Helion


Szczegóły ebooka

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela


Poznaj potencjał Excela w zakresie BI!

Program Excel można stosować na setki różnych sposobów, chociaż większość użytkowników uważa go za prosty arkusz kalkulacyjny. Co więcej, wachlarz jego zaawansowanych funkcjonalności jest stale poszerzany - program stał się częścią pakietu Microsoft Business Intelligence. Dzięki możliwości integracji danych z różnych źródeł Excel świetnie sprawdza się jako narzędzie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich. Jeżeli interesujesz się tematyką BI i masz ambicję stworzyć własne "centrum dowodzenia", to trzymasz w rękach właściwą książkę!

Ten wspaniały podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzenia analiz BI w środowisku Microsoft Excel. Sięgnij po niego i sprawdź, jak korzystać z tabel przestawnych oraz narzędzi Power Pivot, Power View czy Power Map. Dowiedz się, jak do tego wszystkiego dołożyć dane z baz SQL oraz użyć dodatku Data Mining. Zdobądź też wiedzę na temat publikowania Twoich rozwiązań na stronach SharePoint. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich menedżerów i analityków biznesowych chcących mieć wgląd w bieżące dane. Gdy poznasz i zastosujesz narzędzia Excela, podjęcie właściwej decyzji stanie się łatwiejsze!

Dzięki tej książce:

 • poznasz narzędzia: Power Pivot, Power View, Power Map oraz Power Query
 • skorzystasz ze źródeł danych za pomocą języka SQL
 • zastosujesz dodatek Data Mining
 • udostępnisz swoje opracowania na stronach SharePointa

Zbuduj doskonały kokpit menedżera!

 

O autorach 9

 

Wprowadzenie 10

CZĘŚĆ I . ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE 15

Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe 17

 • Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia programu Excel 18
  • Skalowalność 18
  • Przejrzystość procesów analitycznych 19
  • Rozdzielenie warstwy danych od warstwy prezentacji 20
 • Terminologia związana z bazami danych 21
  • Bazy danych 21
  • Tabele 22
  • Rekordy, pola i wartości 22
  • Zapytania 23
 • Projektowanie baz danych 24
  • Krok 1. Ogólny zarys - od pomysłu do jego realizacji 24
  • Krok 2. Projekt raportów 25
  • Krok 3. Projektowanie danych 25
  • Krok 4. Projekt tabel 27

Rozdział 2. Tabele przestawne - wprowadzenie 31

 • Tabela przestawna - podstawowe informacje 31
  • Elementy tabeli przestawnej 32
  • Budowanie prostej tabeli przestawnej 33
 • Dostosowywanie tabeli przestawnej 39
  • Zmiana wyglądu tabeli przestawnej 39
  • Zmiana nazw pól 40
  • Formatowanie wartości liczbowych 41
  • Wprowadzanie zmian w podsumowaniach 42
  • Ukrywanie sum częściowych 43
  • Ukrywanie i pokazywanie elementów danych 44
  • Ukrywanie lub wyświetlanie elementów niezawierających danych 46
  • Sortowanie pól w tabeli przestawnej 47
 • Czym są fragmentatory? 48
  • Dodawanie prostego fragmentatora 49
  • Dostosowywanie fragmentatorów 50
  • Filtrowanie wielu tabel przestawnych za pomocą jednego fragmentatora 53
 • Tworzenie fragmentatora z osią czasu 53
 • Wewnętrzny model danych - podstawowe informacje 55
  • Zbuduj swój pierwszy model danych 55
  • Wykorzystanie modelu danych w tabeli przestawnej 58

Rozdział 3. PowerPivot - wprowadzenie 61

 • Wewnętrzny model danych PowerPivot 62
 • Łączenie tabel Excela z tabelą PowerPivot 63
  • Przygotowanie tabel Excela 64
  • Dodawanie tabel Excela do modelu danych 65
 • Tworzenie relacji między tabelami PowerPivot 66
 • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu danych z PowerPivot 69
 • Dodawanie kolumn obliczeniowych do danych PowerPivot 71
  • Tworzenie kolumny obliczeniowej 71
  • Zmiana formatu kolumn obliczeniowych 73
  • Odwoływanie się do kolumn obliczeniowych w innych obliczeniach 73
  • Ukrywanie kolumn obliczeniowych przed użytkownikami końcowymi 74
 • Wykorzystanie DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych 74
  • Funkcje DAX mające zastosowanie do kolumn obliczeniowych 75
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych przy użyciu DAX 76
 • Pola obliczeniowe - definicja 78

Rozdział 4. Ładowanie danych z zewnętrznych źródeł danych do PowerPivot 83

 • Importowanie danych z relacyjnych baz danych 83
  • Ładowanie danych z bazy danych SQL Server 84
  • Ładowanie danych z baz danych Microsoft Access 90
  • Ładowanie danych z innych systemów relacyjnych baz danych 92
 • Importowanie danych z plików płaskich 95
  • Ładowanie danych z zewnętrznych plików Excela 95
  • Ładowanie danych z plików tekstowych 98
  • Ładowanie danych ze schowka 100
 • Importowanie danych z innych źródeł danych 101
 • Odświeżanie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych i zarządzanie nimi 102
  • Ręczne odświeżanie danych w PowerPivot 102
  • Ustawienie automatycznego odświeżania 103
  • Zablokowanie polecenia Odśwież wszystko 104
  • Edycja połączenia z danymi źródłowymi 104

Rozdział 5. Tworzenie kokpitów menedżerskich za pomocą Power View 107

 • Uruchomienie dodatku Power View 107
 • Tworzenie kokpitu menedżerskiego za pomocą Power View 108
  • Tworzenie wykresów w Power View i praca z nimi 110
  • Wizualizacja danych za pomocą mapy Power View 114
  • Zmiana wyglądu kokpitu menedżerskiego Power View 117

Rozdział 6. Dodawanie informacji o lokalizacji za pomocą Power Map 119

 • Instalowanie i aktywacja dodatku Power Map 119
 • Ładowanie danych do Power Map 120
  • Wybór poziomu danych geograficznych i mapy 122
  • Weryfikacja ufności mapowania 122
  • Nawigacja na mapie 124
 • Zarządzanie wizualizacjami map i ich modyfikowanie 126
  • Typy wizualizacji 127
  • Dodawanie kategorii 130
  • Wizualizacja danych w czasie 131
  • Dodawanie warstw 133
 • Dodawanie niestandardowych komponentów 134
  • Dodawanie wykresów prezentujących pierwsze n lub ostatnie n lokalizacji 134
  • Dodawanie adnotacji i pól tekstowych 135
  • Dodawanie legend 136
  • Dostosowywanie motywów mapy i jej etykiet 136
 • Dostosowywanie przewodników w Power Map i zarządzanie nimi 136
  • Definicja sceny 137
  • Konfiguracja scen 138
  • Odtwarzanie i udostępnianie przewodnika 139
  • Udostępnianie zrzutów ekranu 139

Rozdział 7. Korzystanie z dodatku Power Query 141

 • Instalacja i aktywacja dodatku Power Query 142
  • Pobieranie dodatku Power Query 142
 • Power Query - podstawy 143
  • Wyszukiwanie danych źródłowych 143
  • Przekształcanie wybranych danych źródłowych 144
  • Sposób wykonywania zapytań 147
  • Ładowanie wyników zapytań 149
  • Odświeżanie danych Power Query 150
  • Zarządzanie istniejącymi zapytaniami 151
 • Polecenia dostępne do wykonania na kolumnach i tabelach 152
  • Polecenia na poziomie kolumny 152
  • Polecenia na poziomie tabeli 155
 • Rodzaje połączeń Power Query 155
 • Tworzenie funkcji Power Query i ich zastosowanie 158
  • Tworzenie podstawowych funkcji niestandardowych i korzystanie z nich 159
  • Przykład zaawansowanej funkcji: Umieszczanie danych z wszystkich plików Excela z jednego folderu w jednej tabeli 161

CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIE SQL W ANALIZACH BUSINESS INTELLIGENCE 167

Rozdział 8. SQL Server - podstawowe informacje 169

 • Składowe SQL Servera 169
  • SQL Server Relational Database Engine 170
  • SQL Server Management Studio 170
 • Połączenie z usługą bazy danych 172
 • Bezpieczeństwo w SQL Serverze 172
  • Dostęp do serwera 173
  • Dostęp do bazy danych 175
  • Dostęp do obiektów bazy danych 177
 • Praca z bazami danych 179
  • Tworzenie bazy danych 180
  • Utrzymanie bazy danych 181
 • Praca z tabelami i widokami 183
  • Tworzenie tabeli 184
  • Tworzenie widoku 186
 • Importowanie i eksportowanie danych 188

Rozdział 9. Wstęp do SQL 193

 • Podstawy SQL 193
  • Instrukcja Select 193
  • Klauzula From 194
  • Złączenia - podstawowe informacje 194
  • Klauzula Where 195
  • Grupowanie 196
  • Klauzula Order By 196
  • Wyświetlanie unikatowych rekordów 197
  • Wybór pierwszych n rekordów 197
 • Zaawansowane elementy SQL 198
  • Operator Union 198
  • Wyrażenie Case 199
  • Operator Like 199
  • Podzapytania 199
  • Złączenia zaawansowane 201
  • Grupowanie zaawansowane 203
  • Manipulowanie danymi 204

Rozdział 10. Tworzenie skryptów SQL i zarządzanie nimi 205

 • Podejścia do projektowania systemów analitycznych 205
  • Bądź zorganizowany 206
  • Przenoś dane w jednym kierunku, przechodząc przez kolejne etapy budowy systemu 207
  • Określ miary i atrybuty 207
  • Poznaj zawczasu wolumen danych 209
  • Weź pod uwagę wymagania dotyczące pełnego przeładowania danych 210
  • Ustaw rejestrowanie zmian i walidację danych 211
 • Tworzenie skryptów SQL 211
  • Skrypty do ekstrakcji danych 213
  • Skrypty do przygotowywania danych 215
  • Skrypty ładujące dane 216
  • Obsługa błędów 217
  • Tworzenie procedur składowanych i wprowadzanie w nich zmian 218
 • Indeksowanie i zagadnienia związane z wydajnością 219
  • Rodzaje indeksów 220
  • Tworzenie indeksu 220
  • Usuwanie indeksów 220
  • Dodatkowe wskazówki i triki 222
 • Często spotykane problemy analityczne - rozwiązania SQL 222
  • Tworzenie raportu Aktywni użytkownicy 222
  • Tworzenie raportu Wartość skumulowana 224
  • Tworzenie raportu Najlepszych n handlowców/klientów 225
  • Tworzenie raportu Lista wyjątków 225

Rozdział 11. Wywoływanie widoków i procedur składowanych z poziomu Excela 227

 • Import danych z SQL Servera 227
 • Przekazywanie własnych instrukcji SQL do zewnętrznych baz danych 231
  • Ręczne edytowanie instrukcji SQL 232
  • Uruchamianie procedur składowanych z programu Excel 233
  • Wykorzystanie VBA do tworzenia połączeń dynamicznych 233
 • Tworzenie modelu danych z wieloma obiektami danych SQL 235
 • Wywoływanie procedur składowanych bezpośrednio z poziomu PowerPivot 238

Rozdział 12. Reporting Services - wprowadzenie 243

 • Reporting Services - podstawowe informacje 243
 • Tworzenie raportu Reporting Services 245
  • Definiowanie wspólnego źródła danych 251
  • Definiowanie wspólnego zestawu danych 252
 • Generowanie raportów 253
  • Proces generowania raportu 254
  • Dostęp do raportów 255
  • Bezpieczeństwo w SSRS 255
 • Zarządzanie subskrypcjami 257

Rozdział 13. Analiza danych z modułów OLAP Analysis Services za pomocą Excela 261

 • Baza danych OLAP - definicja i przeznaczenie 262
 • Moduły OLAP - definicja 263
  • Wymiary i miary 263
  • Hierarchie i elementy wymiarów 264
 • Nawiązywanie połączenia ze źródłem danych OLAP 265
 • Ograniczenia tabel przestawnych OLAP 268
 • Tworzenie modułów działających w trybie offline 268
 • Korzystanie z funkcji dostępnych w modułach 270
 • Dodawanie obliczeń do tabel przestawnych OLAP 272
  • Tworzenie miar obliczanych 273
  • Tworzenie elementów obliczeniowych 275
  • Zarządzanie obliczeniami OLAP 278
  • Przeprowadzanie analizy warunkowej przy użyciu danych OLAP 279

Rozdział 14. Korzystanie z dodatku Data Mining do Microsoft Office 281

 • Instalowanie i aktywacja dodatku Data Mining 281
  • Pobieranie dodatku Data Mining 281
  • Wskazanie na bazę danych Analysis Services 282
 • Narzędzie Analyze Key Influencers 284
 • Narzędzie Detect Categories 286
 • Narzędzie Fill From Example 287
 • Narzędzie Forecast 289
 • Narzędzie Highlight Exceptions 291
 • Narzędzie Scenario Analysis 292
  • Zastosowanie narzędzia Goal Seek 292
  • Zastosowanie narzędzia What-If 293
 • Narzędzie Prediction Calculator 295
  • Element Interactive cost and profit inputs 297
  • Element Score Breakdown 298
  • Element Data table 298
  • Element Profit for various score thresholds 299
  • Element Cumulative misclassification cost for various score thresholds 299
 • Narzędzie Shopping Basket Analysis 299

CZĘŚĆ III. UDOSTĘPNIANIE ROZWIĄZAŃ BUSINESS INTELLIGENCE ZA POMOCĄ SHAREPOINT I EXCEL SERVICES 303

Rozdział 15. Publikowanie rozwiązań BI w SharePoint 305

 • SharePoint - wprowadzenie 305
  • Dlaczego warto korzystać z SharePoint? 306
  • Excel Services w SharePoint 307
  • Ograniczenia Excel Services 307
 • Publikowanie skoroszytu programu Excel w SharePoint 308
 • Publikowanie raportów w PowerPivot Gallery 311
 • Zarządzanie wydajnością PowerPivot 314
  • Zmniejsz liczbę kolumn w tabelach modelu danych 314
  • Zmniejsz liczbę wierszy w modelu danych 315
  • Unikaj wielopoziomowych relacji 315
  • Przenieś wykonywanie obliczeń na serwery bazodanowe z danymi źródłowymi 316
  • Uważaj na kolumny, w których wartości nie są unikatowe 316
  • Unikaj nadmiernego używania fragmentatorów 316

Rozdział 16. Korzystanie z PerformancePoint Services 319

 • Dlaczego warto używać PerformancePoint? 319
  • Mocne strony oprogramowania PerformancePoint 320
  • Ograniczenia PerformancePoint 320
 • Projektowanie kokpitów menedżerskich 321
  • PerformancePoint - pierwsze kroki 321
  • Uruchamianie narzędzia Dashboard Designer 321
  • Dodawanie połączenia z danymi 323
  • Dodawanie zawartości 325
  • Publikowanie kokpitów menedżerskich 331
 • Korzystanie z kokpitów menedżerskich PerformancePoint 333
  • Interakcja z filtrami 334
  • Nawigacja w ramach kokpitu menedżerskiego 337
  • Interaktywne funkcje kokpitu menedżerskiego 337

DODATKI 339

Dodatek A. Narzędzia do analiz Big Data 341

 • Narzędzia umożliwiające zastosowanie SQL w odniesieniu do Big Data 341
  • Redshift firmy Amazon 342
  • Hive firmy Hortonworks 342
  • Impala firmy Cloudera 343
  • Big SQL firmy IBM 343
  • BigQuery firmy Google 344
  • Presto SQL firmy Facebook 344
 • Konfigurowanie połączenia z platformą Big Data 345
 • Podłączanie się do narzędzi Big Data za pomocą Excela 347
  • Zmiana definicji połączenia 349
  • Korzystanie z utworzonego połączenia 350

Dodatek B. Udostępnianie narzędzi do analiz Business Intelligence na urządzeniach mobilnych 351

 • Sposoby udostępniania rozwiązań BI na urządzeniach mobilnych i związane z nimi ograniczenia 352
  • Urządzenia mobilne 352
  • Udostępnianie rozwiązań BI w przeglądarce na urządzeniach mobilnych 353
  • Uruchamianie aplikacji na urządzeniach mobilnych 353
 • Office 365 354
 • SQL Server Reporting Services 354
 • SharePoint 2010 i 2013 355

Skorowidz 356

 • Tytuły: Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela
 • Autor: Michael Alexander
 • Tytuł oryginału: Microsoft Business Intelligence Tools for Excel Analysts
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-5808-9, 9788328358089
 • Data wydania książki drukowanej: 2019-02-28
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-5809-6, 9788328358096
 • Data wydania: 2019-05-16
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: abizwv
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion