Helion


Szczegóły ebooka

AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D


Poznaj tajniki programu AutoCAD!

 • Naucz się wydajnie projektować
 • Twórz profesjonalną dokumentację
 • Zdobywaj certyfikaty Autodesk

AutoCAD to bez wątpienia najpopularniejszy na świecie system projektowania wspomaganego komputerowo. Jednak nawet najlepsze narzędzie nie jest w stanie zmienić niedoświadczonego użytkownika w profesjonalistę. To można osiągnąć wyłącznie dzięki solidnej nauce popartej praktyką.

Jeśli chcesz rozwinąć umiejętności projektowania za pomocą programu AutoCAD, sięgnij po tę książkę! Wprowadzi Cię ona w tajniki parametrycznego i nieparametrycznego projektowania 2D i 3D przy użyciu dowolnej wersji systemu, zademonstruje najskuteczniejsze narzędzia i efektywne sposoby ich używania. Dzięki niej, poprzez wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń, nauczysz się samodzielnie rozwiązywać praktyczne problemy i zdobędziesz niezbędne minimum wiedzy teoretycznej. Poznasz metody tworzenia projektów łatwych do rozbudowy i modyfikacji. Nabierzesz nawyków, które sprawią, że praca stanie się naprawdę wydajna. Bez konieczności uczęszczania na specjalistyczne szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu Autodesk Certified Professional: AutoCAD.

Autor książki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dzieli się swoją ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem wynikającym z pracy na kierowniczych stanowiskach technicznych w przemyśle, jak również z wielu lat kształcenia studentów i uczestników kursów CAD. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu autora podręcznik sprawdzi się doskonale zarówno w przypadku samodzielnej nauki, jak i zajęć uniwersyteckich czy przygotowania do egzaminów certyfikacyjnych firmy Autodesk. Wiedzę i umiejętności profesora Andrzeja Jaskulskiego od lat docenia firma Autodesk. Od 2008 roku bierze on udział w opracowywaniu nowych wersji programu AutoCAD jako Subject Matter Expert.

 • Interfejs użytkownika
 • Konfiguracja środowiska i szybki start
 • Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych
 • Rysowanie precyzyjne i układy współrzędnych 2D
 • Edycja klasyczna obiektów i edycja za pomocą uchwytów
 • Wymiarowanie zespolone i inteligentne
 • Zarządzanie plikami i szablonami
 • Techniki warstw i bloków
 • Zaawansowane operacje wydruku dokumentacji
 • Projektowanie parametryczne, system więzów
 • Modelowanie i edycja obiektów 3D
 • Redagowanie rzutów 2D na podstawie modeli 3D
 • Zadania kontrolne
 • Zaprzyjaźnij się z programem AutoCAD i osiągaj z nim szybciej swoje cele!

 

1. Od autora 23

 

 • 1.1. AutoCAD 23

2. Koncepcja i zawartość książki 25

 • 2.1. Zawartość programowa 25
 • 2.2. Zakładany efekt i metodyka szkolenia 26
 • 2.3. Dodatkowe źródła informacji 27
  • 2.3.1. Literatura drukowana 27
  • 2.3.2. Blog 27
  • 2.3.3. Kanał YouTube 28
 • 2.4. Przeznaczenie 28
 • 2.5. Realizacja typowych szkoleń (Learning Paths) 28
  • 2.5.1. AutoCAD/AutoCAD LT. Podstawy projektowania 2D (Fundamentals) 29
  • 2.5.2. AutoCAD/AutoCAD LT. Podstawowy kurs projektowania 2D (Essentials) 29
   • 2.5.2.1. Bez przygotowania wstępnego 29
   • 2.5.2.2. Po kursie "Podstawy projektowania 2D (Fundamentals)" 30
  • 2.5.3. AutoCAD/AutoCAD LT. Kurs projektowania 2D (Essentials & Beyond the Basics) 31
  • 2.5.4. AutoCAD. Kurs projektowania parametrycznego 2D 31
  • 2.5.5. AutoCAD. Podstawowy kurs projektowania 3D (3D Essentials) 31

3. Formatowanie powtarzalnych fragmentów tekstu 32

 • 3.1. Oznaczenia podstawowe 32
  • 3.1.1. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń 33
   • 3.1.1.1. Okno poleceń 33
   • 3.1.1.2. Wiersz poleceń 34
   • 3.1.1.3. Przykłady dialogu w wierszu poleceń 35
  • 3.1.2. Wskazówki metodyczne 36
  • 3.1.3. Instrukcje do ćwiczeń 38
  • 3.1.4. Dane wyjściowe do ćwiczeń 38
  • 3.1.5. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania 39
  • 3.1.6. Narzędzia niedostępne w wersji LT 40
 • 3.2. Formatowanie sposobów wydawania poleceń 40
  • 3.2.1. Wstążka 40
   • 3.2.1.1. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki 41
  • 3.2.2. Menu aplikacji 43
  • 3.2.3. Pasek szybkiego dostępu i menu rozwijane 44
  • 3.2.4. Pasek nawigacji 45
  • 3.2.5. Menu kursora 45
  • 3.2.6. Pozostałe operacje 47
   • 3.2.6.1. Operacje wykonywane za pomocą myszy 47
   • 3.2.6.2. Operacje wykonywane za pomocą klawiatury 47

4. Instalacja plików dodatkowych 48

CZĘŚĆ I. NIEPARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 51

5. Podstawy środowiska AutoCAD 53

 • 5.1. Techniki pracy za pomocą myszy 53
 • 5.2. Uruchamianie programu 55
 • 5.3. Operacje na plikach w systemie Windows 56
  • 5.3.1. Podstawowe typy plików 56
  • 5.3.2. Zestawienie sposobów inicjowania operacji 56
   • 5.3.2.1. Otwieranie istniejącego projektu 56
   • 5.3.2.2. Zamykanie pliku projektu 57
   • 5.3.2.3. Tworzenie nowego projektu 57
   • 5.3.2.4. Zapisywanie projektu na dysku 57
   • 5.3.2.5. Zapisywanie kopii projektu na dysku 57
 • 5.4. Operacje na plikach - ćwiczenia 58
  • 5.4.1. Otwieranie pliku projektu 58
  • 5.4.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu 58
  • 5.4.3. Zapis projektu jako szablon 60
   • 5.4.3.1. Szablon-1 60
   • 5.4.3.2. Szablon-2 62
   • 5.4.3.3. AJ-ISO-A4 64
   • 5.4.3.4. Szablon----K 65
   • 5.4.3.5. Szablon-3D 65
  • 5.4.4. Tworzenie nowego projektu 65
 • 5.5. Kończenie pracy programu 66

6. Niezbędne operacje konfiguracyjne 67

 • 6.1. Karta Wyświetl (Display) 68
 • 6.2. Karta Parametry użytkownika (User Preferences) 71
 • 6.3. Karta Modelowanie 3D (3D Modeling) 73
 • 6.4. Karta Wybór (Selection) 74
 • 6.5. Pasek szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar) 78
  • 6.5.1. Modyfikacja paska szybkiego dostępu 78
 • 6.6. Przełączniki i inne obiekty na Pasku stanu 79
 • 6.7. Wybór obszaru roboczego 81
 • 6.8. Okno poleceń 81
 • 6.9. Wygląd wskaźnika zbioru wskazań i kursora 82
 • 6.10. Pasek nawigacji (Navigation Bar) 83
 • 6.11. Działanie rolki 83

7. Zaawansowane opcjonalne operacje konfiguracyjne 84

 • 7.1. Przywrócenie ustawień domyślnych 84
 • 7.2. Ustawienia dodatkowe 87
  • 7.2.1. Profile użytkownika 88
  • 7.2.2. Tworzenie i uaktywnienie profilu 88
  • 7.2.3. Resetowanie profilu 90
  • 7.2.4. Ponowne wykonanie niezbędnych operacji konfiguracyjnych 90
  • 7.2.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save) 91
  • 7.2.6. Karta System 91
  • 7.2.7. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting) 92
  • 7.2.8. Karty i panele narzędzi 94
  • 7.2.9. Okna typu Paleta 96
  • 7.2.10. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid) 97
   • 7.2.10.1. Skok (Snap) 98
   • 7.2.10.2. Siatka rysunkowa (Grid) 99
 • 7.3. Obszary robocze 100
  • 7.3.1. Ustawienia obszaru roboczego 100
  • 7.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego 101
  • 7.3.3. Wybór obszaru roboczego 103

8. Interfejs programu AutoCAD 105

 • 8.1. Podstawowe elementy okna programu 105
  • 8.1.1. Rozszerzone etykiety narzędzi 107
 • 8.2. Operacje wykonywane za pomocą wstążki - ćwiczenia 108
  • 8.2.1. Podsumowanie 110
  • 8.2.2. Przełączanie przełączników na Pasku stanu 112
  • 8.2.3. Karta modelu i karty arkuszy (układów) 113
 • 8.3. Metody wydawania poleceń 114
 • 8.4. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki 115
  • 8.4.1. Ćwiczenia 115
 • 8.5. Podstawowe kształty kursora 117
  • 8.5.1. Kursor graficzny 117
  • 8.5.2. Wskaźnik zbioru wskazań 118
  • 8.5.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań 119
 • 8.6. Cofanie i ponawianie polecenia - ćwiczenia 119
 • 8.7. Wyszukiwanie polecenia za pomocą Menu aplikacji 120
  • 8.7.1. Ćwiczenia 121
 • 8.8. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury 122
  • 8.8.1. Okno poleceń i wiersz poleceń 122
  • 8.8.2. Dodatkowe funkcje wiersza poleceń 124
   • 8.8.2.1. Autouzupełnianie (Autocomplete) 124
   • 8.8.2.2. Autokorekta, synonimy, rozpoznawanie obiektów, wyszukiwanie 125
  • 8.8.3. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury - ćwiczenia 125
 • 8.9. Opcje poleceń 127
  • 8.9.1. Opcja domyślna 129
  • 8.9.2. Pozostałe opcje 129
  • 8.9.3. Sposoby wybierania opcji poleceń 130
  • 8.9.4. Opcje polecenia LINIA (LINE) 131
  • 8.9.5. Przykłady opcji innych poleceń 131
  • 8.9.6. Ćwiczenia 132
 • 8.10. Przerywanie działania polecenia 133
 • 8.11. Powtarzanie poleceń 133
 • 8.12. Ćwiczenia 134
 • 8.13. System pomocy (Help) 135
  • 8.13.1. Wewnętrzna przeglądarka pomocy 135
  • 8.13.2. Uruchamianie systemu pomocy 136
   • 8.13.2.1. Pomoc w trybie oczekiwania na polecenie 136
   • 8.13.2.2. Pomoc w trakcie działania polecenia 137
 • 8.14. Wydawanie polecenia za pomocą Paska szybkiego dostępu 138
 • 8.15. Usuwanie obiektów - ćwiczenia 138
 • 8.16. Operacje na plikach - Uzupełnienia 140
  • 8.16.1. Zapisywanie projektu w pamięci zewnętrznej 140
  • 8.16.2. Zapisywanie kopii projektu na dysku 141
  • 8.16.3. Zamykanie okna projektu 142
  • 8.16.4. Otwieranie istniejącego projektu 143
 • 8.17. Kończenie pracy 143

9. Współrzędne 2D 144

 • 9.1. Układy współrzędnych 2D 144
 • 9.2. Wprowadzanie współrzędnych 2D 145
 • 9.3. Współrzędne kartezjańskie 2D 147
  • 9.3.1. Współrzędne bezwzględne 147
  • 9.3.2. Ćwiczenia 148
  • 9.3.3. Współrzędne względne 150
  • 9.3.4. Ćwiczenia 151

10. Zadania kontrolne 154

11. Śledzenie biegunowe i bezpośrednie wprowadzanie odległości 156

 • 11.1. Ćwiczenia 158

12. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa 162

 • 12.1. Format jednostek 162

13. Współrzędne biegunowe 165

 • 13.1. Ćwiczenia 166

14. Zadania kontrolne 168

15. Dynamiczne wprowadzanie danych 169

 • 15.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego 170
 • 15.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego 172
 • 15.3. Wprowadzanie dynamiczne - ćwiczenia 173
 • 15.4. Weryfikacja długości i kątów - ćwiczenia 177

16. Tworzenie obiektów podstawowych 179

 • 16.1. Odcinek 180
  • 16.1.1. Opcje 180
  • 16.1.2. Tryb kontynuacji 181
  • 16.1.3. Ćwiczenia 181
 • 16.2. Okrąg 182
  • 16.2.1. Opcje 183
  • 16.2.2. Ćwiczenia 184
 • 16.3. Domyślne wartości wejściowe 187
 • 16.4. Elipsa 188
  • 16.4.1. Opcje 188
  • 16.4.2. Ćwiczenia 189
 • 16.5. Prosta 189
  • 16.5.1. Opcje 190
  • 16.5.2. Ćwiczenia 191
 • 16.6. Krzywe typu splajn 193
  • 16.6.1. Opcje 194
  • 16.6.2. Ćwiczenia 195
 • 16.7. Łuk 196
  • 16.7.1. Opcje 198
  • 16.7.2. Tryb kontynuacji 199
  • 16.7.3. Ćwiczenia 200
   • 16.7.3.1. Opcje: Początek, środek... 200

17. Ćwiczenia projektowe 203

18. Tworzenie obiektów złożonych 205

 • 18.1. Polilinia 205
  • 18.1.1. Opcje 206
  • 18.1.2. Tryb kontynuacji 207
  • 18.1.3. Ćwiczenia 207
  • 18.1.4. Sterowanie wypełnieniem 211
 • 18.2. Wielokąty 212
  • 18.2.1. Prostokąt 213
   • 18.2.1.1. Opcje 213
  • 18.2.2. Ćwiczenia 214
  • 18.2.3. Inne wielokąty 216
   • 18.2.3.1. Opcje 216
  • 18.2.4. Ćwiczenia 217
 • 18.3. Obiekty opisowe i standardowe 219
  • 18.3.1. Tworzenie obiektów opisowych 219
  • 18.3.2. Zmiana listy skal 220
  • 18.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych 220
  • 18.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych 220
   • 18.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1 221
   • 18.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1 221
 • 18.4. Obiekty tekstowe 222
  • 18.4.1. Styl tekstu 224
  • 18.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu 225
   • 18.4.2.1. Czcionki TrueType 226
   • 18.4.2.2. Czcionki typu SHX 227
   • 18.4.2.3. Wysokość tekstu w definicji stylu 228
   • 18.4.2.4. Dostępne style tekstu - podsumowanie 229
  • 18.4.3. Nazwy stylów tekstu 229
  • 18.4.4. Znaki specjalne 230
  • 18.4.5. Tworzenie wiersza tekstu - ćwiczenia 230
  • 18.4.6. Zmiana skali opisu istniejących obiektów - ćwiczenia 238
  • 18.4.7. Opcje tworzenia wiersza tekstu 242
  • 18.4.8. Tekst wielowierszowy 243
  • 18.4.9. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego - ćwiczenia 243
  • 18.4.10. Inne operacje wykonywane za pomocą edytora tekstu wielowierszowego 248
   • 18.4.10.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków oraz symbole i ułamki 249
   • 18.4.10.2. Pola tekstowe 249
   • 18.4.10.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu 250
 • 18.5. Tabele 250
  • 18.5.1. Styl tabeli 251
  • 18.5.2. Tworzenie tabeli 252
  • 18.5.3. Ćwiczenia 252
 • 18.6. Kreskowanie i wypełnienie 257
  • 18.6.1. Rodzaje kreskowania 258
  • 18.6.2. Definiowanie kreskowania 260
   • 18.6.2.1. Opcja Wskaż punkty (Pick Points) 260
   • 18.6.2.2. Opcja Wybierz obiekty (Select Objects) 263
  • 18.6.3. Ćwiczenia 264
 • 18.7. Inne obiekty 267

19. Narzędzia rysowania precyzyjnego 268

 • 19.1. Tryby lokalizacji 269
  • 19.1.1. Stałe tryby lokalizacji 270
  • 19.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji 272
  • 19.1.3. Zestawienie trybów lokalizacji 273

20. Ćwiczenia projektowe 276

 • 20.1. Wprowadzenie 277
 • 20.2. Rysowanie trójkąta 277
 • 20.3. Rysowanie wysokości trójkąta 278
 • 20.4. Rysowanie okręgów stycznych 280
 • 20.5. Rysowanie pozostałych odcinków 281
 • 20.6. Rysowanie nietypowego okręgu 282

21. Narzędzia rysowania precyzyjnego - śledzenie 285

 • 21.1. Tymczasowe punkty śledzenia 286
 • 21.2. Ćwiczenia 286
  • 21.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia 287
  • 21.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia 288

22. Zadania kontrolne 291

23. Sterowanie wyświetlaniem 2D 296

 • 23.1. Narzędzie ViewCube w modelu 2D 297
 • 23.2. Wyświetlanie siatki rysunkowej 297
 • 23.3. Uwagi ogólne 298
 • 23.4. Panoramowanie 298
 • 23.5. Ćwiczenia 299
 • 23.6. Operowanie powiększeniem 300
 • 23.7. Ćwiczenia 301
  • 23.7.1. Powiększenie w czasie rzeczywistym 301
  • 23.7.2. Okno 302
  • 23.7.3. Zoom i nowy fragment 303
  • 23.7.4. Zakres 303
  • 23.7.5. Wszystko i Okno 304
  • 23.7.6. Skala względna 305
  • 23.7.7. Poprzedni widok 305
  • 23.7.8. Okno i poprzedni 306
 • 23.8. Strategie sterowania wyświetlaniem 306
  • 23.8.1. Bez użycia rolki 306
  • 23.8.2. Z użyciem rolki 307
  • 23.8.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem 309

24. Edycja obiektów 310

 • 24.1. Ogólna metoda edycji 311
 • 24.2. Zbiory wskazań (kolekcje) 313
  • 24.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu 313
   • 24.2.1.1. Wybór elementów pokrywających się (metoda standardowa) 314
   • 24.2.1.2. Wybór elementów pokrywających się (cykliczny) 314
  • 24.2.2. Uzupełnianie kolekcji 316
  • 24.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji 316
  • 24.2.4. Wybór za pomocą okna 316
   • 24.2.4.1. Okno typu przecinającego 317
   • 24.2.4.2. Okno typu ciągłego 318
  • 24.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów 318
 • 24.3. Usuwanie obiektów 319
  • 24.3.1. Ćwiczenia 320
 • 24.4. Przekształcenia o wektor 320
  • 24.4.1. Metoda "punkt bazowy" (skąd-dokąd) 321
   • 24.4.1.1. Ogólny algorytm metody "punkt bazowy" (skąd-dokąd) 322
  • 24.4.2. Metoda "przesunięcie" (o ile i w którą stronę) 322
   • 24.4.2.1. Ogólny algorytm metody "przesunięcie" (o ile i w którą stronę) 323
 • 24.5. Przesuwanie obiektów 324
  • 24.5.1. Ćwiczenia 325
 • 24.6. Przesuwanie ortogonalne za pomocą klawiatury (Nudging) 328
  • 24.6.1. Ćwiczenia 329
 • 24.7. Kopiowanie obiektów 330
  • 24.7.1. Opcje 331
  • 24.7.2. Ćwiczenia 331
 • 24.8. Rozciąganie obiektów 333
  • 24.8.1. Ćwiczenia 334
 • 24.9. Kopiowanie obiektów w szyku 337
  • 24.9.1. Szyki standardowe i zespolone 337
   • 24.9.1.1. Szyk prostokątny 338
   • 24.9.1.2. Szyk biegunowy 338
   • 24.9.1.3. Szyk wzdłuż ścieżki 339
  • 24.9.2. Ćwiczenia 339
   • 24.9.2.1. Szyk prostokątny 339
   • 24.9.2.2. Szyk biegunowy 342
   • 24.9.2.3. Szyk wzdłuż ścieżki 345
 • 24.10. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie 347
  • 24.10.1. Ćwiczenia 348
 • 24.11. Lustrzane odbicie 351
  • 24.11.1. Ćwiczenia 351
 • 24.12. Skalowanie 353
  • 24.12.1. Ćwiczenia 354
 • 24.13. Obracanie obiektów 356
  • 24.13.1. Ćwiczenia 357
 • 24.14. Ucinanie i wydłużanie obiektów 359
  • 24.14.1. Tryby i opcje ucinania i wydłużania 360
   • 24.14.1.1. Tryb standardowy (Standard) 361
   • 24.14.1.2. Tryb szybki (Quick) 361
   • 24.14.1.3. Zestawienie opcji operacji wykonywanej w trybie Szybki (Quick) 362
  • 24.14.2. Ogólna metoda ucinania i wydłużania w trybie Szybki (Quick) 362
   • 24.14.2.1. Uwagi dodatkowe 363
  • 24.14.3. Ćwiczenia 364
 • 24.15. Przedłużanie i skracanie obiektów 366
  • 24.15.1. Ćwiczenia 367
 • 24.16. Przerywanie obiektów 368
  • 24.16.1. Ćwiczenia 369
 • 24.17. Łączenie obiektów 373
  • 24.17.1. Ćwiczenia 373
 • 24.18. Fazowanie krawędzi 375
  • 24.18.1. Ćwiczenia 376
 • 24.19. Zaokrąglanie krawędzi 380
  • 24.19.1. Ćwiczenia 381
 • 24.20. Rozbijanie obiektów złożonych 385
  • 24.20.1. Ćwiczenia 385
 • 24.21. Indywidualne polecenia edycyjne 387
  • 24.21.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię - edycja polilinii 388
  • 24.21.2. Ćwiczenia 389
  • 24.21.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne 391
  • 24.21.4. Edycja kreskowania - ćwiczenia 391
   • 24.21.4.1. Zmiana skali opisu 393
  • 24.21.5. Edycja tekstu - ćwiczenia 393
   • 24.21.5.1. Zmiana skali opisu 394
  • 24.21.6. Ćwiczenia dodatkowe 394

25. Ćwiczenia projektowe 396

26. Zadania kontrolne 402

27. Edycja za pomocą uchwytów 404

 • 27.1. Wybór metody edycji 404
 • 27.2. Uchwyty standardowe 405
  • 27.2.1. Ogólna metoda edycji 408
   • 27.2.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów 408
   • 27.2.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów 409
  • 27.2.2. Ćwiczenia 410
   • 27.2.2.1. Rozciąganie odcinka 410
   • 27.2.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu 411
   • 27.2.2.3. Inne operacje edycyjne 413
 • 27.3. Uchwyty wielofunkcyjne 415
  • 27.3.1. Ogólna metoda edycji za pomocą uchwytów wielofunkcyjnych 416
  • 27.3.2. Ćwiczenia 417

28. Zadania kontrolne 420

29. Ćwiczenia przejściowe 422

 • 29.1. Rysowanie projektu BUD1 422
  • 29.1.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania 423
  • 29.1.2. Realizacja koncepcji podstawowej 423
  • 29.1.3. Koncepcje alternatywne 424
 • 29.2. Rysowanie projektu DET1 425
  • 29.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania 426
  • 29.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej 427
   • 29.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej 427
   • 29.2.2.2. Drugi fragment łamanej 428
   • 29.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie 429
   • 29.2.2.4. Obcięcie końców 429
   • 29.2.2.5. Analiza dostępnych stylów tekstu 430
   • 29.2.2.6. Propozycja definicji nowego stylu tekstu 430
   • 29.2.2.7. Ocena wysokości napisu (tekstu) 431
   • 29.2.2.8. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu 431
   • 29.2.2.9. Definiowanie nowego stylu tekstu 432
   • 29.2.2.10. Tworzenie napisu 432
  • 29.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu 432
   • 29.2.3.1. Paleta narzędzi Kalkulator (QuickCalc) 432
   • 29.2.3.2. Tryb śledzenia 433
 • 29.3. Rysowanie projektu DET2 434
  • 29.3.1. Tryb śledzenia i tymczasowy punkt śledzenia (lokalizacji) 435
  • 29.3.2. Tryb śledzenia 438
  • 29.3.3. Rysowanie okręgu 439
  • 29.3.4. Napisy 439
   • 29.3.4.1. Propozycja definicji nowego stylu tekstu 440
   • 29.3.4.2. Ocena wysokości napisów 440
   • 29.3.4.3. Weryfikacja propozycji stylu i wysokości napisu 441
   • 29.3.4.4. Definiowanie nowego stylu tekstu 441
   • 29.3.4.5. Tworzenie napisów 441

30. Właściwości ogólne obiektów 443

 • 30.1. Technika warstw 444
 • 30.2. Właściwości logiczne i określone wprost 446
  • 30.2.1. Właściwości logiczne 446
  • 30.2.2. Właściwości określone wprost 447
  • 30.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost 447
 • 30.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów 447
  • 30.3.1. Błędy programów przy jasnym kolorze interfejsu 448
 • 30.4. Rodzaj linii 450
  • 30.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii - ćwiczenia 451
  • 30.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii 457
   • 30.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy 457
   • 30.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku 458
  • 30.4.3. Skala rodzaju linii 459
   • 30.4.3.1. Indywidualna skala rodzaju linii nowo tworzonych obiektów 460
   • 30.4.3.2. Skala globalna rodzaju linii 460
   • 30.4.3.3. Indywidualna skala rodzaju linii obiektu 461
   • 30.4.3.4. Całkowita skala rodzaju linii obiektu 461
  • 30.4.4. Określanie całkowitej skali rodzaju linii obiektu 462
   • 30.4.4.1. Sposób wyświetlania linii na rysunku 463
 • 30.5. Szerokość (grubość) linii 464
  • 30.5.1. Standardowa szerokość (grubość) linii 465
  • 30.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii 466
 • 30.6. Kolor 468
 • 30.7. Przezroczystość ogólna 468
 • 30.8. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy 470
 • 30.9. Budowa struktury warstw - ćwiczenia 472
  • 30.9.1. Wczytanie definicji linii 472
  • 30.9.2. Usuwanie warstwy 473
  • 30.9.3. Zmiana nazwy i koloru warstwy 474
  • 30.9.4. Tworzenie nowej warstwy 475
  • 30.9.5. Ustawianie warstwy bieżącej 477
  • 30.9.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw 478
 • 30.10. Operacje na warstwach - ćwiczenia 478
  • 30.10.1. Filtry warstw 479
  • 30.10.2. Wybór warstwy aktualnej 479
  • 30.10.3. Zamrażanie warstwy 482
  • 30.10.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę 483
  • 30.10.5. Uzgadnianie właściwości 484
  • 30.10.6. Właściwość określona wprost 486
  • 30.10.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę 486

31. Zaawansowane zarządzanie plikami i szablonami 488

 • 31.1. Metody tworzenia nowego projektu 488
 • 31.2. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu 489
 • 31.3. Podstawy zarządzania szablonami 490
  • 31.3.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu 491
  • 31.3.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią 491

32. Ćwiczenia przejściowe 494

 • 32.1. Szablon ze strukturą warstw 494
  • 32.1.1. Operacje dla polskiej wersji językowej programu 495
  • 32.1.2. Operacje dla angielskiej wersji językowej programu 496
  • 32.1.3. Podstawowe operacje konfiguracyjne 496
  • 32.1.4. Obiekty testowe i dobór skali rodzaju linii 499
  • 32.1.5. Pozostałe operacje konfiguracyjne 500

33. Wymiarowanie 501

 • 33.1. Styl wymiarowania 505
  • 33.1.1. Nazwy stylów wymiarowania 507
 • 33.2. Czynności wstępne 507
 • 33.3. Ogólne warianty wymiarowania 507
  • 33.3.1. Warstwa docelowa wymiarów 509
 • 33.4. Wymiar liniowy 510
  • 33.4.1. Ćwiczenia 511
 • 33.5. Wymiar normalny 515
  • 33.5.1. Ćwiczenia 515
 • 33.6. Ćwiczenia 517
 • 33.7. Wymiary promienia i średnicy 518
  • 33.7.1. Ćwiczenia 519
 • 33.8. Znaczniki środka 520
  • 33.8.1. Tradycyjny znacznik środka 520
   • 33.8.1.1. Ćwiczenia 521
  • 33.8.2. Zespolony znacznik środka 521
   • 33.8.2.1. Konfiguracja zespolonego znacznika środka 522
   • 33.8.2.2. Ćwiczenia 523
 • 33.9. Zespolone osie symetrii 524
  • 33.9.1. Konfiguracja zespolonych osi symetrii 524
  • 33.9.2. Ćwiczenia 525
 • 33.10. Wymiar kątowy 526
  • 33.10.1. Ćwiczenia 527
 • 33.11. Dołączanie przedrostka i przyrostka 528
  • 33.11.1. Ćwiczenia 528
 • 33.12. Szybkie wymiarowanie 533
  • 33.12.1. Modyfikacja stylu wymiarowania 534
  • 33.12.2. Ćwiczenia 535
 • 33.13. "Inteligentne" narzędzie WYMIAR (DIM) 537
  • 33.13.1. Algorytm "inteligentnego" wymiarowania 538
   • 33.13.1.1. Wymiar zdefiniowany przez jeden obiekt 538
   • 33.13.1.2. Wymiar zdefiniowany przez dwa obiekty 539
  • 33.13.2. Ćwiczenia 539
 • 33.14. Linie i wielolinie odniesienia 546
  • 33.14.1. Styl wielolinii odniesienia 548
  • 33.14.2. Tworzenie wielolinii odniesienia 550
  • 33.14.3. Edycja wielolinii odniesienia 551
  • 33.14.4. Ćwiczenia 552
   • 33.14.4.1. Tworzenie wielolinii 552
   • 33.14.4.2. Edycja wielolinii za pomocą uchwytów 554
   • 33.14.4.3. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia 554
   • 33.14.4.4. Wyrównywanie położenia wielolinii 557
   • 33.14.4.5. Grupowanie wielolinii 560
   • 33.14.4.6. Modyfikacja stylu wielolinii 561
   • 33.14.4.7. Ćwiczenie kontrolne 562
   • 33.14.4.8. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia 562
 • 33.15. Podstawy edycji wymiarów 563
  • 33.15.1. Zmiana skali opisu 563
  • 33.15.2. Ćwiczenia 564
   • 33.15.2.1. Edycja za pomocą uchwytów 564
   • 33.15.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów 567
   • 33.15.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych 568
   • 33.15.2.4. Inne operacje edycyjne 569
 • 33.16. Inne narzędzia wymiarowania i edycji elementów opisu 570

34. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów 571

 • 34.1. Szybkie właściwości istniejących obiektów 572
  • 34.1.1. Bez włączania przełącznika SW (QP) 572
  • 34.1.2. Przy włączonym przełączniku SW (QP) 573
 • 34.2. Właściwości istniejących obiektów 574
  • 34.2.1. Ćwiczenia 576
  • 34.2.2. Edycja zespolonych znaczników środka i osi symetrii 581
 • 34.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach 584
  • 34.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach 585
  • 34.3.2. Pomiar odległości 585
  • 34.3.3. Odczyt współrzędnych punktu 585
  • 34.3.4. Pomiar pola powierzchni 585
  • 34.3.5. Nowe narzędzia pomiarowe 586

35. Ćwiczenia przejściowe 587

 • 35.1. Wymiarowanie projektu BUD1 587
 • 35.2. Wymiarowanie projektu DET1 589
 • 35.3. Wymiarowanie projektu DET2 595
 • 35.4. Edycja projektu DET1 600
  • 35.4.1. Rozciągnięcie 601
  • 35.4.2. Fazowania i zaokrąglenia 602
  • 35.4.3. Edycja istniejących wymiarów 603
   • 35.4.3.1. Edycja za pomocą uchwytów 603
   • 35.4.3.2. Edycja metodą doczepiania 604
   • 35.4.3.3. Monitor opisu (Annotation Monitor) 605
   • 35.4.3.4. Dalsze operacje edycyjne 606
  • 35.4.4. Tworzenie nowych wymiarów 607
   • 35.4.4.1. Definiowanie nowych stylów wymiarowania 608
   • 35.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania 612
  • 35.4.5. Inne operacje 613
  • 35.4.6. Definiowanie podstylu wymiarowania 614
 • 35.5. Edycja projektu DET2 615

36. Poprawna organizacja środowiska pracy 617

 • 36.1. Zarządzanie rodzajami linii 617
 • 36.2. Zarządzanie stylami tekstu 618
 • 36.3. Zarządzanie stylami wymiarowania 619

37. Ćwiczenia przejściowe 620

 • 37.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw 620
  • 37.1.1. Przegląd istniejących stylów 621
  • 37.1.2. Definiowanie stylu tekstu 621
  • 37.1.3. Definiowanie stylu wymiarowania 622
  • 37.1.4. Definiowanie stylu wielolinii odniesienia 626
  • 37.1.5. Konfigurowanie zespolonych znaczników środka i osi symetrii 627
  • 37.1.6. Sprawdzenie nowych stylów za pomocą obiektów testowych 627
  • 37.1.7. Operacje końcowe 629
  • 37.1.8. Arkusz obszaru papieru 630

38. Projekt końcowy 632

 • 38.1. Uwagi ogólne 634
 • 38.2. Wymagania podstawowe 634
 • 38.3. Wymagania dodatkowe 635
 • 38.4. Czynności wstępne 636
 • 38.5. Tworzenie zarysu 637
 • 38.6. Wymiarowanie 641
  • 38.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń 641
  • 38.6.2. Wymiar obrócony 643
  • 38.6.3. Pozostałe wymiary 644
  • 38.6.4. Kreskowanie 646
  • 38.6.5. Tabliczka rysunkowa 647
  • 38.6.6. Operacje końcowe 648
 • 38.7. Ćwiczenie kontrolne 650
 • 38.8. Narzędzia wydruku dokumentacji 652
 • 38.9. Wydruk dokumentacji z obszaru modelu 652
  • 38.9.1. Ustawienia strony 653
  • 38.9.2. Podgląd wydruku 656
  • 38.9.3. Uruchomienie wydruku 657

39. Podstawy techniki bloków 661

 • 39.1. Ćwiczenia 665
  • 39.1.1. Tworzenie bloku 665
  • 39.1.2. Wstawianie bloku 667
   • 39.1.2.1. Metoda klasyczna 668
   • 39.1.2.2. Metoda z wykorzystaniem palety Bloki (Blocks) 670
  • 39.1.3. Zapis definicji bloku na dysku 673
  • 39.1.4. Wstawianie pliku jako blok 675
  • 39.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku 677
  • 39.1.6. Aktualizacja definicji bloku z biblioteki podczas wstawiania wystąpienia 677
  • 39.1.7. Aktualizacja definicji bloku z biblioteki bez wstawiania wystąpienia 679
  • 39.1.8. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia 680
  • 39.1.9. Zmiana skali opisu 682

40. Zaawansowane techniki wykonywania i wydruku dokumentacji 683

 • 40.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku 683
 • 40.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi 686
  • 40.2.1. Atrybuty tekstowe 688
 • 40.3. Wydruk z wykorzystaniem układów arkuszy 689
 • 40.4. Wydruk arkusza - wymiary w obszarze modelu 689
  • 40.4.1. Ustawienia strony 691
  • 40.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami 698
  • 40.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni 700
  • 40.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe 704
  • 40.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów 707
  • 40.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi 708
  • 40.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza 709
  • 40.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout) 709
   • 40.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu 710
   • 40.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu 711
  • 40.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni 711
  • 40.4.10. Style wydruku zależne od koloru 713
  • 40.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej - atrybuty tekstowe 716
  • 40.4.12. Blokowanie rzutni 718
  • 40.4.13. Obiekty opisowe dla innej skali rzutni 719
 • 40.5. Wydruk arkusza - wymiary w obszarze papieru 721
 • 40.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry 726
 • 40.7. Wymiary w obu obszarach 729
 • 40.8. Przywracanie zespolenia wymiarów - Monitor opisu (Annotation Monitor) 730
  • 40.8.1. Ćwiczenia 731

41. Design Center 733

 • 41.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter - ćwiczenia 735

42. Palety narzędzi użytkownika 738

 • 42.1. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi 738
 • 42.2. Ćwiczenia 739
  • 42.2.1. Tworzenie palety 739
  • 42.2.2. Wstawianie bloku z palety 740
  • 42.2.3. Modyfikacja palety narzędzi 740
  • 42.2.4. Usuwanie narzędzi i palet 742

43. Zadania kontrolne 743

44. Nieparametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe 747

CZĘŚĆ II. PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D 749

45. Podstawowe pojęcia 751

 • 45.1. Parametryczność 751
 • 45.2. Więzy i wymiary 751
  • 45.2.1. Więzy geometryczne 752
  • 45.2.2. Więzy wymiarowe 754
  • 45.2.3. Wymiary 754
 • 45.3. Przykład rysunku parametrycznego i nieparametrycznego 755

46. Konfiguracja narzędzi więzów 757

47. Operowanie więzami geometrycznymi - ćwiczenia 760

 • 47.1. Automatyczne wprowadzanie więzów geometrycznych 761
 • 47.2. Sterowanie widocznością więzów geometrycznych 763
  • 47.2.1. Selektywne wyświetlanie więzów geometrycznych 765
 • 47.3. Sprawdzenie poprawności systemu więzów geometrycznych 766
 • 47.4. Usuwanie więzów geometrycznych 767
 • 47.5. Ręczne wprowadzanie więzów geometrycznych 768
 • 47.6. Stopnie swobody 771
 • 47.7. Wprowadzanie więzów geometrycznych podczas tworzenia i edycji obiektów 772

48. Operowanie więzami wymiarowymi - ćwiczenia 775

 • 48.1. Konfiguracja narzędzi więzów wymiarowych 777
  • 48.1.1. Sterowanie widocznością więzów wymiarowych w formie dynamicznej 778
 • 48.2. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez jeden obiekt 779
 • 48.3. Więzy wymiarowe zdefiniowane przez dwa obiekty 781
 • 48.4. Wymiary nadmiarowe 782
 • 48.5. Zmiana sposobu wyświetlania więzów wymiarowych 783
  • 48.5.1. Zmiana formy więzów wymiarowych 784
 • 48.6. Wyświetlanie i ukrywanie więzów w formie dynamicznej 785
 • 48.7. Edycja wartości więzów wymiarowych 785
  • 48.7.1. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 789
  • 48.7.2. Parametry użytkownika 790
  • 48.7.3. Filtry i grupy parametrów 792
  • 48.7.4. Edycja wartości więzów za pomocą uchwytów standardowych 794

49. Ćwiczenia przejściowe 796

 • 49.1. Typoszereg z parametrem użytkownika 796
  • 49.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 798
  • 49.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych 800
  • 49.1.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 801
 • 49.2. Typoszereg bez parametru użytkownika 803
  • 49.2.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 803
  • 49.2.2. Nakładanie więzów wymiarowych 805
  • 49.2.3. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 806
  • 49.2.4. Inny sposób modelowania symetrii 807

50. Zadania kontrolne 808

51. Transformacja wymiarów na więzy 810

52. Ćwiczenia przejściowe 811

 • 52.1. Transformacja projektu DET2 811
  • 52.1.1. Wprowadzanie więzów geometrycznych 813
  • 52.1.2. Transformacja więzów wymiarowych 813
  • 52.1.3. Tworzenie i wiązanie punktu konstrukcyjnego 816
  • 52.1.4. Formatowanie więzów wymiarowych 817
  • 52.1.5. Parametryczne modyfikacje konstrukcji 819

53. Parametryczne projektowanie 2D - uwagi końcowe 821

CZĘŚĆ III. PODSTAWY MODELOWANIA 3D 823

54. Interfejs użytkownika podczas pracy 3D 825

 • 54.1. Opcje modelowania 3D 826

55. Sterowanie wyświetlaniem 3D - ćwiczenia 828

 • 55.1. Zmiana sposobu wyświetlania modelu 829
 • 55.2. Zmiana sposobu budowy obrazu 830
 • 55.3. Narzędzie ViewCube 830
  • 55.3.1. Widoki standardowe 832
  • 55.3.2. Redefinicja widoku głównego (Home View) 833
 • 55.4. Narzędzia SteeringWheels 834
  • 55.4.1. Zmiana środka obrotu 836
  • 55.4.2. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków 836
  • 55.4.3. Inne operacje 837
 • 55.5. Nazwane widoki 837

56. Układy współrzędnych 840

 • 56.1. Układy współrzędnych w przestrzeni 3D 840
  • 56.1.1. Układ globalny i lokalne układy współrzędnych 842
  • 56.1.2. Symbol układu współrzędnych 842
 • 56.2. Zarządzanie układami współrzędnych 844
 • 56.3. Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych - ćwiczenia 844
  • 56.3.1. Definiowanie lokalnego układu współrzędnych 845
  • 56.3.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych 846
  • 56.3.3. Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych 848
  • 56.3.4. Wywołanie widoku planarnego 848
  • 56.3.5. Definiowanie LUW na obiekcie 849
   • 56.3.5.1. Obiekt typu linia (krawędź) 850
  • 56.3.6. Usuwanie zapisanego lokalnego układu współrzędnych 852
 • 56.4. Zarządzanie układami współrzędnych metodą edycji symbolu (ikony) układu - ćwiczenia 853
  • 56.4.1. Definiowanie układu współrzędnych na powierzchni (ścianie) 853
  • 56.4.2. Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych metodą edycji uchwytów 855
 • 56.5. Dynamiczny LUW 856

57. Wstęp do modelowania 3D 857

 • 57.1. Parametryczność a modele 3D 858
  • 57.1.1. Modele bryłowe 858
  • 57.1.2. Modele powierzchniowe 859

58. Tworzenie obiektów 3D metodami 2D 860

 • 58.1. Model krawędziowy - ćwiczenia 861
 • 58.2. Klasyczne siatki wielokątne - ćwiczenia 863
 • 58.3. Wysokość i poziom 865
  • 58.3.1. Ćwiczenia 866
 • 58.4. Polibryły - ćwiczenia 868

59. Klasyczne obiekty 3D 871

 • 59.1. Bryły elementarne - ćwiczenia 871
 • 59.2. Powierzchnie elementarne 873

60. Operacje logiczne Boole'a - ćwiczenia 876

61. Operacje modelowania 3D za pomocą profilu 880

 • 61.1. Interfejs użytkownika podczas modelowania 3D za pomocą profilu 881
 • 61.2. Modelowanie bryłowe za pomocą profilu - ćwiczenia 881
 • 61.3. Wyciąganie - ćwiczenia 883
 • 61.4. Obrót - ćwiczenia 885
 • 61.5. Przeciąganie - ćwiczenia 887
 • 61.6. Rozpinanie powierzchni - ćwiczenia 889

62. Edycja obiektów 3D 894

 • 62.1. Czynności wstępne i konfiguracyjne 895
 • 62.2. Metauchwyty 896
  • 62.2.1. Ograniczanie zakresu operacji edycyjnej 897
 • 62.3. Podobiekty 898
  • 62.3.1. Wybór podobiektów 899
   • 62.3.1.1. Wybór podobiektów z wykorzystaniem filtrów 899
   • 62.3.1.2. Wybór podbryły bez stosowania filtru 901
   • 62.3.1.3. Cykliczny wybór podbrył 901
 • 62.4. Rodzaje uchwytów 902
 • 62.5. Ćwiczenia 902
  • 62.5.1. Przesunięcie swobodne 903
  • 62.5.2. Przesunięcie ograniczone 904
  • 62.5.3. Obrót ograniczony 905
  • 62.5.4. Przesunięcie z kolekcją uchwytów aktywnych 906
  • 62.5.5. Rejestrowanie historii modelowania bryły 907
  • 62.5.6. Edycja właściwości obiektów 3D 908
  • 62.5.7. Usuwanie historii obiektów 3D 908

63. Ćwiczenia przejściowe 910

 • 63.1. Transformacja projektu BUD1 do przestrzeni 3D 910
 • 63.2. Edycja projektu BUD1 913
 • 63.3. Model 3D sworznia 915
 • 63.4. Edycja modelu 3D sworznia 917

64. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 920

 • 64.1. Uwagi dotyczące terminologii 920
 • 64.2. Podstawy redagowania rzutów 921
  • 64.2.1. Rzut bazowy (Base View) i rzuty pochodne - ćwiczenia 922
  • 64.2.2. Rzut prostokątny i izometryczny - ćwiczenia 923
  • 64.2.3. Rzut typu przekrój (Section) - ćwiczenia 924
  • 64.2.4. Rzut typu szczegół (Detail View) - ćwiczenia 928
 • 64.3. Podstawy edycji rzutów - ćwiczenia 931
  • 64.3.1. Styl rzutu typu przekrój (Section) 932
  • 64.3.2. Wyłączanie przekrojów składników 933
  • 64.3.3. Sterowanie widocznością krawędzi 934
  • 64.3.4. Modyfikacja właściwości warstw 935
  • 64.3.5. Zmiana wyrównania rzutów 937
   • 64.3.5.1. Przerwanie wyrównania rzutów 938
  • 64.3.6. Edycja kreskowania rzutów 938
  • 64.3.7. Indywidualna edycja oznaczenia (etykiety) rzutu 939
  • 64.3.8. Inne operacje edycyjne rzutów 940
  • 64.3.9. Edycja linii cięcia 942
  • 64.3.10. Inne operacje edycyjne 944
 • 64.4. Aktualizacja rzutów 945
  • 64.4.1. Aktualizacja rzutów po zmianie modelu 3D 946
  • 64.4.2. Aktualizacja rzutów po zmianie zestawu składników modelu 3D 949

65. Modelowanie 3D - uwagi końcowe 951

66. Bibliografia 953

 • 66.1. Literatura podstawowa 953
 • 66.2. Literatura uzupełniająca 953

Skorowidz 957

 • Tytuły: AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
 • Autor: Andrzej Jaskulski
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7208-5, 9788328372085
 • Data wydania książki drukowanej: 2020-11-02
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7623-6, 9788328376236
 • Data wydania: 2020-09-25
 • Format: 164x239
 • Identyfikator pozycji: ac21lt
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion