Helion


Szczegóły ebooka

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Poznaj potencjał Excela w zakresie BI!

Program Excel można stosować na setki różnych sposobów, chociaż większość użytkowników uważa go za prosty arkusz kalkulacyjny. Co więcej, wachlarz jego zaawansowanych funkcjonalności jest stale poszerzany — program stał się częścią pakietu Microsoft Business Intelligence. Dzięki możliwości integracji danych z różnych źródeł Excel świetnie sprawdza się jako narzędzie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich. Jeżeli interesujesz się tematyką BI i masz ambicję stworzyć własne „centrum dowodzenia”, to trzymasz w rękach właściwą książkę!

Ten wspaniały podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzenia analiz BI w środowisku Microsoft Excel. Sięgnij po niego i sprawdź, jak korzystać z tabel przestawnych oraz narzędzi Power Pivot, Power View czy Power Map. Dowiedz się, jak do tego wszystkiego dołożyć dane z baz SQL oraz użyć dodatku Data Mining. Zdobądź też wiedzę na temat publikowania Twoich rozwiązań na stronach SharePoint. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich menedżerów i analityków biznesowych chcących mieć wgląd w bieżące dane. Gdy poznasz i zastosujesz narzędzia Excela, podjęcie właściwej decyzji stanie się łatwiejsze!

Dowiesz się jak:
 • Używać PowerPivot do utworzenia zaawansowanych mechanizmów raportowania.
 • Zautomatyzować integrację danych za pomocą Power Query.
 • Utworzyć raporty prezentujące informacje geoprzestrzenne przy użyciu Power Map.
 • Zbudować przyciągające uwagę kokpity menedżerskie za pomocą Power View.
 • Zastosować oprogramowanie SQL Server®, aby wykorzystać możliwości relacyjnych baz danych i OLAP.
 • Spojrzeć głębiej w dane i przenieść wykonywane analizy na wyższy poziom dzięki zastosowaniu narzędzi do eksploracji danych.

Zbuduj doskonały kokpit menedżera!

O autorach (9)

Wprowadzenie (10)

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE (15)

Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe (17)

 • Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia programu Excel (18)
  • Skalowalność (18)
  • Przejrzystość procesów analitycznych (19)
  • Rozdzielenie warstwy danych od warstwy prezentacji (20)
 • Terminologia związana z bazami danych (21)
  • Bazy danych (21)
  • Tabele (22)
  • Rekordy, pola i wartości (22)
  • Zapytania (23)
 • Projektowanie baz danych (24)
  • Krok 1. Ogólny zarys - od pomysłu do jego realizacji (24)
  • Krok 2. Projekt raportów (25)
  • Krok 3. Projektowanie danych (25)
  • Krok 4. Projekt tabel (27)

Rozdział 2. Tabele przestawne - wprowadzenie (31)

 • Tabela przestawna - podstawowe informacje (31)
  • Elementy tabeli przestawnej (32)
  • Budowanie prostej tabeli przestawnej (33)
 • Dostosowywanie tabeli przestawnej (39)
  • Zmiana wyglądu tabeli przestawnej (39)
  • Zmiana nazw pól (40)
  • Formatowanie wartości liczbowych (41)
  • Wprowadzanie zmian w podsumowaniach (42)
  • Ukrywanie sum częściowych (43)
  • Ukrywanie i pokazywanie elementów danych (44)
  • Ukrywanie lub wyświetlanie elementów niezawierających danych (46)
  • Sortowanie pól w tabeli przestawnej (47)
 • Czym są fragmentatory? (48)
  • Dodawanie prostego fragmentatora (49)
  • Dostosowywanie fragmentatorów (50)
  • Filtrowanie wielu tabel przestawnych za pomocą jednego fragmentatora (53)
 • Tworzenie fragmentatora z osią czasu (53)
 • Wewnętrzny model danych - podstawowe informacje (55)
  • Zbuduj swój pierwszy model danych (55)
  • Wykorzystanie modelu danych w tabeli przestawnej (58)

Rozdział 3. PowerPivot - wprowadzenie (61)

 • Wewnętrzny model danych PowerPivot (62)
 • Łączenie tabel Excela z tabelą PowerPivot (63)
  • Przygotowanie tabel Excela (64)
  • Dodawanie tabel Excela do modelu danych (65)
 • Tworzenie relacji między tabelami PowerPivot (66)
 • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu danych z PowerPivot (69)
 • Dodawanie kolumn obliczeniowych do danych PowerPivot (71)
  • Tworzenie kolumny obliczeniowej (71)
  • Zmiana formatu kolumn obliczeniowych (73)
  • Odwoływanie się do kolumn obliczeniowych w innych obliczeniach (73)
  • Ukrywanie kolumn obliczeniowych przed użytkownikami końcowymi (74)
 • Wykorzystanie DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych (74)
  • Funkcje DAX mające zastosowanie do kolumn obliczeniowych (75)
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych przy użyciu DAX (76)
 • Pola obliczeniowe - definicja (78)

Rozdział 4. Ładowanie danych z zewnętrznych źródeł danych do PowerPivot (83)

 • Importowanie danych z relacyjnych baz danych (83)
  • Ładowanie danych z bazy danych SQL Server (84)
  • Ładowanie danych z baz danych Microsoft Access (90)
  • Ładowanie danych z innych systemów relacyjnych baz danych (92)
 • Importowanie danych z plików płaskich (95)
  • Ładowanie danych z zewnętrznych plików Excela (95)
  • Ładowanie danych z plików tekstowych (98)
  • Ładowanie danych ze schowka (100)
 • Importowanie danych z innych źródeł danych (101)
 • Odświeżanie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i zarządzanie nimi (102)
  • Ręczne odświeżanie danych w PowerPivot (102)
  • Ustawienie automatycznego odświeżania (103)
  • Zablokowanie polecenia Odśwież wszystko (104)
  • Edycja połączenia z danymi źródłowymi (104)

Rozdział 5. Tworzenie kokpitów menedżerskich za pomocą Power View (107)

 • Uruchomienie dodatku Power View (107)
 • Tworzenie kokpitu menedżerskiego za pomocą Power View (108)
  • Tworzenie wykresów w Power View i praca z nimi (110)
  • Wizualizacja danych za pomocą mapy Power View (114)
  • Zmiana wyglądu kokpitu menedżerskiego Power View (117)

Rozdział 6. Dodawanie informacji o lokalizacji za pomocą Power Map (119)

 • Instalowanie i aktywacja dodatku Power Map (119)
 • Ładowanie danych do Power Map (120)
  • Wybór poziomu danych geograficznych i mapy (122)
  • Weryfikacja ufności mapowania (122)
  • Nawigacja na mapie (124)
 • Zarządzanie wizualizacjami map i ich modyfikowanie (126)
  • Typy wizualizacji (127)
  • Dodawanie kategorii (130)
  • Wizualizacja danych w czasie (131)
  • Dodawanie warstw (133)
 • Dodawanie niestandardowych komponentów (134)
  • Dodawanie wykresów prezentujących pierwsze n lub ostatnie n lokalizacji (134)
  • Dodawanie adnotacji i pól tekstowych (135)
  • Dodawanie legend (136)
  • Dostosowywanie motywów mapy i jej etykiet (136)
 • Dostosowywanie przewodników w Power Map i zarządzanie nimi (136)
  • Definicja sceny (137)
  • Konfiguracja scen (138)
  • Odtwarzanie i udostępnianie przewodnika (139)
  • Udostępnianie zrzutów ekranu (139)

Rozdział 7. Korzystanie z dodatku Power Query (141)

 • Instalacja i aktywacja dodatku Power Query (142)
  • Pobieranie dodatku Power Query (142)
 • Power Query - podstawy (143)
  • Wyszukiwanie danych źródłowych (143)
  • Przekształcanie wybranych danych źródłowych (144)
  • Sposób wykonywania zapytań (147)
  • Ładowanie wyników zapytań (149)
  • Odświeżanie danych Power Query (150)
  • Zarządzanie istniejącymi zapytaniami (151)
 • Polecenia dostępne do wykonania na kolumnach i tabelach (152)
  • Polecenia na poziomie kolumny (152)
  • Polecenia na poziomie tabeli (155)
 • Rodzaje połączeń Power Query (155)
 • Tworzenie funkcji Power Query i ich zastosowanie (158)
  • Tworzenie podstawowych funkcji niestandardowych i korzystanie z nich (159)
  • Przykład zaawansowanej funkcji: Umieszczanie danych z wszystkich plików Excela z jednego folderu w jednej tabeli (161)

CZĘŚĆ II ZASTOSOWANIE SQL W ANALIZACH BUSINESS INTELLIGENCE (167)

Rozdział 8. SQL Server - podstawowe informacje (169)

 • Składowe SQL Servera (169)
  • SQL Server Relational Database Engine (170)
  • SQL Server Management Studio (170)
 • Połączenie z usługą bazy danych (172)
 • Bezpieczeństwo w SQL Serverze (172)
  • Dostęp do serwera (173)
  • Dostęp do bazy danych (175)
  • Dostęp do obiektów bazy danych (177)
 • Praca z bazami danych (179)
  • Tworzenie bazy danych (180)
  • Utrzymanie bazy danych (181)
 • Praca z tabelami i widokami (183)
  • Tworzenie tabeli (184)
  • Tworzenie widoku (186)
 • Importowanie i eksportowanie danych (188)

Rozdział 9. Wstęp do SQL (193)

 • Podstawy SQL (193)
  • Instrukcja Select (193)
  • Klauzula From (194)
  • Złączenia - podstawowe informacje (194)
  • Klauzula Where (195)
  • Grupowanie (196)
  • Klauzula Order By (196)
  • Wyświetlanie unikatowych rekordów (197)
  • Wybór pierwszych n rekordów (197)
 • Zaawansowane elementy SQL (198)
  • Operator Union (198)
  • Wyrażenie Case (199)
  • Operator Like (199)
  • Podzapytania (199)
  • Złączenia zaawansowane (201)
  • Grupowanie zaawansowane (203)
  • Manipulowanie danymi (204)

Rozdział 10. Tworzenie skryptów SQL i zarządzanie nimi (205)

 • Podejścia do projektowania systemów analitycznych (205)
  • Bądź zorganizowany (206)
  • Przenoś dane w jednym kierunku, przechodząc przez kolejne etapy budowy systemu (207)
  • Określ miary i atrybuty (207)
  • Poznaj zawczasu wolumen danych (209)
  • Weź pod uwagę wymagania dotyczące pełnego przeładowania danych (210)
  • Ustaw rejestrowanie zmian i walidację danych (211)
 • Tworzenie skryptów SQL (211)
  • Skrypty do ekstrakcji danych (213)
  • Skrypty do przygotowywania danych (215)
  • Skrypty ładujące dane (216)
  • Obsługa błędów (217)
  • Tworzenie procedur składowanych i wprowadzanie w nich zmian (218)
 • Indeksowanie i zagadnienia związane z wydajnością (219)
  • Rodzaje indeksów (220)
  • Tworzenie indeksu (220)
  • Usuwanie indeksów (220)
  • Dodatkowe wskazówki i triki (222)
 • Często spotykane problemy analityczne - rozwiązania SQL (222)
  • Tworzenie raportu Aktywni użytkownicy (222)
  • Tworzenie raportu Wartość skumulowana (224)
  • Tworzenie raportu Najlepszych n handlowców/klientów (225)
  • Tworzenie raportu Lista wyjątków (225)

Rozdział 11. Wywoływanie widoków i procedur składowanych z poziomu Excela (227)

 • Import danych z SQL Servera (227)
 • Przekazywanie własnych instrukcji SQL do zewnętrznych baz danych (231)
  • Ręczne edytowanie instrukcji SQL (232)
  • Uruchamianie procedur składowanych z programu Excel (233)
  • Wykorzystanie VBA do tworzenia połączeń dynamicznych (233)
 • Tworzenie modelu danych z wieloma obiektami danych SQL (235)
 • Wywoływanie procedur składowanych bezpośrednio z poziomu PowerPivot (238)

Rozdział 12. Reporting Services - wprowadzenie (243)

 • Reporting Services - podstawowe informacje (243)
 • Tworzenie raportu Reporting Services (245)
  • Definiowanie wspólnego źródła danych (251)
  • Definiowanie wspólnego zestawu danych (252)
 • Generowanie raportów (253)
  • Proces generowania raportu (254)
  • Dostęp do raportów (255)
  • Bezpieczeństwo w SSRS (255)
 • Zarządzanie subskrypcjami (257)

Rozdział 13. Analiza danych z modułów OLAP Analysis Services za pomocą Excela (261)

 • Baza danych OLAP - definicja i przeznaczenie (262)
 • Moduły OLAP - definicja (263)
  • Wymiary i miary (263)
  • Hierarchie i elementy wymiarów (264)
 • Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych OLAP (265)
 • Ograniczenia tabel przestawnych OLAP (268)
 • Tworzenie modułów działających w trybie offline (268)
 • Korzystanie z funkcji dostępnych w modułach (270)
 • Dodawanie obliczeń do tabel przestawnych OLAP (272)
  • Tworzenie miar obliczanych (273)
  • Tworzenie elementów obliczeniowych (275)
  • Zarządzanie obliczeniami OLAP (278)
  • Przeprowadzanie analizy warunkowej przy użyciu danych OLAP (279)

Rozdział 14. Korzystanie z dodatku Data Mining do Microsoft Office (281)

 • Instalowanie i aktywacja dodatku Data Mining (281)
  • Pobieranie dodatku Data Mining (281)
  • Wskazanie na bazę danych Analysis Services (282)
 • Narzędzie Analyze Key Influencers (284)
 • Narzędzie Detect Categories (286)
 • Narzędzie Fill From Example (287)
 • Narzędzie Forecast (289)
 • Narzędzie Highlight Exceptions (291)
 • Narzędzie Scenario Analysis (292)
  • Zastosowanie narzędzia Goal Seek (292)
  • Zastosowanie narzędzia What-If (293)
 • Narzędzie Prediction Calculator (295)
  • Element Interactive cost and profit inputs (297)
  • Element Score Breakdown (298)
  • Element Data table (298)
  • Element Profit for various score thresholds (299)
  • Element Cumulative misclassification cost for various score thresholds (299)
 • Narzędzie Shopping Basket Analysis (299)

CZĘŚĆ III UDOSTĘPNIANIE ROZWIĄZAŃ BUSINESS INTELLIGENCE ZA POMOCĄ SHAREPOINT I EXCEL SERVICES (303)

Rozdział 15. Publikowanie rozwiązań BI w SharePoint (305)

 • SharePoint - wprowadzenie (305)
  • Dlaczego warto korzystać z SharePoint? (306)
  • Excel Services w SharePoint (307)
  • Ograniczenia Excel Services (307)
 • Publikowanie skoroszytu programu Excel w SharePoint (308)
 • Publikowanie raportów w PowerPivot Gallery (311)
 • Zarządzanie wydajnością PowerPivot (314)
  • Zmniejsz liczbę kolumn w tabelach modelu danych (314)
  • Zmniejsz liczbę wierszy w modelu danych (315)
  • Unikaj wielopoziomowych relacji (315)
  • Przenieś wykonywanie obliczeń na serwery bazodanowe z danymi źródłowymi (316)
  • Uważaj na kolumny, w których wartości nie są unikatowe (316)
  • Unikaj nadmiernego używania fragmentatorów (316)

Rozdział 16. Korzystanie z PerformancePoint Services (319)

 • Dlaczego warto używać PerformancePoint? (319)
  • Mocne strony oprogramowania PerformancePoint (320)
  • Ograniczenia PerformancePoint (320)
 • Projektowanie kokpitów menedżerskich (321)
  • PerformancePoint - pierwsze kroki (321)
  • Uruchamianie narzędzia Dashboard Designer (321)
  • Dodawanie połączenia z danymi (323)
  • Dodawanie zawartości (325)
  • Publikowanie kokpitów menedżerskich (331)
 • Korzystanie z kokpitów menedżerskich PerformancePoint (333)
  • Interakcja z filtrami (334)
  • Nawigacja w ramach kokpitu menedżerskiego (337)
  • Interaktywne funkcje kokpitu menedżerskiego (337)

DODATKI (339)

Dodatek A Narzędzia do analiz Big Data (341)

 • Narzędzia umożliwiające zastosowanie SQL w odniesieniu do Big Data (341)
  • Redshift firmy Amazon (342)
  • Hive firmy Hortonworks (342)
  • Impala firmy Cloudera (343)
  • Big SQL firmy IBM (343)
  • BigQuery firmy Google (344)
  • Presto SQL firmy Facebook (344)
 • Konfigurowanie połączenia z platformą Big Data (345)
 • Podłączanie się do narzędzi Big Data za pomocą Excela (347)
  • Zmiana definicji połączenia (349)
  • Korzystanie z utworzonego połączenia (350)

Dodatek B Udostępnianie narzędzi do analiz Business Intelligence na urządzeniach mobilnych (351)

 • Sposoby udostępniania rozwiązań BI na urządzeniach mobilnych i związane z nimi ograniczenia (352)
  • Urządzenia mobilne (352)
  • Udostępnianie rozwiązań BI w przeglądarce na urządzeniach mobilnych (353)
  • Uruchamianie aplikacji na urządzeniach mobilnych (353)
 • Office 365 (354)
 • SQL Server Reporting Services (354)
 • SharePoint 2010 i 2013 (355)

Skorowidz (356)

 • Tytuł: Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
 • Autor: Michael Alexander, Jared Decker, Bernard Wehbe
 • Tytuł oryginału: Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts
 • Tłumaczenie: Beata Błaszczyk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-0044-6, 9788328300446
 • Data wydania książki drukowanej: 2015-04-16
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-0047-7, 9788328300477
 • Data wydania ebooka: 2015-04-16
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: abizwe
 • Wydawca: Helion