Helion


Szczegóły ebooka

Access. Analiza danych. Receptury

Access. Analiza danych. Receptury


Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!
 • Jak stosować wskaźniki statystyczne do analizy danych biznesowych?
 • Jak rozszerzać funkcjonalność zapytań SQL, stosując skrypty VBA?
 • Jak przetwarzać dane i przenosić je między bazami Access?

Access to znane już narzędzie służące do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalających efektywnie wykonywać zadania, które początkowo mogą wydawać się skomplikowane. Książka przedstawia przykłady kwerend, metody przenoszenia danych pomiędzy bazami Access, obliczania wielu wskaźników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnień - wszystko pod kątem analizy i przetwarzania danych. Każda zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwiązania problemu wraz ze szczegółowym omówieniem metody postępowania oraz analizą kodu.

Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podręcznik przeznaczony zarówno dla początkujących użytkowników bazy danych Access, jak i doświadczonych. Dzięki przejrzystemu językowi i mnogości poruszonych zagadnień każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania, może poszerzyć swoją wiedzę. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik ułatwiających codzienną pracę z bazami danych, co czyni ją atrakcyjną nawet dla osób doskonale posługujących się bazą Access. Jest to także kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto chce wyciągać ze zbiorów danych naprawdę cenne informacje.

 • Tworzenie kwerend różnych typów
 • Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych
 • Przetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie łańcucha znaków
 • Zastosowanie tabel, modyfikacja zawartości systemu Windows, szyfrowanie danych
 • Wykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQL
 • Rozwiązywanie problemów biznesowych
 • Obliczanie wskaźników statystycznych

Baza danych to fundament biznesu - zobacz, jak efektywnie nią zarządzać!

Przedmowa (9)

1. Tworzenie kwerend (15)

 • 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów (15)
 • 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR (18)
 • 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN (21)
 • 1.4. Wyłączanie rekordów z zapytania przy użyciu operatora NOT (23)
 • 1.5. Parametryzacja zapytań (25)
 • 1.6. Zwracanie n rekordów z górnej lub dolnej części zakresu wyszukiwania (29)
 • 1.7. Zwracanie unikatowych rekordów (32)
 • 1.8. Zwracanie losowo wybranych rekordów (36)
 • 1.9. Dostrajanie wyszukiwania przy użyciu podzapytań (38)
 • 1.10. Łączenie danych za pomocą operacji UNION (43)
 • 1.11. Dynamiczne wstawianie pól w kwerendzie wybierającej (46)
 • 1.12. Zastosowanie aliasów do upraszczania wyrażeń SQL (49)
 • 1.13. Lewe sprzężenie zewnętrzne - tworzenie i zastosowanie (50)
 • 1.14. Prawe sprzężenie zewnętrzne - tworzenie i zastosowanie (52)
 • 1.15. Tworzenie pełnego sprzężenia zewnętrznego (54)

2. Obliczenia w kwerendach (57)

 • 2.1. Obliczanie sum i wartości średnich zbioru danych (57)
 • 2.2. Obliczanie liczby elementów w danej grupie (60)
 • 2.3. Zastosowanie wyrażeń w kwerendach (62)
 • 2.4. Zastosowanie funkcji własnych w kwerendach (64)
 • 2.5. Zastosowanie wyrażeń regularnych w kwerendach (68)
 • 2.6. Iloczyn kartezjański, czyli jak otrzymać wszystkie kombinacje danych (71)
 • 2.7. Tworzenie i zastosowanie kwerend krzyżowych (75)

3. Kwerendy funkcjonalne (81)

 • 3.1. Kwerendy aktualizujące (81)
 • 3.2. Dołączanie danych (86)
 • 3.3. Usuwanie danych (91)
 • 3.4. Kwerendy tworzące tabele (95)

4. Zarządzanie tabelami, polami, indeksami i kwerendami (99)

 • 4.1. Programowe tworzenie tabel (99)
 • 4.2. Modyfikacja struktury tabeli (106)
 • 4.3. Tworzenie i zastosowanie indeksów (109)
 • 4.4. Programowe usuwanie tabel (111)
 • 4.5. Programowe tworzenie kwerend (112)

5. Przetwarzanie ciągów znaków (115)

 • 5.1. Wyodrębnianie wybranej liczby znaków z lewej lub prawej strony ciągu alfanumerycznego (115)
 • 5.2. Wyodrębnianie znaków z łańcucha znaków, kiedy znana jest pozycja początkowa i długość (117)
 • 5.3. Określanie pozycji początkowej znanego podciągu znaków (118)
 • 5.4. Obcinanie spacji z końca łańcucha znaków (120)
 • 5.5. Usuwanie spacji z wnętrza łańcucha znaków (123)
 • 5.6. Zamiana jednego łańcucha znaków na inny (124)
 • 5.7. Konkatenacja łańcuchów znaków (126)
 • 5.8. Sortowanie liczb zapisanych w postaci tekstowej (129)
 • 5.9. Kategoryzacja znaków na podstawie kodów ASCII (132)

6. Programowe przetwarzanie danych (135)

 • 6.1. Wykorzystywanie funkcji programu Excel z poziomu bazy Access (135)
 • 6.2. Przetwarzanie danych przechowywanych w pamięci (140)
 • 6.3. Zastosowanie tablic wielowymiarowych (143)
 • 6.4. Sortowanie tablic (146)
 • 6.5. Spłaszczanie struktury danych (150)
 • 6.6. Rozszerzanie struktury danych (154)
 • 6.7. Szyfrowanie danych (156)
 • 6.8. Wyszukiwanie wartości zbliżonych do wzorca (159)
 • 6.9. Przetwarzanie transakcyjne (163)
 • 6.10. Odczytywanie i zapisywanie danych z rejestrów systemu Windows (165)
 • 6.11. Przetwarzanie kodu HTML stron sieci WWW (168)
 • 6.12. Formatowanie raportów definiowanych przez użytkownika (171)
 • 6.13. Zaokrąglanie wartości (174)
 • 6.14. Korespondencja seryjna (177)
 • 6.15. Tworzenie formularzy budowania kwerend (180)

7. Import i eksport danych (185)

 • 7.1. Tworzenie specyfikacji importu lub eksportu (185)
 • 7.2. Automatyzacja operacji importu i eksportu danych (191)
 • 7.3. Eksportowanie danych przy użyciu obiektu FileSystemObject (194)
 • 7.4. Importowanie danych przy użyciu obiektu FileSystemObject (196)
 • 7.5. Importowanie i eksportowanie plików przy użyciu XML (201)
 • 7.6. Generowanie schematów XML (204)
 • 7.7. Zastosowanie języka XSLT w operacjach importu i eksportu danych (206)
 • 7.8. Wykorzystanie XML za pośrednictwem parsera MSXML (209)
 • 7.9. Odczytywanie i zapisywanie atrybutów XML (213)
 • 7.10. Tworzenie źródeł danych RSS (215)
 • 7.11. Przekazywanie parametrów do bazy danych SQL Server (218)
 • 7.12. Obsługa wartości zwracanych przez procedury osadzone bazy SQL Server (220)
 • 7.13. Praca z typami danych bazy SQL Server (221)
 • 7.14. Obsługa osadzonych znaków cudzysłowu (223)
 • 7.15. Importowanie kalendarza spotkań z programu Outlook (224)
 • 7.16. Importowanie wiadomości poczty elektronicznej z programu Outlook (227)
 • 7.17. Importowanie listy kontaktów z programu Outlook (229)
 • 7.18. Importowanie danych z programu Excel (232)
 • 7.19. Eksportowanie danych do programu Excel (235)
 • 7.20. Współpraca z programem PowerPoint (237)
 • 7.21. Wybieranie danych losowych (240)

8. Obliczanie daty i czasu (243)

 • 8.1. Obliczanie czasu (243)
 • 8.2. Obliczanie czasu z uwzględnieniem wyjątków (247)
 • 8.3. Przeliczanie stref czasowych (249)
 • 8.4. Lata przestępne w obliczeniach (252)
 • 8.5. Rozkładanie dat na elementy składowe (253)
 • 8.6. Rozkładanie czasu na elementy składowe (256)
 • 8.7. Dodawanie wartości reprezentujących czas (257)

9. Obliczenia biznesowo-finansowe (261)

 • 9.1. Obliczanie średniej ważonej (261)
 • 9.2. Obliczanie średniej kroczącej (263)
 • 9.3. Obliczanie okresów zwrotu inwestycji (264)
 • 9.4. Obliczanie stopy zwrotu inwestycji (266)
 • 9.5. Obliczanie amortyzacji liniowej (267)
 • 9.6. Tworzenie harmonogramu spłaty kredytu (270)
 • 9.7. Zastosowanie tabel przestawnych i wykresów przestawnych (272)
 • 9.8. Tworzenie tabel przestawnych (274)
 • 9.9. Prezentacja danych na wykresach (279)
 • 9.10. Odszukiwanie trendów danych (281)
 • 9.11. Znajdowanie formacji "głowa i ramiona" (285)
 • 9.12. Wyznaczanie wstęg Bollingera (295)
 • 9.13. Obliczanie odległości na podstawie kodów pocztowych (298)

10. Obliczenia statystyczne (305)

 • 10.1. Tworzenie histogramów (305)
 • 10.2. Obliczanie i porównywanie średniej, mediany oraz dominanty (308)
 • 10.3. Obliczanie wariancji zbioru danych (311)
 • 10.4. Obliczanie kowariancji dwóch zbiorów danych (314)
 • 10.5. Obliczanie korelacji dwóch zbiorów danych (315)
 • 10.6. Wyznaczanie wszystkich permutacji elementów zbioru danych (316)
 • 10.7. Wyznaczanie wszystkich możliwych kombinacji elementów zbioru danych (319)
 • 10.8. Obliczanie częstości występowania wartości w zbiorze danych (321)
 • 10.9. Obliczanie rocznej stopy wzrostu (322)
 • 10.10. Obliczanie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa dla zbioru danych (325)
 • 10.11. Obliczanie wartości kurtozy (327)
 • 10.12. Obliczanie współczynnika asymetrii krzywej rozkładu zbioru danych (331)
 • 10.13. Procentowy podział zakresu wartości zbioru danych (333)
 • 10.14. Określanie rangi wartości poszczególnych elementów danych (335)
 • 10.15. Obliczanie współczynników regresji liniowej (336)
 • 10.16. Wyznaczanie zmienności danych (338)

Skorowidz (343)