Helion


Szczegóły ebooka

Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II

Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II


Tworzenie oprogramowania nie może być procesem powolnym. Dziś zespoły projektowe muszą cechować się elastycznością i dynamiką działania, aby odnieść sukces. Wymagania stawiane kodowi mogą wielokrotnie się zmieniać podczas projektu. Oznacza to, że wprowadzanie zmian do kodu powinno być proste i możliwie mało pracochłonne. Deweloperzy, którzy wdrożą zasady programowania zwinnego i będą przestrzegać związanych z nimi dobrych praktyk, będą w stanie sprostać tym wymaganiom.

Niniejsza książka jest przeznaczona dla średnio zaawansowanych programistów, którzy dobrze opanowali tworzenie kodu zorientowanego obiektowo i chcą przyswoić sobie najlepsze praktyki programistyczne. Książka stanowi pomost między teorią a praktyką, ułatwiający wdrożenie w codziennej pracy wzorców projektowych, zasad SOLID, testów jednostkowych czy refaktoringu. Wyjaśniono tu stosowanie zawiłych reguł, takich jak „otwarte – zamknięte”, zasad podstawienia Liskova, metod wstrzykiwania zależności czy zwiększania adaptywności kodu za pomocą interfejsów. Przedstawiono również pewne antywzorce projektowe wraz ze wskazówkami, w jaki sposób można ich uniknąć i zapewnić potrzebną funkcjonalność bez utraty elastyczności kodu.

Najważniejsze zagadnienia:

 • metodologie Scrum i kanban,
 • zależności i warstwy architektury kodu,
 • testy i refaktoring,
 • odwracanie zależności,
 • wiązanie i spójność kodu.

Gary McLean Hall jest programistą i architektem oprogramowania. Jest cenionym konsultantem, który specjalizuje się w dobrych wzorcach i praktykach programistycznych. Pracował w wielu zespołach ukierunkowanych na tworzenie adaptywnego kodu w takich firmach, jak Eidos, Xerox, Nephila Capital czy The LateRooms Group. W swojej pracy zawsze szukał złotego środka pomiędzy tworzeniem funkcjonalnego produktu i wysokiej jakości jego kodu źródłowego. Kod adaptywny: solidny, elastyczny i łatwy w utrzymaniu!

Wprowadzenie (11)

CZĘŚĆ I. FRAMEWORKI ZWINNE

Rozdział 1. Wprowadzenie do metodologii Scrum (21)

 • Scrum kontra model kaskadowy (24)
 • Role i obowiązki (26)
  • Właściciel produktu (26)
  • Scrum master (27)
  • Zespół deweloperski (28)
 • Artefakty (29)
  • Tablica Scruma (29)
  • Wykresy i wskaźniki (41)
  • Rejestry (45)
 • Sprint (47)
  • Planowanie wydania (47)
  • Planowanie sprintu (48)
  • Codzienne spotkania Scruma (50)
  • Demo sprintu (51)
  • Retrospektywa sprintu (52)
  • Kalendarz Scruma (54)
 • Zwinność w prawdziwym świecie (55)
  • Sztywność (55)
  • Brak testowalności (56)
  • Wskaźniki (57)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 2. Wprowadzenie do metodologii kanban (61)

 • Kanban - szybki początek (62)
  • Radiator informacyjny (62)
 • Ograniczanie pracy w trakcie (66)
  • Ochrona przed zmianą (66)
  • Definiowanie "ukończenia" (67)
 • Ceremonie sterowane zdarzeniami (68)
 • Klasy usług (69)
  • Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (69)
  • Limity WIP dla klas usług (71)
  • Ludzie jako klasy usług (71)
 • Analiza (72)
  • Czas dostarczenia i czas cyklu (72)
  • Kumulatywne diagramy przepływu (73)
 • Podsumowanie (81)

CZĘŚĆ II. PODSTAWY TWORZENIA ADAPTYWNEGO KODU

Rozdział 3. Zależności i warstwy (85)

 • Zależności (86)
  • Prosty przykład (87)
  • Zależności platformowe (90)
  • Zależności zewnętrzne (92)
  • Modelowanie zależności za pomocą grafu skierowanego (93)
 • Zarządzanie zależnościami (97)
  • Implementacje i interfejsy (97)
  • Zapach instrukcji new (98)
  • Alternatywne sposoby tworzenia obiektów (101)
  • Rozwiązywanie zależności (103)
  • Zarządzanie zależnościami za pomocą projektów NuGet (112)
 • Warstwy (117)
  • Popularne wzorce warstwowania (118)
  • Zagadnienia przecinające (123)
  • Warstwowanie asymetryczne (124)
 • Podsumowanie (126)

Rozdział 4. Interfejsy i wzorce projektowe (127)

 • Czym jest interfejs? (127)
  • Składnia (128)
  • Jawna implementacja (130)
  • Polimorfizm (134)
 • Wzorce tworzenia adaptywnego kodu (135)
  • Wzorzec Zerowy Obiekt (135)
  • Wzorzec Adapter (140)
  • Wzorzec Strategia (143)
 • Dodatkowe funkcjonalności (145)
  • Kacze typowanie (145)
  • Domieszki (149)
  • Płynne interfejsy (153)
 • Podsumowanie (155)

Rozdział 5. Testy (157)

 • Testy jednostkowe (158)
  • Przygotuj, wykonaj, zweryfikuj (158)
  • Programowanie sterowane testami (162)
  • Bardziej zaawansowane testy (166)
 • Wzorce testów jednostkowych (180)
  • Tworzenie elastycznych testów (180)
 • Wzorzec Budowniczy testów jednostkowych (182)
  • Wzorzec Budowniczy (182)
  • Uwidacznianie przeznaczenia testu jednostkowego (183)
 • Przede wszystkim testy (185)
  • Co to jest TDD? (185)
  • Wzorzec TDD (186)
  • Wzorzec TFD (187)
 • Inne testy (187)
  • Piramida testów (188)
  • Przeciwieństwa piramidy testów (189)
  • Diagram testowy (190)
 • Testy profilaktyczne i lecznicze (192)
  • Jak zmniejszyć wskaźnik MTTR? (193)
 • Podsumowanie (194)

Rozdział 6. Refaktoryzacja (195)

 • Wprowadzenie do refaktoryzacji (195)
  • Zmiana istniejącego kodu (196)
  • Nowy typ konta (204)
 • Agresywna refaktoryzacja (208)
  • Czerwone - zielone - refaktoryzacja... Przeprojektowanie (209)
 • Adaptacja zastanego kodu (209)
  • Technika złotego wzorca (210)
 • Podsumowanie (216)

CZĘŚĆ III. SOLID-NY KOD

Rozdział 7. Zasada pojedynczej odpowiedzialności (219)

 • Opis problemu (219)
  • Refaktoryzacja poprawiająca czytelność kodu (222)
  • Refaktoryzacja zwiększająca abstrakcyjność kodu (226)
 • Zasada pojedynczej odpowiedzialności i wzorzec Dekorator (233)
  • Wzorzec Kompozyt (234)
  • Dekoratory predykatu (237)
  • Dekoratory warunkowe (240)
  • Leniwe dekoratory (241)
  • Dekoratory logujące (242)
  • Dekoratory profilujące (243)
  • Dekorowanie właściwości i zdarzeń (246)
 • Podsumowanie (247)

Rozdział 8. Zasada "otwarty/zamknięty" (249)

 • Wprowadzenie do zasady "otwarty/zamknięty" (249)
  • Definicja Meyera (249)
  • Definicja Martina (250)
  • Usuwanie błędów (250)
  • "Świadomość" kodu klienckiego (251)
 • Punkty rozszerzeń (251)
  • Kod bez punktów rozszerzeń (251)
  • Metody wirtualne (252)
  • Metody abstrakcyjne (253)
  • Dziedziczenie interfejsu (254)
  • "Projektuj pod kątem dziedziczenia albo blokuj dziedziczenie" (254)
 • Chroniona zmienność (255)
  • Przewidywana zmienność (255)
  • Stabilny interfejs (255)
  • Właściwa adaptywność (256)
  • Przewidywana zmienność a spekulatywne uogólnienie (256)
  • Potrzebujesz aż tylu interfejsów? (257)
 • Podsumowanie (258)

Rozdział 9. Zasada podstawienia Liskov (259)

 • Wprowadzenie do zasady podstawienia Liskov (259)
  • Oficjalna definicja zasady LSP (259)
  • Reguły tworzące zasadę LSP (260)
 • Kontrakty (261)
  • Warunki początkowe (262)
  • Warunki końcowe (263)
  • Inwarianty (264)
  • Reguły kontraktowe w zasadzie LSP (266)
  • Kontrakty kodu (272)
 • Kowariancja i kontrawariancja (278)
  • Definicje (278)
  • Reguły systemu typów w zasadzie LSP (284)
 • Podsumowanie (287)

Rozdział 10. Segregacja interfejsów (289)

 • Przykład segregacji interfejsów (289)
  • Prosty interfejs CRUD (290)
  • Zapamiętywanie danych (295)
  • Dekorowanie wielu interfejsów (298)
 • Tworzenie kodu klienckiego (300)
  • Wiele implementacji, wiele instancji (301)
  • Jedna implementacja, jedna instancja (303)
  • Antywzorzec "interfejsowa mieszanka" (304)
 • Dzielenie interfejsów (304)
  • Wymagania kodu klienckiego (304)
  • Wymagania architektury aplikacji (310)
  • Interfejsy z pojedynczymi metodami (314)
 • Podsumowanie (315)

Rozdział 11. Odwracanie zależności (317)

 • Planowanie zależności (317)
  • Antywzorzec Świta (318)
  • Wzorzec Schody (320)
 • Przykład abstrakcyjnego projektu (321)
  • Abstrakcje (322)
  • Konkretne polecenia (322)
  • Wyodrębnianie funkcjonalności (325)
  • Ulepszony kod kliencki (329)
  • Abstrakcje obsługujące zapytania (332)
  • Dalsze abstrakcje (333)
 • Podsumowanie (334)

CZĘŚĆ IV. STOSOWANIE ADAPTYWNYCH TECHNIK

Rozdział 12. Wstrzykiwanie zależności (337)

 • Skromne początki (337)
  • Aplikacja Lista zadań (340)
  • Tworzenie grafu obiektów (342)
 • Nie tylko proste wstrzykiwanie (358)
  • Antywzorzec Lokalizator Usług (358)
  • Wzorzec Nielegalne Wstrzykiwanie (361)
  • Korzeń kompozycji (363)
  • Konwencje zamiast konfiguracji (368)
 • Podsumowanie (371)

Rozdział 13. Sprzężenie, spójność, współzależność (373)

 • Sprzężenie i spójność kodu (373)
  • Sprzężenie (373)
  • Spójność (374)
 • Współzależność (375)
  • Nazwa (376)
  • Typ (377)
  • Znaczenie (377)
  • Algorytm (378)
  • Pozycja (379)
  • Kolejność wykonania (379)
  • Czas (379)
  • Wartość (379)
  • Tożsamość (380)
  • Określanie stopnia współzależności (380)
  • Lokalność (380)
  • Nieoficjalna współzależność (380)
  • Współzależność statyczna i dynamiczna (381)
 • Podsumowanie (381)

DODATKI

Dodatek. Adaptywne narzędzia (385)

 • Kontrola kodu źródłowego w systemie Git (385)
  • Tworzenie kopii repozytorium (387)
  • Przełączenie na inną gałąź (388)
 • Ciągła integracja (388)

Skorowidz (391)