy i drukować arkusze

Komputery zostały zbudowane po to, aby ułatwiać ludziom przeprowadzanie rozmaitych obliczeń. Z tego powodu powstały również pierwsze programy — ich głównym celem było przetwarzanie liczb. Nie inaczej rzecz ma się z aplikacją Excel, ale jej twórcom przyświecała jeszcze jedna myśl: chcieli udostępnić potężne możliwości obliczeniowe szerszemu gronu użytkowników. Zamierzenie to udało się zrealizować tak skutecznie, że w chwili obecnej Excel jest jednym z najpopularniejszych programów na świecie i można go znaleźć niemal na każdym komputerze osobistym z systemem Windows. A kolejne wersje aplikacji tylko zwiększają tę popularność, oferując coraz więcej coraz lepszych narzędzi analitycznych i graficznych.

Początkujący użytkownik Excela może poczuć się nieco przytłoczony liczbą dostępnych w nim funkcji i narzędzi. Z pewnością nie bardzo też wie, co zrobić z prostokątną siatką komórek arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie te problemy rozwiązuje książka "ABC Excel 2010 PL ", która krok po kroku wprowadzi Cię w nieograniczony świat możliwości obliczeniowych Excela. Lektura krótkich, treściwych rozdziałów pozwoli poznać interfejs programu, narzędzia służące do przetwarzania danych oraz sposoby nadawania im właściwej formy. Dowiesz się, jakie są możliwości związane z tworzeniem atrakcyjnych wykresów oraz opracowywaniem przejrzystych zestawień tabelarycznych. Nauczysz się wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i odkryjesz niezbędne do tego funkcje. Autor książki zadbał także o efekt końcowy — podpowiada, jak dzięki Excelowi najskuteczniej prezentować otrzymane wyniki!

 • Korzystanie z interfejsu programu Excel
 • Wprowadzanie, edytowanie i zapisywanie danych w arkuszach
 • Narzędzia baz danych i weryfikacja danych
 • Formatowanie komórek i całych arkuszy
 • Pisanie formuł i korzystanie z wbudowanych funkcji
 • Tworzenie i modyfikacja wykresów
 • Definiowanie parametrów wydruku i drukowanie arkuszy
 • Konfigurowanie programu Excel

Poznaj z bliska możliwości najnowszego Excela.

Wstęp (7)

1. Arkusz kalkulacyjny (11)

 • Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (13)
 • Excel 2010 (14)

2. Uruchamianie programu (17)

3. Okno programu (21)

 • Komórka aktywna (26)

4. Nawigacja i zaznaczanie (29)

 • Zaznaczanie (29)
  • Zaznaczanie pojedynczych komórek (30)
  • Zaznaczanie sąsiednich komórek (30)
  • Zaznaczanie wiersza i kolumny (31)
  • Zaznaczanie arkusza (32)
  • Usuwanie zaznaczenia (32)
 • Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury (32)
  • Nawigacja wewnątrz obszaru (33)
  • Przewijanie arkusza przy wciśniętym klawiszu Scroll Lock (34)
  • Zaznaczanie (35)
  • Rozszerzanie zaznaczenia (35)

5. Rozmiary i liczba komórek (37)

 • Zmiana rozmiarów komórek (37)
 • Wstawianie wierszy (38)
 • Wstawianie kolumn (41)
 • Wstawianie wierszy przez przeciąganie (42)
 • Wstawianie kolumn przez przeciąganie (44)
 • Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego (45)

6. Wprowadzanie danych (47)

 • Rodzaje danych (48)
 • Wpisywanie danych (49)
 • Kopiowanie danych (49)
 • Serie danych (51)
 • Formuły (52)

7. Arkusze i pliki (57)

 • Sprawdzanie zgodności (61)
 • Koniec pracy programu (64)

8. Edycja danych (65)

 • Wprowadzanie zmian (65)
 • Blokowanie edycji w komórkach (66)
 • Usuwanie komórek (67)
 • Czyszczenie komórek (69)
 • Anulowanie zmian (71)
 • Powtarzanie ostatniej czynności (72)
 • Wyszukiwanie sekwencji znaków (73)
 • Zamiana sekwencji znaków (74)
 • Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości (75)
  • Zaznaczanie pustych komórek (76)
 • Filtrowanie (76)

9. Formatowanie arkusza (81)

 • Kopiowanie formatów (82)
 • Kopiowanie szerokości kolumn (83)
 • Krój, rozmiar i kolor czcionki (83)
 • Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki (84)
 • Wyświetlanie długich tekstów (85)
  • Dostosowanie szerokości komórki (85)
  • Dostosowanie wielkości czcionki (86)
  • Wyświetlanie wielu wierszy (86)
  • Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu (88)
  • Precyzyjne ustawienie szerokości kolumn (88)
  • Zmiana wysokości wierszy (89)
 • Zmiana domyślnych parametrów tekstu (90)

10. Formatowanie danych (91)

 • Formatowanie daty i czasu (92)
 • Pułapki formatowania (96)
 • Nie zawsze 2+2 = 4 (98)
 • Szybkie formatowanie (99)
 • Liczba miejsc dziesiętnych (100)
 • Symbol waluty (101)
 • Procenty (102)

11. Baza danych (105)

 • Dodawanie rekordów (109)
 • Wyszukiwanie danych (109)
 • Sortowanie danych (110)

12. Ochrona danych (113)

 • Ochrona arkusza (113)
 • Blokowanie i ukrywanie komórek (116)
 • Ochrona dokumentu (117)

13. Weryfikacja danych (119)

 • Ograniczanie wprowadzania danych do wartości na liście rozwijanej (124)

14. Formuły (127)

15. Konfigurowanie programu (133)

 • Liczba ostatnio używanych dokumentów (135)
 • Zapisywanie dokumentów (136)
 • Pliki otwierane wraz z Excelem (137)
 • Zabezpieczenia przed nieumyślnym zmodyfikowaniem arkusza (138)
 • Maksymalizacja obszaru wyświetlania arkusza (138)

16. Wykresy (141)

 • Szybkie tworzenie wykresów (141)
 • Formatowanie wykresów (143)
 • Wykres ograniczonego zakresu danych (149)
 • Kreator wykresów (150)

17. Drukowanie (153)

 • Drukarka domyślna (154)
 • Podział na strony (156)
 • Podgląd wydruku (158)
 • Drukowanie obszaru (164)
 • Wersja wydruku i numeracja stron (165)

18. Funkcje finansowe (169)

 • Amortyzacja środka trwałego (170)
 • Wartość przyszłej inwestycji (171)
 • Wysokość spłaty odsetek kredytu (174)
 • Liczba okresów dla inwestycji (175)
 • Wartość bieżąca inwestycji (177)

19. Funkcje daty i czasu (179)

 • Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej (179)
 • Wyświetlanie bieżącej daty (182)

20. Funkcje trygonometryczne (185)

 • Arcus cosinus (185)
 • Arcus cosinus hiperboliczny (188)
 • Arcus sinus (191)
 • Arcus sinus hiperboliczny (193)
 • Arcus tangens (196)
 • Cosinus (197)
 • Sinus (200)
 • Sinus hiperboliczny (203)
 • Tangens (205)
 • Tangens hiperboliczny (206)

21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne (211)

 • Funkcja wykładnicza (211)
 • Logarytm naturalny (214)
 • Logarytm (216)
 • Logarytm dziesiętny (221)

22. Inne funkcje (229)

 • Iloczyn (229)
 • Kombinacje (231)
 • Reszta z dzielenia (233)
 • Pi (235)
 • Pierwiastek (238)
 • Przeliczanie radianów na stopnie (240)
 • Suma kwadratów (244)

Skorowidz (247)