Helion

Szczegóły ebooka

ABC Word 2016 PL

ABC Word 2016 PL


Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

 • Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd
 • Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu plik ze zdjęciem, wykresem lub tabelą
 • Praca na cztery ręce, czyli jak pracować zespołowo i wykorzystywać zaawansowane opcje Worda

Microsoft Word należy do tych aplikacji, bez których nie sposób wyobrazić sobie współczesnego świata. Tworzone w nim dokumenty stanowią podstawę działania milionów firm, a niezwykła łatwość obsługi i elastyczność sprawiają, że każdy może nauczyć się jego obsługi. Jeśli jednak chcesz, żeby Twoje dokumenty wyglądały profesjonalnie, a ich odbiorcy traktowali je poważnie, nie możesz skupiać się wyłącznie na treści. Twój dokument musi zyskać odpowiedni wygląd — do tego właśnie służą w Wordzie najrozmaitsze opcje formatowania, nadawania stylów, dodawania obrazów i wykresów czy zaznaczania zmian wprowadzanych przez kolejnych czytelników.

ABC Word 2016 PL to książka, która pomoże Ci odkryć najistotniejsze funkcje najnowszej wersji Worda. Dowiesz się z niej, jak wygodnie korzystać z programu, tworzyć różne typy dokumentów, zmieniać czcionki, odstępy lub interlinie. Zobaczysz, jak korzystać z szablonów, wstawiać tabele, importować ilustracje z innych programów, tworzyć indeksy lub spisy treści i drukować efekty swojej pracy. Nauczysz się dodawać komentarze i porównywać różne wersje jednego dokumentu. Sprawdzisz też, jak wygląda współpraca w chmurze nad jednym dokumentem tekstowym i jak działa wyszukiwarka Tell Me. Postaw na jakość Twoich dokumentów!
 • Otwieranie i drukowanie dokumentów
 • Wprowadzanie, kopiowanie, wklejanie, edycja i usuwanie tekstu
 • Formatowanie tekstu, układanie list i kolumn
 • Wstawianie elementów graficznych
 • Używanie stylów i szablonów
 • Cała prawda o tabelach
 • Tworzenie i modyfikowanie konspektów, spisów oraz indeksów
 • Zasady korespondencji seryjnej oraz adresowanie i drukowanie kopert
 • Zaawansowane narzędzia edytora i dostosowywanie go do swoich potrzeb
 • Korzystanie z komentarzy, śledzenie zmian, porównywanie i scalanie dokumentów


Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL!

 • Rozdział 1. Zaczynamy!
  • Uruchamiamy program Word... i co z tego wynika
  • Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy
  • Otwieranie dokumentów w programie Word
   • Tworzenie nowego dokumentu
   • Otwieranie istniejącego dokumentu
   • Nowy folder domyślny do przechowywania dokumentów
  • Wymiana dokumentów pomiędzy aplikacjami
   • Inne edytory tekstów
  • Pierwszy dokument
  • Przygotowanie dokumentu do wydruku
   • Przygotowanie dokumentu
   • Drukowanie
   • Szybkie drukowanie
   • Problemy z drukowaniem
  • Zapisywanie dokumentów
   • Usuwanie i zmiana nazwy dokumentów
  • Kończenie pracy z programem
 • Rozdział 2. Edycja dokumentów
  • Zaznaczanie tekstu
   • Kopiowanie tekstu
   • Wklejanie tekstu
   • Wycinanie tekstu
   • Usuwanie liter i fragmentów tekstu
  • Wyszukiwanie fragmentów tekstu
   • Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych
  • Cofanie ostatnio wykonanych czynności
   • Powtarzanie ostatnich wpisów i ostatnio wykonanych czynności
  • Formatowanie tekstu
   • Czcionka
    • Zmiana rozmiaru
    • Zmiana kroju
    • Zmiana koloru
    • Wyróżnienie
  • Pozycjonowanie i wyrównywanie tekstu
   • Odstępy między wierszami
  • Wstawianie symboli
   • Znaki podziału
  • Zasady efektywnej edycji tekstu
   • Najpierw napisz tekst, a później zajmuj się jego formatowaniem
   • Poznaj metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia tekstu
   • Naucz się korzystać z funkcji cofania i powtarzania poleceń
   • Naucz się korygować błędy w wielkości liter
   • Zaprzyjaźnij się z poleceniami zakładki Widok
   • Dobierz odpowiedni widok i powiększenie
   • Naucz się szybko przemieszczać wewnątrz dokumentu
   • W początkowej fazie dobierz czcionkę, którą łatwo jest odczytać
   • Naucz się korzystać z Autotekstu i poleceń Autokorekty
  • Numerowanie stron
   • Formatowanie numerów stron
   • Numerowanie stron, począwszy od numeru innego niż 1
   • Usuwanie numerów stron
  • Data i godzina
  • Obiekty graficzne
   • Kształty
   • WordArt
   • Obrazy online
   • Obiekty graficzne z innych plików
 • Rozdział 3. Praca z tekstem
  • Listy punktowane i numerowane
   • Listy numerowane konspektu
   • Numerowanie nagłówków utworzonych za pomocą wbudowanych stylów nagłówków
   • Numerowanie nagłówków utworzonych za pomocą stylów niestandardowych
   • Numerowanie elementów w tekście akapitu
   • Tworzenie pustych list numerowanych
   • Style list wypunktowanych i numerowanych
   • Punktory
   • Usuwanie wypunktowania lub numerowania
   • Przerwanie listy
  • Kolumny
  • Nagłówki i stopki
   • Tworzenie nagłówków i stopek
   • Nagłówki i stopki w dokumencie zawierającym wiele sekcji
  • Przypisy
   • Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie przypisów
   • Symbole jako znaczniki przypisów
  • Bibliografia
   • Dodawanie nowego cytatu
   • Znajdowanie źródła
   • Tworzenie bibliografii
 • Rozdział 4. Style i szablony
  • Style
   • Typy stylów
    • Styl akapitu
    • Styl znaku
    • Styl tabeli
    • Styl listy
   • Stosowanie stylu
   • Tworzenie stylów
   • Okienko zadań Style
   • Modyfikowanie stylów
   • Usuwanie stylu
   • Style wbudowane
   • Malarz formatów oraz inne sposoby powtarzania stylu
   • Kontrolowanie sposobu wklejania tekstu
   • Porównywanie podobnego formatowania
   • Ograniczanie formatowania dokumentu
   • Problemy ze stylami
    • Problem pierwszy: style w dokumencie ulegają zmianom
    • Problem drugi: program nie aktualizuje zmian stylów po zmianie formatu
    • Problem trzeci: podczas kopiowania sformatowanego tekstu do innego dokumentu style ulegają modyfikacji
    • Problem czwarty: Po naciśnięciu klawisza Enter pojawia się inny styl
    • Problem piąty (bardzo irytujący): program nadaje akapitom style nagłówków
    • Problem szósty (blisko spokrewniony z piątym): program modyfikuje formatowanie tekstu bez mojego udziału
    • Problem siódmy: Nie wszystkie style są widoczne w okienku zadań Style
  • Szablony
   • Szablon standardowy (Normal.dotm)
   • Praca z szablonem
   • Tworzenie szablonów
    • Tworzenie szablonu od początku
    • Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego dokumentu
    • Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego szablonu
   • Modyfikowanie szablonów
   • Dodawanie formantów zawartości
   • Dodawanie tekstu instruktażowego
   • Zabezpieczanie szablonu
 • Rozdział 5. Tabele
  • Tworzenie tabel
   • Szablony tabel
   • Sekcja Tabele
   • Polecenie Wstaw tabelę
   • Rysowanie tabeli
   • Konwertowanie tekstu na tabelę
  • Wprowadzanie danych
  • Edytowanie i formatowanie tabel
   • Zaznaczanie fragmentów tabeli
   • Edycja danych w tabeli
   • Dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn
    • Usuwanie komórki
    • Usuwanie wiersza
    • Usuwanie kolumny
    • Dodawanie komórki
    • Dodawanie wierszy
    • Dodawanie kolumn
    • Usuwanie całej tabeli
   • Scalanie lub dzielenie komórek tabeli
   • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli
   • Zmiana kolejności wierszy
   • Formatowanie tabel
    • Style tabeli
    • Obramowania
    • Linie siatki
    • Powtarzanie nagłówka tabeli
    • Określanie miejsca podziału tabeli
    • Właściwości tabeli
     • Tabela
     • Wiersz
     • Kolumna
     • Komórka
   • Sortowanie danych w tabeli
   • Numerowanie komórek
   • Kierunek tekstu
   • Obramowanie i cieniowanie
    • Obramowanie tabeli
    • Cieniowanie
 • Rozdział 6. Konspekty, spisy treści, indeksy
  • Co to jest konspekt?
   • Widok Konspekt
   • Tworzenie i modyfikowanie konspektów
   • Poziomy konspektu a styl akapitu
   • Drukowanie konspektu
  • Tworzenie spisu treści
   • Tworzenie i formatowanie spisu treści
   • Aktualizacja spisu treści
   • Usuwanie spisu treści
  • Spis ilustracji
  • Tworzenie indeksu
   • Oznaczanie wyrazów i wyrażeń
   • Plik konkordancji
    • Tworzenie pliku konkordancji
    • Oznaczanie haseł indeksu
   • Tworzenie indeksu
   • Edycja indeksu
   • Aktualizacja indeksu
 • Rozdział 7. Adresowanie
  • Korespondencja seryjna pierwsze kroki
  • Tworzenie korespondencji seryjnej
  • Koperty i etykiety
   • Tworzenie i drukowanie etykiet dla korespondencji seryjnej
   • Tworzenie nowego arkusza etykiet
    • Rozpoczynanie od istniejącego arkusza etykiet
    • Rozmieszczanie danych na etykiecie
    • Przeglądanie etykiet i dostosowywanie listy adresatów
    • Kończenie scalania
   • Tworzenie i drukowanie etykiet dla pojedynczego elementu lub adresu
   • Tworzenie i drukowanie kopert dla korespondencji seryjnej
    • Tworzenie i drukowanie pojedynczej koperty
    • Dodawanie informacji do koperty
    • Drukowanie koperty
 • Rozdział 8. Opcje edycji oraz dostosowywanie programu
  • Opcje edycji dokumentu
  • Poruszanie się w dokumencie
   • Definiowanie wyglądu okna programu
    • Widoki dokumentu
    • Widok Tryb czytania
  • Zakładki
   • Sekrety zakładek
    • Zakładki a Autokorekta
    • Zakładki ukryte
    • Zakładki predefiniowane tylko dla procedur VBA
   • Hiperłącza zamiast zakładek
  • Sprawdzanie pisowni
   • Sprawdzanie pisowni i gramatyki w trakcie pisania
   • Sprawdzanie pisowni w całym dokumencie
   • Korzystanie ze słowników niestandardowych
   • Szybkie wstawianie tekstu
   • Autokorekta
    • Automatyczne wstawianie tekstu i symboli podczas pisania
    • Korzystanie z Autokorekty w celu poprawiania błędów podczas pisania
    • Definiowanie nowej pozycji Autokorekty
   • Zmiana wielkości liter
  • Pisanie i wstawianie równań
   • Pisanie równania
  • Wielokrotne używanie i rozpowszechnianie części dokumentu
   • Tworzenie bloku konstrukcyjnego do ponownego użycia
   • Znajdowanie i używanie bloku konstrukcyjnego
    • Zmienianie zawartości bloku konstrukcyjnego
    • Zapisywanie i rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych za pomocą szablonu
 • Rozdział 9. Praca zespołowa
  • Praca wielu użytkowników nad jednym dokumentem
   • Pasek narzędzi Recenzja
   • Wstawianie komentarzy, czyli jak skrytykować cudzą pracę
   • Edycja komentarzy
   • Drukowanie komentarzy
   • Usuwanie komentarzy
  • Tworzenie notatek z wykorzystaniem tekstu ukrytego
   • Wprowadzanie notatek
   • Przeglądanie tekstu ukrytego
  • Przeglądanie dokumentu
   • Śledzenie zmian podczas edycji
   • Kontrola sposobu wyświetlania zmian w dokumencie
   • Ukrywanie i wyświetlanie zmian
   • Akceptowanie i odrzucanie zmian
   • Porównywanie i scalanie dokumentów
   • Przygotowywanie dokumentu do recenzowania
  • Podpisy cyfrowe
   • Dodawanie wiersza podpisu do dokumentu
  • Dokument główny i dokumenty podrzędne
   • Tworzenie
   • Zmiana położenia i edycja dokumentów podrzędnych
   • Ochrona
   • Współpraca