Helion


Szczegóły ebooka

Adobe After Effects CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II

Adobe After Effects CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II

Adobe After Effects CC służy do tworzenia kompozycji, animacji i efektów specjalnych. Umożliwia korzystanie z warstw na wiele rozmaitych sposobów, dołączanie wyrafinowanych efektów wizualnych oraz dźwiękowych, a także animowanie obiektów i efektów specjalnych. Jest ulubionym narzędziem wykorzystywanym przez montażystów, twórców filmów, projektantów stron internetowych i ekspertów od efektów specjalnych do cyfrowego udoskonalania filmów, jak również do cyfrowej postprodukcji filmów kinowych, telewizyjnych, DVD oraz przeznaczonych do publikacji w sieci. Opanowanie tego narzędzia pozwala na uzyskiwanie spektakularnych wyników!

Ta książka jest oficjalnym materiałem szkoleniowym firmy Adobe, jednym z najlepszych dostępnych na rynku. Została przejrzana i zaktualizowana pod kątem najnowszej wersji oprogramowania. Składa się z piętnastu lekcji, a każda z nich zawiera niezastąpione wskazówki, przydatne dla początkujących i doświadczonych użytkowników programu Adobe After Effects. Podane tu informacje, porady i ćwiczenia pomogą w opanowaniu zarówno najbardziej podstawowych, jak i wielu wyrafinowanych funkcji oprogramowania. Znalazły się tu również wskazówki przydatne w korzystaniu z nowości dostępnych w najnowszej wersji aplikacji. To znakomity punkt wyjścia do nauki, doskonalenia warsztatu oraz do swobodnego eksperymentowania.

W tej książce:

 • przygotowanie się do pracy z programem Adobe After Effects CC i tworzenie animacji
 • korzystanie z warstw i masek oraz praca z tekstem
 • efekty specjalne, korekcja kolorów i dodawanie ścieżki dźwiękowej
 • obiekty 3-D, modyfikacja oświetlenia, precyzyjna animacja kompozycji
 • renderowanie filmu i publikacja materiału wyjściowego

Adobe After Effects: doceniany przez najlepszych!

WPROWADZENIE (1)

 • Kilka słów o książce (1)
 • Wymagania (2)
 • Instalacja programów After Effects i Bridge (2)
 • Optymalizacja wydajności (2)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (3)
 • Przygotowanie plików z lekcjami (4)
 • Jak korzystać z lekcji (5)
 • Dodatkowe zasoby (6)
 • Autoryzowane centra szkoleniowe firmy Adobe (7)

1. ZAPOZNANIE SIĘ Z TOKIEM PRACY (8)

 • Obszar roboczy programu After Effects (10)
 • Rozpoczynanie pracy (11)
 • Tworzenie projektu i importowanie materiałów (11)
 • Tworzenie kompozycji i rozmieszczanie warstw (15)
 • Warstwy (17)
 • Dodawanie efektów i zmienianie właściwości warstwy (18)
 • Animowanie kompozycji (22)
 • Przybornik (25)
 • Kod czasowy i czas trwania (26)
 • Panel Timeline (oś czasu) (27)
 • Podgląd wykonanej pracy (30)
 • Optymalizacja działania programu After Effects (32)
 • Renderowanie i eksportowanie kompozycji (32)
 • Dostosowywanie przestrzeni roboczej (32)
 • Zmienianie jasności interfejsu użytkownika (35)
 • Dodatkowe źródła informacji o After Effects (36)
 • Pytania kontrolne (37)
 • Odpowiedzi (37)

2. TWORZENIE PROSTEJ ANIMACJI Z UŻYCIEM EFEKTÓW I SZABLONÓW (38)

 • Rozpoczynamy pracę (40)
 • Importowanie materiałów za pomocą programu Bridge (41)
 • Tworzenie kompozycji (43)
 • Praca z zaimportowanymi warstwami Illustratora (46)
 • Dodawanie efektów do warstwy (47)
 • Dodawanie efektów i sterowanie nimi (48)
 • Dodawanie szablonu animacji (49)
 • Podgląd działania efektów (52)
 • Dodawanie przezroczystości (53)
 • Renderowanie kompozycji (54)
 • Pytania kontrolne (57)
 • Odpowiedzi (57)

3. ANIMOWANIE TEKSTU (58)

 • Rozpoczynamy pracę (60)
 • Warstwy tekstowe (62)
 • Instalowanie fontów z biblioteki Typekit (63)
 • Tworzenie i formatowanie tekstu punktowego (65)
 • Korzystanie z szablonu animacji tekstu (68)
 • Animowanie za pomocą klatek kluczowych skalowania (71)
 • Animowanie z użyciem relacji dziedziczenia (72)
 • Animowanie tekstu zaimportowanego z Photoshopa (74)
 • Warstwa-rodzic i warstwa-potomek (74)
 • Animowanie odległości między literami (78)
 • Animowanie przezroczystości tekstu (79)
 • Korzystanie z grup animatorów tekstu (80)
 • Grupy animatorów tekstu (81)
 • Animowanie położenia warstwy (83)
 • Synchronizowanie animacji warstw (85)
 • Dodawanie rozmycia ruchu (86)
 • Pytania kontrolne (87)
 • Odpowiedzi (87)

4. WARSTWY KSZTAŁTU (88)

 • Rozpoczynamy pracę (90)
 • Tworzenie kompozycji (91)
 • Tworzenie warstwy kształtu (92)
 • Tworzenie samoanimującego się kształtu (94)
 • Powielanie kształtów (95)
 • Tworzenie własnych kształtów (98)
 • Ustawianie warstw z użyciem funkcji przyciągania (99)
 • Animowanie kształtu (102)
 • Tworzenie atrap na podstawie istniejących ścieżek (106)
 • Podgląd kompozycji (111)
 • Animowanie warstw zgodnie z dźwiękami (112)
 • Pytania kontrolne (113)
 • Odpowiedzi (113)

5. ANIMOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (114)

 • Rozpoczynamy pracę (116)
 • Korzystanie z bibliotek Creative Cloud w programie After Effects (117)
 • Dopasowywanie punktów zaczepienia (119)
 • Ustanawianie relacji podporządkowania między warstwami (121)
 • Prekomponowanie warstw (123)
 • Kluczowanie ścieżki ruchu (125)
 • Animowanie pozostałych elementów (129)
 • Efekty specjalne (133)
 • Warstwy jednolitego koloru (134)
 • Animowanie warstw prekomponowanych (136)
 • Animowanie tła (139)
 • Dodawanie ścieżki dźwiękowej (141)
 • Obsługiwane formaty plików dźwiękowych (141)
 • Edycja plików audio w programie Adobe Audition (142)
 • Pytania kontrolne (143)
 • Odpowiedzi (143)

6. ANIMOWANIE WARSTW (144)

 • Rozpoczynamy pracę (146)
 • Przygotowywanie warstwowych plików Photoshopa (148)
 • Style warstw w Photoshopie (149)
 • Symulowanie zmian oświetlenia (150)
 • Powielanie animacji za pomocą narzędzia Pick Whip (152)
 • Wyrażenia (152)
 • Animowanie ruchu elementów pejzażu (154)
 • Prekomponowanie i maskowanie warstw (158)
 • Maski ścieżek oraz maski ruchome (159)
 • Animowanie cieni (162)
 • Dodawanie efektu Lens Flare (164)
 • Animowanie zegara (166)
 • Renderowanie animacji (167)
 • Remapping czasu kompozycji (168)
 • Pytania kontrolne (175)
 • Odpowiedzi (175)

7. PRACA Z MASKAMI (176)

 • Maski (178)
 • Rozpoczynamy pracę (178)
 • Tworzenie maski za pomocą pióra (180)
 • Edycja maski (180)
 • Tryby masek (183)
 • Tworzenie maski Béziera (184)
 • Zmiękczanie krawędzi maski (185)
 • Zastępowanie zawartości maski (185)
 • Przybliżanie i przesuwanie widoku metodą dotykową (186)
 • Dodawanie odbić (188)
 • Tworzenie winiety (192)
 • Ustalanie zależności czasowych (194)
 • Stosowanie narzędzi Rectangle i Ellipse (194)
 • Wskazówki dotyczące tworzenia masek (195)
 • Przycinanie zakresu roboczego (196)
 • Pytania kontrolne (197)
 • Odpowiedzi (197)

8. ZNIEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZI PUPPET (198)

 • Rozpoczynamy pracę (200)
 • Omówienie narzędzi Puppet (205)
 • Dodawanie pinezek deformacyjnych (206)
 • Usztywnianie obszaru (209)
 • Definiowanie obszarów nakładania (209)
 • Animowanie pozycji pinezek (210)
 • Ściskanie i rozciąganie (210)
 • Nagrywanie animacji (212)
 • Zadanie dodatkowe (214)
 • Pytania kontrolne (215)
 • Odpowiedzi (215)

9. PĘDZEL ROTOSKOPOWY (216)

 • Kilka słów o rotoskopii (218)
 • Rozpoczynamy pracę (218)
 • Wyznaczanie brzegu segmentacji (220)
 • Używanie programów Premiere Pro i After Effects (222)
 • Dopracowanie maski warstwy (226)
 • Efekty Refine Soft Matte i Refine Hard Matte (227)
 • Zamrażanie efektów działania narzędzia Roto Brush (228)
 • Modyfikacja tła (229)
 • Dodawanie animowanego tekstu (231)
 • Tworzenie pliku wyjściowego (234)
 • Zadanie dodatkowe (235)
 • Pytania kontrolne (237)
 • Odpowiedzi (237)

10. KOREKCJA KOLORÓW (238)

 • Rozpoczynamy pracę (240)
 • Podgląd projektu na monitorze wideo (242)
 • Ustawianie balansu kolorów (243)
 • Korekcja kolorów za pomocą efektu Color Finesse 3 (246)
 • Zmiana tła (250)
 • Korekcja koloru chmur (254)
 • Śledzenie ruchu chmur (255)
 • Wymiana nieba w drugim klipie (257)
 • Gradacja kolorów (261)
 • Zadanie dodatkowe (265)
 • Pytania kontrolne (267)
 • Odpowiedzi (267)

11. TWORZENIE SZABLONÓW GRAFIKI RUCHOMEJ (268)

 • Rozpoczynamy pracę (270)
 • Przygotowanie głównej kompozycji (270)
 • Konfigurowanie szablonu (275)
 • Tworzenie suwaka obrazu (275)
 • Przytłumianie obrazu tła (279)
 • Poszerzanie zawartości panelu Essential Graphics o właściwości tekstu (280)
 • Eksportowanie szablonu (284)
 • Zadanie dodatkowe (286)
 • Pytania kontrolne (287)
 • Odpowiedzi (287)

12. PRACA W TRZECH WYMIARACH (288)

 • Rozpoczynamy pracę (290)
 • Tworzenie tekstu 3D (291)
 • Importowanie tła (294)
 • Wstawianie źródeł światła (295)
 • Dodawanie kamery (299)
 • Wytłaczanie tekstu (301)
 • Praca z aplikacją Cinema 4D Lite (303)
 • Modyfikowanie warstwy C4D w programie After Effects (310)
 • Wykańczanie projektu (311)
 • Zapisywanie wielu ujęć w aplikacji Cinema 4D (312)
 • Pytania kontrolne (313)
 • Odpowiedzi (313)

13. ANALIZATOR RUCHÓW KAMERY (314)

 • Kilka słów na temat efektu 3D Camera Tracker (316)
 • Rozpoczynamy pracę (316)
 • Likwidowanie zniekształceń wywołanych efektem rolling shutter (318)
 • Analizowanie ruchu w zarejestrowanym materiale (319)
 • Tworzenie płaszczyzny podłoża, kamery i pierwszego tekstu (320)
 • Tworzenie realistycznych cieni (324)
 • Tworzenie dodatkowych elementów tekstowych (327)
 • Przypinanie warstwy do płaszczyzny za pomocą obiektu zerowego (329)
 • Animowanie elementów tekstowych (331)
 • Dopasowywanie głębi ostrości (333)
 • Podgląd kompozycji (334)
 • Pytania kontrolne (335)
 • Odpowiedzi (335)

14. ZAAWANSOWANE TECHNIKI EDYCJI (336)

 • Rozpoczynamy pracę (338)
 • Stabilizowanie ujęć (338)
 • Skalowanie dwusześcienne (339)
 • Ustawienia efektu Warp Stabilizer VFX (341)
 • Jednopunktowe śledzenie ruchu (343)
 • Przesuwanie i skalowanie punktów śledzenia (347)
 • Dryfowanie punktu śledzenia (348)
 • Śledzenie wielopunktowe (349)
 • mocha dla After Effects (353)
 • Symulacja ruchów cząsteczek (354)
 • Właściwości efektu Particle Systems II (356)
 • Obrazy o rozszerzonym zakresie tonalnym (HDR) (363)
 • Wykorzystywanie efektu Timewarp do retimingu odtwarzania (364)
 • Pytania kontrolne (369)
 • Odpowiedzi (369)

15. RENDEROWANIE I TWORZENIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH (370)

 • Rozpoczynamy pracę (372)
 • Tworzenie szablonów renderingu (373)
 • Kompresja (377)
 • Eksportowanie za pomocą panelu Render Queue (378)
 • Renderowanie filmów przy użyciu aplikacji Adobe Media Encoder (380)
 • Przygotowywanie filmów dla urządzeń przenośnych (380)
 • Dostosowanie filmu do potrzeb telewizyjnych (385)
 • Pytania kontrolne (387)
 • Odpowiedzi (387)

DODATEK. OGÓLNE SKRÓTY KLAWISZOWE (388)

DODATEK. MODYFIKOWANIE SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH (389)

SKOROWIDZ (391)

 • Tytuł: Adobe After Effects CC. Oficjalny podręcznik. Wydanie II
 • Autor: Lisa Fridsma, Brie Gyncild
 • Tytuł oryginału: Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2018 release)
 • Tłumaczenie: Zbigniew Waśko
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-4746-5, 9788328347465
 • Data wydania książki drukowanej: 2018-11-09
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-4747-2, 9788328347472
 • Data wydania ebooka: 2018-11-09
 • Format: 168x237
 • Identyfikator pozycji: aecc18
 • Wydawca: Helion