Helion


Szczegóły ebooka

Access 2010 PL. Kurs

Access 2010 PL. Kurs

Odpowiedzi do zadań, które znajdują się na końcu każdego rozdziału, są gotowe do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp.helion.pl >>


Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

 • Poznaj zasady rządzące systemami baz danych
 • Naucz się instalować program Access i korzystać z jego możliwości
 • Dowiedz się, jak definiować i modyfikować strukturę bazy
 • Poznaj sposób zarządzania danymi i administrowania bazą
 • Naucz się korzystać z kwerend, formularzy i raportów

Bazy danych - myślisz, że to zaawansowane, ocierające się o czary zagadnienie, przeznaczone wyłącznie dla jajogłowych informatyków, którzy zawodowo zajmują się tajemniczym przerzucaniem bajtów z miejsca na miejsce? Nic bardziej mylnego. Bazy danych to mechanizmy przechowywania informacji, z którymi każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Takie systemy wykorzystuje się już dosłownie wszędzie: w kasach fiskalnych sklepów spożywczych, ewidencji ludności prowadzonej przez urzędy państwowe czy rozliczeniach operatorów telefonii komórkowej. Czy w takim razie jest się czego bać? Nie, zwłaszcza gdy zaczniesz poznawać ten temat od programu Access 2010 - prostego, wydajnego i wygodnego w użyciu systemu bazodanowego firmy Microsoft.

Pomoże Ci w tym książka "Access 2010 PL. Kurs ", która za pomocą prostego języka i licznych ilustracji prezentuje wszystkie informacje potrzebne początkującemu użytkownikowi do wykonania pierwszych pewnych kroków w tajemniczym świecie baz danych. Autorzy przedstawiają w niej teoretyczne podstawy działania mechanizmów bazodanowych, sposób instalacji i aktualizacji programu Access 2010, najważniejsze działania administracyjne, metody definiowania struktury bazy i wypełniania jej danymi. Z tego podręcznika nauczysz się również, jak modyfikować swoje bazy danych, wydobywać z nich informacje i prezentować je użytkownikom. To jeszcze nie koniec - zdobędziesz także umiejętność tworzenia makr ułatwiających i automatyzujących Twoją pracę administratora oraz posługiwania się nimi. Oprócz teoretycznych informacji w książce znajdziesz sporo zadań do samodzielnego wykonania - dzięki nim utrwalisz uzyskaną wiedzę i sprawdzisz ją w praktyce.

 • Instalacja programu Microsoft Access
 • Tworzenie bazy danych i definiowanie jej struktury
 • Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie informacji
 • Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych
 • Zarządzanie tabelami i zbiorami informacji
 • Używanie kwerend, raportów i formularzy
 • Definiowanie i uruchamianie makr
 • Administrowanie bazą danych i zabezpieczanie jej zawartości

Dołącz do elity administratorów baz danych dzięki prosto przekazanej wiedzy i czytelnym rysunkom, wyjaśniającym zawiłości Accessa 2010.

Wstęp (7)

Rozdział 1. Serwer baz danych, czyli do czego służy Microsoft Access (15)

 • Po co nam bazy danych? (15)
 • Instalacja programu Microsoft Access (17)
 • Aktualizacja programu (21)
 • Aktywacja programu (22)
 • Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access (23)
 • Tworzenie pustej bazy danych (25)
 • Zamykanie bazy danych (26)
 • Kopiowanie pliku bazy danych (27)
 • Zmiana domyślnej wersji bazy danych (28)
 • Kompilacja bazy danych (29)
 • Podsumowanie (31)

Rozdział 2. Przykładowa baza danych, czyli jak wykorzystać możliwości programu Access (33)

 • Jak pracować z bazami danych programu Microsoft Access? (33)
 • Otwieranie istniejącej bazy danych (34)
 • Wyszukiwanie plików bazy danych (36)
 • Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access (38)
 • Udostępnianie pliku bazy danych (38)
 • Tworzenie bazy danych na podstawie szablonu Northwind (39)
 • Poznajemy przykładową bazę danych Northwind (40)
 • Dodawanie zaufanych lokalizacji plików bazodanowych (48)
 • Konwertowanie bazy danych (49)
 • Podział bazy danych (50)
 • Konfiguracja podzielonych baz danych (52)
 • Podsumowanie (53)

Rozdział 3. Szablony baz danych, czyli jak w prosty sposób rozpocząć pracę z bazami programu Access (55)

 • Tworzenie bazy na podstawie szablonu (56)
 • Struktura utworzonej na podstawie szablonu bazy (57)
 • Wstawianie danych bezpośrednio do tabeli (59)
 • Wstawianie danych za pomocą formularza (62)
 • Wyszukiwanie danych w tabeli (63)
 • Wyszukiwanie danych w formularzach (65)
 • Filtrowanie danych (66)
 • Usuwanie danych z tabeli (68)
 • Usuwanie danych za pomocą formularza (70)
 • Modyfikowanie danych w tabeli (71)
 • Modyfikowanie danych za pomocą formularza (71)
 • Prezentowanie danych za pomocą raportów (72)
 • Szablony baz sieci Web (73)
 • Podsumowanie (73)

Rozdział 4. Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywać informacje w bazie danych (75)

 • Jak zbudowane są tabele? (75)
 • Szybki start - określamy dane elementarne (76)
 • Pola obliczeniowe (81)
 • Tworzymy tabelę poprzez wprowadzanie przykładowych danych (83)
 • Tworzymy tabelę poprzez import zewnętrznych danych (85)
 • Tworzenie tabel w widoku projektu (86)
 • Definiujemy klucz podstawowy (94)
 • Typy danych programu Microsoft Access (96)
 • Reguły sprawdzania poprawności (warunki, które muszą spełniać dane zapisane w tabeli) (102)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 5. Modyfikowanie tabel, czyli jak zmienić strukturę obiektów bazy danych (107)

 • Jak zarządzać obiektami bazy danych? (107)
 • Zmiana nazwy tabeli (108)
 • Kopiowanie tabeli (111)
 • Usuwanie tabeli (113)
 • Ukrywanie tabeli (114)
 • Dodawanie kolumn do tabeli (115)
 • Zmiana definicji istniejącej kolumny (116)
 • Usuwanie wybranych kolumn (119)
 • Automatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych obiektach (120)
 • Eksportowanie danych z tabeli (121)
 • Importowanie danych z innych programów (122)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 6. Łączenie tabel, czyli do czego służą relacje (129)

 • Jak podzielić przechowywane w bazie informacje między odpowiednie tabele? (129)
 • Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do jednego (131)
 • Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do wielu (137)
 • Łączenie tabel związkiem typu wiele do wielu za pomocą pola wielowartościowego (141)
 • Łączenie tabel za pomocą związku typu wiele do wielu (143)
 • Diagram E/R przykładowej bazy danych Northwind (147)
 • Tworzymy projekt przykładowej bazy danych (149)
 • Tabele słownikowe (151)
 • Tabele podrzędne (152)
 • Tabela nadrzędna (153)
 • Tabela łącznikowa (155)
 • Korzystanie z tabeli łącznikowej (157)
 • Określamy więzy integralności (spójności) danych zapisanych w połączonych tabelach (159)
 • Wprowadzanie przykładowych danych (162)
 • Usuwanie relacji (164)
 • Modyfikowanie połączonych tabel (167)
 • Podsumowanie (168)

Rozdział 7. Kwerendy, czyli jak zautomatyzować pracę z danymi (169)

 • Do czego służą kwerendy? (169)
 • Pobieranie wszystkich danych z tabeli (171)
 • Wybieranie kolumn z tabeli (173)
 • Modyfikowanie pobieranych danych (174)
 • Porządkowanie pobranych danych (178)
 • Sortowanie danych (180)
 • Ograniczanie liczby zwracanych wierszy (181)
 • Wyszukiwanie duplikatów (182)
 • Wybieranie danych na podstawie prostego warunku logicznego (185)
 • Wybieranie danych na podstawie złożonego warunku logicznego (187)
 • Zwracanie danych z dwóch połączonych tabel za pomocą kreatora (188)
 • Zwracanie danych z wielu połączonych tabel (189)
 • Zwracanie danych z tabel połączonych za pośrednictwem pól wielowartościowych (191)
 • Zwracanie niepasujących wierszy z połączonych tabel (193)
 • Dodawanie podsumowań (195)
 • Zliczanie danych (196)
 • Grupowanie danych (198)
 • Kwerendy krzyżowe (199)
 • Usuwanie wybranych danych (202)
 • Dodawanie danych (203)
 • Modyfikowanie wybranych danych (205)
 • Podsumowanie (206)

Rozdział 8. Formularze, czyli jak ułatwić użytkownikom dostęp do danych (207)

 • Po co tworzyć formularze? (207)
 • Szybki start z gotowymi częściami aplikacji (208)
 • Tworzymy autoformularz związany z wybraną tabelą (211)
 • Budowa formularzy powiązanych z tabelami (214)
 • Wyszukujemy, filtrujemy i usuwamy dane (216)
 • Kreator formularzy - tworzymy formularz związany z wybraną tabelą (218)
 • Kreator formularzy - tworzymy formularz związany z połączonymi tabelami (220)
 • Poznajemy motywy i formularze nawigacyjne (221)
 • Zmiana definicji formularza (223)
 • Formularz do przeglądania danych (228)
 • Tworzymy formularz z podformularzem (229)
 • Korzystanie z formularza z podformularzem (234)
 • Panel przełączania jako przykład formularza niezwiązanego z żadną tabelą użytkownika (235)
 • Poznajemy zależności pomiędzy obiektami bazy danych (239)
 • Podsumowanie (240)

Rozdział 9. Raporty, czyli jak zaprezentować dane (241)

 • Do czego służą raporty? (241)
 • Instalacja drukarki w systemie Windows 7 (242)
 • Tworzymy autoraport (244)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z wybraną tabelą (245)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z wieloma tabelami (247)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z kwerendą (249)
 • Tworzymy raport zawierający podsumowania (250)
 • Raport grupujący dane (255)
 • Dodawanie podsumowań do raportów grupujących dane (257)
 • Dodatkowy poziom grupowania danych (260)
 • Wizualizacje i formatowanie warunkowe (261)
 • Tworzenie filtrów ograniczających prezentowane dane (262)
 • Podsumowanie (266)

Rozdział 10. Makra, czyli jak zautomatyzować regularnie wykonywane operacje (267)

 • Jak zautomatyzować pracę użytkownika za pomocą makr? (267)
 • Tworzymy najprostsze makropolecenie (268)
 • Makro składające się z dwóch akcji (270)
 • Makro składające się z wielu akcji (271)
 • Modyfikowanie makra (273)
 • Makra danych (275)
 • Uruchamiamy makro z poziomu formularza (277)
 • Wykonywanie makra krok po kroku (280)
 • Makro eksportujące dane z wybranej tabeli (281)
 • Przykładowe makro wysyłające wiadomości e-mail (283)
 • Podsumowanie (285)

Rozdział 11. Zarządzanie bazą, czyli na czym polega praca administratora baz danych (287)

 • Jak zapewnić wydajną pracę użytkownikom programu Access? (287)
 • Tworzymy dokumentację bazy (288)
 • Konfigurujemy system zarządzania bazami danych Access (292)
 • Właściwości pliku bazy danych (300)
 • Kompaktowanie bazy danych (301)
 • Tworzymy kopię bazy danych (302)
 • Odtwarzamy bazę po awarii (303)
 • Optymalizacja wydajności bazy (304)
 • Zabezpieczamy przechowywane w bazie dane (305)
 • Przenosimy bazę danych do SZBD SQL Server (306)
 • Podsumowanie (311)

 • Tytuł: Access 2010 PL. Kurs
 • Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-2612-0, 9788324626120
 • Data wydania książki drukowanej: 2010-07-29
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6782-6, 9788324667826
 • Data wydania ebooka: 2011-03-04
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: ac10ku
 • Wydawca: Helion