Helion


Szczegóły ebooka

 
Adobe Illustrator PL. Oficjalny podręcznik. Edycja 2020

Adobe Illustrator PL. Oficjalny podręcznik. Edycja 2020


Adobe Illustrator to jeden z najlepszych programów do tworzenia grafiki wektorowej. Jest niezastąpiony przy projektowaniu między innymi logo, banerów, plakatów czy billboardów. Dzięki temu potężnemu narzędziu można nadać swoim projektom i wizualizacjom absolutnie wyjątkowy charakter. Aby uzyskać spektakularne efekty, trzeba opanować poszczególne funkcje i opcje Illustratora, wiedzieć, gdzie ich szukać i w jaki sposób się nimi posługiwać. Dopiero wtedy można się przekonać, jak świetnym wsparciem dla kreatywnego projektanta jest wszechstronny program graficzny!

Oto kolejne, zaktualizowane i uzupełnione wydanie oficjalnego podręcznika firmy Adobe, od lat uznawanego za najlepszą pomoc do nauki Illustratora. Książka składa się z 16 lekcji, w ramach których omówiono zarówno podstawy, jak i zaawansowane techniki tworzenia grafiki wektorowej. Naukę zaczniesz od podstawowego zapoznania się z aplikacją, następnie przejdziesz do przekształcania elementów graficznych, a potem zapoznasz się z metodami tworzenia gradientów swobodnych, warstw i dynamicznych symboli oraz technikami eksportowania materiałów na potrzeby aplikacji mobilnych i stron internetowych. W tym podręczniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do zdobycia umiejętności tworzenia precyzyjnych ilustracji i ekspresyjnych malunków. Twoje projekty zaczną przykuwać uwagę i wywoływać zachwyt!

Dowiedz się, jak:

 • zacząć pracę w Illustratorze i nauczyć się zasad pracy z grafiką wektorową
 • pracować z kształtami, ze ścieżkami i z narzędziami do rysowania
 • wykorzystywać gradienty, efekty i style graficzne
 • przekształcać ilustracje i modyfikować obiekty
 • łączyć projekty Illustratora i Photoshopa
 • tworzyć ilustracje z dokładnością co do piksela

Ucz się mądrze - z najlepszych podręczników!

WPROWADZENIE (1)

 • Seria Oficjalny podręcznik (1)
 • Wymagania wstępne (1)
 • Instalowanie programu (2)
 • Fonty użyte w ćwiczeniach (2)
 • Pobieranie plików do ćwiczeń (2)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (2)
  • Aby usunąć lub zachować bieżące ustawienia w programie Illustrator (3)
  • Aby odtworzyć zapisane wcześniej ustawienia po ukończeniu wszystkich ćwiczeń (4)
 • Dodatkowe źródła informacji (4)
 • Autoryzowane centra szkoleniowe firmy Adobe (5)

CO NOWEGO W PROGRAMIE ILLUSTRATOR (EDYCJA 2020)? (6)

  • Usprawnione mechanizmy upraszczania ścieżek (6)
  • Automatyczne sprawdzanie pisowni (6)
  • Inne ulepszenia (7)

SZYBKI KURS ZAPOZNAWCZY Z PROGRAMEM ADOBE ILLUSTRATOR (EDYCJA 2020) (8)

 • Zaczynamy (10)
  • Tworzenie nowego dokumentu (10)
  • Rysowanie kształtu (11)
  • Edytowanie kształtów (12)
  • Stosowanie i edytowanie kolorów (13)
  • Edytowanie obrysów (14)
  • Praca z warstwami (15)
  • Edycja tekstu (16)
  • Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (18)
  • Rysowanie narzędziem Curvature (Krzywizna) (19)
  • Przekształcanie ilustracji (20)
  • Zastosowanie symboli (22)
  • Tworzenie i edytowanie gradientów (23)
  • Umieszczanie obrazu rastrowego w Illustratorze (25)
  • Zastosowanie funkcji Image Trace (Obrys obrazu) (25)
  • Zastosowanie pędzli (27)
  • Wyrównywanie ilustracji (28)
  • Zastosowanie efektów (29)
  • Prezentowanie dokumentu (29)

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZESTRZENI ROBOCZEJ (30)

 • Wprowadzenie do programu Illustrator (32)
 • Otwieranie pliku w Illustratorze (33)
 • Obsługa przestrzeni roboczej programu (34)
  • Obsługa paska narzędzi (35)
  • Inne narzędzia (37)
  • Obsługa panelu Properties (Właściwości) (39)
  • Praca z panelami (40)
  • Przemieszczanie i dokowanie paneli (41)
  • Przełączanie przestrzeni roboczych (43)
  • Zapisywanie przestrzeni roboczej (44)
  • Obsługa menu paneli i menu kontekstowych (45)
 • Zmienianie widoku ilustracji (47)
  • Zastosowanie poleceń z menu View (Widok) (47)
  • Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) (48)
  • Przewijanie dokumentu (50)
  • Oglądanie projektu (51)
 • Obsługa obszarów roboczych (52)
  • Korzystanie z panelu Artboards (Obszary robocze) (54)
 • Rozmieszczanie dokumentów (56)

2. TECHNIKI ZAZNACZANIA ILUSTRACJI (60)

 • Zaczynamy (62)
 • Zaznaczanie obiektów (63)
  • Obsługa narzędzia Selection (Zaznaczanie) (63)
  • Zaznaczanie i edytowanie za pomocą narzędzia Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (65)
  • Zaznaczanie przy użyciu ramki zaznaczenia (67)
  • Ukrywanie i blokowanie obiektów (68)
  • Zaznaczanie podobnych obiektów (69)
  • Zaznaczanie obiektów w trybie Outline (Kontur) (70)
 • Wyrównywanie obiektów (71)
  • Wyrównywanie obiektów względem siebie (71)
  • Wyrównywanie do obiektu kluczowego (72)
  • Rozmieszczanie obiektów (72)
  • Wyrównywanie punktów węzłowych (73)
  • Wyrównywanie obiektów względem obszaru roboczego (74)
 • Zastosowanie grup (75)
  • Grupowanie elementów (75)
  • Edytowanie grupy w trybie izolacji (77)
  • Tworzenie grupy zagnieżdżonej (78)
 • Rozmieszczanie obiektów (79)
  • Zmiana rozmieszczenia obiektów (79)
  • Zaznaczanie obiektów znajdujących się pod spodem (79)

3. TWORZENIE ILUSTRACJI DO POCZTÓWKI Z WYKORZYSTANIEM KSZTAŁTÓW (82)

 • Zaczynamy (84)
 • Tworzenie nowego dokumentu (84)
 • Tworzenie i edytowanie prostych kształtów (87)
  • Tworzenie prostokątów (87)
  • Edytowanie prostokątów (88)
  • Zaokrąglanie rogów (90)
  • Zaokrąglanie pojedynczych rogów (91)
  • Tworzenie i edytowanie elips (93)
  • Tworzenie i edytowanie okręgów (94)
  • Zmiana szerokości i położenia obrysów (96)
  • Tworzenie wieloboków (97)
  • Edytowanie wielokąta (98)
  • Tworzenie gwiazdy (100)
  • Edytowanie gwiazdy (101)
  • Rysowanie linii (102)
 • Konwersja obrazów bitmapowych na wektorowe za pomocą polecenia Image Trace (Obrys obrazu) (103)
  • Oczyszczanie obrysowanego obiektu (105)
  • Tryby rysowania (106)
  • Umieszczanie ilustracji (107)
  • Zastosowanie trybu Draw Inside (Rysuj wewnątrz) (107)
  • Zastosowanie trybu Draw Behind (Rysuj z tyłu) (109)
  • Ostatnie poprawki (110)

4. EDYCJA ORAZ ŁĄCZENIE KSZTAŁTÓW I ŚCIEŻEK (112)

 • Zaczynamy (114)
 • Edytowanie ścieżek i kształtów (115)
  • Cięcie za pomocą narzędzia Scissors (Nożyczki) (115)
  • Łączenie ścieżek (117)
  • Cięcie narzędziem Knife (Nóż) (118)
  • Zamiana konturów na obiekty (121)
  • Zastosowanie narzędzia Eraser (Gumka) (122)
  • Tworzenie ścieżki złożonej (125)
 • Łączenie i edycja obiektów (127)
  • Obsługa narzędzia Shape Builder (Generator kształtów) (127)
  • Łączenie obiektów za pomocą filtrów ścieżek (129)
  • Budowanie przyczepy (132)
  • Zmiana kształtu ścieżki (132)
 • Zastosowanie narzędzia Width (Szerokość) (133)
  • Wykańczanie ilustracji (135)

5. PRZEKSZTAŁCANIE ILUSTRACJI (138)

 • Zaczynamy (140)
 • Zastosowanie obszarów roboczych (141)
  • Dodawanie nowych obszarów roboczych w dokumencie (141)
  • Edytowanie obszarów roboczych (143)
  • Wyrównywanie obszarów roboczych (144)
  • Zmiana nazw obszarów roboczych (145)
  • Zmiana kolejności obszarów roboczych (146)
 • Zastosowanie miarek i linii pomocniczych (147)
  • Tworzenie linii pomocniczych (148)
  • Edytowanie początku miarki (150)
 • Przekształcanie obiektów (151)
  • Zastosowanie obwiedni (151)
  • Rozmieszczanie obiektów za pomocą panelu Properties (Właściwości) (152)
  • Skalowanie obiektów (152)
  • Odbijanie obiektów (154)
  • Obracanie obiektów (156)
  • Zniekształcanie grafiki przy użyciu efektów (158)
  • Przekształcenia z wykorzystaniem narzędzia Free Transform (Przekształcanie swobodne) (159)
  • Pochylanie obiektów (161)
  • Zastosowanie narzędzia Puppet Warp (Zniekształcenie marionetkowe) (162)

6. ZASTOSOWANIE PODSTAWOWYCH NARZĘDZI DO RYSOWANIA (166)

 • Zaczynamy (168)
 • Rysowanie za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (169)
  • Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (169)
  • Rysowanie rzeki (170)
  • Edytowanie ścieżek za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (172)
  • Tworzenie narożników za pomocą narzędzia Curvature (Krzywizna) (173)
  • Tworzenie linii kreskowanych (175)
 • Rysowanie narzędziem Pencil (Ołówek) (177)
  • Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (177)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) (178)
 • Łączenie za pomocą narzędzia Join (Połączenie) (180)
  • Dodawanie strzałek do ścieżek (182)

7. RYSOWANIE NARZĘDZIEM PEN (PIÓRO) (184)

 • Zaczynamy (186)
 • Omówienie ścieżek krzywych (186)
 • Wstęp do obsługi narzędzia Pen (Pióro) (187)
  • Pierwsze kroki z narzędziem Pen (Pióro) (187)
  • Zaznaczanie ścieżek (188)
  • Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (190)
  • Tworzenie linii krzywych (192)
  • Tworzenie krzywej za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (193)
  • Rysowanie serii linii krzywych za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (194)
  • Przekształcanie punktów gładkich w narożne (195)
  • Łączenie linii krzywych i prostych (197)
 • Tworzenie grafiki za pomocą narzędzia Pen (Pióro) (199)
  • Rysowanie łabędzia (200)
  • Edytowanie ścieżek i punktów (204)
  • Usuwanie i dodawanie punktów węzłowych (204)
  • Przekształcanie punktów gładkich i narożnych (206)
  • Obsługa narzędzia Anchor Point (Punkt kontrolny) (207)

8. WYKORZYSTANIE KOLORU DO UATRAKCYJNIENIA ILUSTRACJI (210)

 • Zaczynamy (212)
 • Tryby koloru (213)
 • Stosowanie kolorów (214)
  • Stosowanie gotowego koloru (214)
  • Tworzenie koloru niestandardowego (215)
  • Zapisywanie koloru w próbce (216)
  • Tworzenie kopii próbki (218)
  • Edytowanie próbki globalnej (219)
  • Edytowanie próbki niebędącej próbką globalną (220)
  • Wykorzystanie próbnika kolorów do utworzenia koloru (222)
  • Zastosowanie bibliotek próbek programu Illustrator (224)
  • Tworzenie koloru dodatkowego (224)
  • Tworzenie i zapisywanie tint kolorów (225)
  • Konwersja kolorów (226)
  • Kopiowanie atrybutów wyglądu (227)
  • Tworzenie grup kolorów (227)
  • Panel Color Guide (Wzornik kolorów) jako źródło inspiracji (228)
  • Stosowanie kolorów z panelu Color Guide (Wzornik kolorów) (230)
  • Edytowanie kolorystyki obiektów za pomocą okna Recolor Artwork (Ponowne kolorowanie kompozycji) (231)
  • Zmiana liczby kolorów (234)
 • Zastosowanie funkcji Live Paint (Aktywne malowanie) (236)
  • Tworzenie grupy aktywnego malowania (237)
  • Malowanie za pomocą narzędzia Live Paint Bucket (Aktywne wiadro z farbą) (238)
  • Modyfikowanie grupy aktywnego malowania (240)

9. UMIESZCZANIE TEKSTU NA FISZKACH Z PRZEPISAMI (242)

 • Zaczynamy (244)
 • Dodawanie tekstu do fiszek z przepisami (245)
  • Dodawanie tekstu ozdobnego (245)
  • Tworzenie tekstu akapitowego (246)
  • Automatyczna zmiana rozmiaru (247)
  • Przekształcenia między tekstem akapitowym a ozdobnym (248)
  • Importowanie zwykłego pliku tekstowego (249)
 • Tworzenie wątków (250)
 • Formatowanie tekstu (251)
  • Zmiana rodziny fontów i stylu (251)
  • Zmiana rozmiaru tekstu (255)
  • Zmiana koloru tekstu (257)
  • Zmiana innych właściwości tekstu (257)
  • Zmiana właściwości akapitu (259)
  • Edycja tekstu za pomocą narzędzia Touch Type (Tekst dotykowy) (260)
 • Zmiana rozmiaru i kształtu obiektów tekstowych (261)
  • Tworzenie łamów tekstu (262)
  • Zmiana kształtu obiektów tekstowych (262)
  • Próbkowanie właściwości tekstu (263)
 • Tworzenie i zastosowanie stylów tekstowych (264)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu akapitowego (264)
  • Ćwiczenia w posługiwaniu się stylami akapitowymi (265)
  • Edycja stylu akapitowego (266)
  • Tworzenie i zastosowanie stylu znakowego (267)
  • Edycja stylu znakowego (268)
 • Oblewanie obiektu tekstem (269)
 • Deformowanie tekstu (270)
  • Deformowanie tekstu przy użyciu obwiedni (270)
  • Edytowanie obwiedni (271)
 • Praca z tekstem na ścieżkach (272)
 • Przekształcanie tekstu w kontury (274)

10. PORZĄDKOWANIE GRAFIKI Z UŻYCIEM WARSTW (276)

 • Zaczynamy (278)
  • Omówienie warstw (279)
 • Tworzenie warstw i podwarstw (280)
  • Tworzenie nowych warstw (280)
  • Tworzenie podwarstw (282)
 • Edytowanie warstw i obiektów (282)
  • Wyszukiwanie zawartości projektu w panelu Layers (Warstwy) (282)
  • Przenoszenie zawartości między warstwami (285)
  • Inny sposób wyświetlania warstw (287)
  • Zmiana kolejności warstw (289)
  • Blokowanie i ukrywanie warstw (291)
  • Powielanie zawartości warstw (293)
  • Wklejanie warstw (294)
  • Dodawanie atrybutów wyglądu do warstw (296)
 • Tworzenie masek przycinających (297)

11. GRADIENTY, PRZEJŚCIA I WZORKI (300)

 • Zaczynamy (302)
 • Zastosowanie gradientów (303)
  • Zastosowanie gradientów liniowych w wypełnieniach (304)
  • Edytowanie gradientu (304)
  • Zapisywanie gradientu (305)
  • Dostosowywanie wypełnienia gradientowego (306)
  • Dodawanie gradientu liniowego do obrysu (308)
  • Edycja gradientu obrysu (308)
  • Zastosowanie gradientu radialnego w ilustracji (310)
  • Zmiana kolorystyki gradientu radialnego (311)
  • Korygowanie ustawień gradientu radialnego (312)
  • Dodawanie gradientów do wielu obiektów jednocześnie (314)
  • Tworzenie przezroczystych gradientów (315)
  • Stosowanie gradientów dowolnych (316)
  • Edytowanie gradientów dowolnych w trybie punktowym (316)
  • Zastosowanie znaczników koloru w trybie liniowym (318)
 • Tworzenie przejść między obiektami (319)
  • Tworzenie przejść z określoną liczbą kroków (319)
  • Modyfikowanie przejścia (320)
  • Tworzenie płynnych przejść kolorystycznych (322)
 • Wypełnianie obiektów wzorkami (324)
  • Zastosowanie gotowych wzorków (324)
  • Tworzenie niestandardowego wzorku (325)
  • Stosowanie wzorków (327)
  • Edytowanie wzorków (328)

12. ZASTOSOWANIE PĘDZLI PRZY PROJEKTOWANIU PLAKATU (330)

 • Zaczynamy (332)
 • Pędzle w praktyce (333)
 • Zastosowanie pędzli kaligraficznych (334)
  • Stosowanie pędzla kaligraficznego w ilustracji (334)
  • Rysowanie narzędziem Paintbrush (Pędzel) (335)
  • Edytowanie ścieżek narzędziem Paintbrush (Pędzel) (337)
  • Edycja pędzla (338)
  • Usuwanie obrysu utworzonego pędzlem (340)
 • Zastosowanie pędzli artystycznych (341)
  • Stosowanie istniejącego pędzla artystycznego (341)
  • Tworzenie pędzla artystycznego (342)
  • Edycja pędzla artystycznego (344)
 • Pędzle z włosia (345)
  • Zmiana opcji pędzla z włosia (345)
  • Malowanie pędzlem z włosia (346)
  • Porządkowanie kształtów (347)
 • Zastosowanie pędzli ze wzorkiem (348)
  • Tworzenie pędzla ze wzorkiem (349)
  • Malowanie pędzlem ze wzorkiem (351)
  • Edycja pędzla ze wzorkiem (352)
 • Obsługa narzędzia Blob Brush (Kropla) (354)
  • Rysowanie narzędziem Blob Brush (Kropla) (354)
  • Edytowanie obiektów przy użyciu narzędzia Eraser (Gumka) (355)

13. KREATYWNE WYKORZYSTANIE EFEKTÓW I STYLÓW GRAFICZNYCH (358)

 • Zaczynamy (360)
 • Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) (362)
  • Edytowanie atrybutów wyglądu (363)
  • Tworzenie dodatkowego obrysu i wypełnienia (364)
  • Dodawanie kilku obrysów i wypełnień do tekstu (366)
  • Zmiana kolejności atrybutów wyglądu (369)
 • Obsługa efektów dynamicznych (370)
  • Dodawanie efektu (370)
  • Edytowanie efektu (372)
  • Zmiana wyglądu tekstu przy użyciu efektu Warp (Wypaczenie) (373)
  • Czasowe wyłączanie efektów w celu wprowadzenia poprawek (373)
  • Stosowanie innych efektów (374)
 • Dodawanie efektu programu Photoshop (376)
 • Zastosowanie stylów graficznych (377)
  • Stosowanie istniejących stylów graficznych (378)
  • Tworzenie i stosowanie stylu graficznego (379)
  • Aktualizowanie stylu graficznego (380)
  • Zastosowanie stylu graficznego do zmodyfikowania warstwy (382)
  • Skalowanie obrysów i efektów (383)

14. TWORZENIE GRAFIKI NADRUKU NA KOSZULCE (386)

 • Zaczynamy (388)
 • Praca z symbolami (389)
  • Obsługa bibliotek symboli programu Illustrator (389)
  • Edytowanie symbolu (392)
  • Symbole dynamiczne (393)
  • Tworzenie symboli (394)
  • Przerywanie połączenia z symbolem (396)
  • Zastępowanie symboli (398)
 • Obsługa bibliotek Creative Cloud (399)
  • Dodawanie zasobów do biblioteki Creative Cloud (399)
  • Korzystanie z zasobów biblioteki (402)
  • Uaktualnianie zasobu biblioteki (403)
  • Zastosowanie trybu edycji globalnej (405)

15. ŁĄCZENIE PROJEKTÓW ILLUSTRATORA Z INNYMI PROGRAMAMI FIRMY ADOBE (408)

 • Zaczynamy (410)
 • Łączenie elementów graficznych (411)
 • Umieszczanie plików z obrazami (412)
  • Umieszczanie obrazu (412)
  • Przekształcanie obrazu umieszczonego w dokumencie (413)
  • Kadrowanie zdjęcia (414)
  • Osadzanie obrazu programu Photoshop z użyciem opcji Show Import Options (Pokaż opcje importu) (416)
  • Importowanie kilku obrazów jednocześnie (419)
 • Maskowanie obrazu (420)
  • Stosowanie prostej maski przycinającej zdjęcie (420)
  • Edycja maski przycinającej (421)
  • Maskowanie za pomocą kształtu (423)
  • Maskowanie obiektu za pomocą tekstu (424)
  • Tworzenie masek przezroczystości (427)
  • Edycja maski przezroczystości (428)
 • Praca z obrazami dołączonymi (430)
  • Znajdowanie informacji o połączeniu (430)
  • Osadzanie i cofanie osadzenia obrazów (431)
  • Zastępowanie obrazu (432)

16. UDOSTĘPNIANIE PROJEKTÓW (434)

 • Zaczynamy (436)
 • Tworzenie pakietu na podstawie pliku (437)
 • Tworzenie dokumentu PDF (438)
 • Tworzenie ilustracji z dokładnością co do piksela (439)
  • Wyświetlanie ilustracji w trybie podglądu pikseli (439)
  • Wyrównywanie nowych elementów graficznych do siatki pikseli (440)
  • Wyrównywanie istniejących obiektów do siatki pikseli (442)
 • Eksportowanie obszarów roboczych i zasobów (444)
  • Eksportowanie obszarów roboczych (445)
  • Eksportowanie zasobów (446)

 • Tytuł: Adobe Illustrator PL. Oficjalny podręcznik. Edycja 2020
 • Autor: Brian Wood
 • Tytuł oryginału: Adobe Illustrator Classroom in a Book (2020 release)
 • Tłumaczenie: Piotr Cieślak, Joanna Zatorska
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-7062-3, 9788328370623
 • Data wydania książki drukowanej: 2021-01-08
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-7063-0, 9788328370630
 • Data wydania: 2021-01-05
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: adil20
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion