Helion


Szczegóły ebooka

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego


Zbiór praktycznych wskazówek dla producentów oprogramowania

 • Jak wdrożyć metodologię programowania zwinnego?
 • W jaki sposób zaangażować klientów w projekt?
 • Jak kontrolować jakość produktów?

Programowanie zwinne (Agile Development) to obecnie jedna z najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami programistycznymi. Metodyka Agile jest szczególnie użyteczna w małych zespołach programistycznych, w których z racji ułatwionej komunikacji nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Programowanie zwinne opiera się na iteracyjnej realizacji kolejnych etapów projektu. Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest efektywna współpraca między członkami zespołu projektowego.

Książka "Agile Development. Filozofia programowania zwinnego" to przewodnik po programowaniu ekstremalnym, oznaczanym zwykle skrótem XP, które jest jedną z technik wchodzących w skład tej metodyki. Czytając ją, dowiesz się, jak wdrażać metodologię Agile w firmie, na czym polega programowanie ekstremalne i jaką rolę w procesie pełnią poszczególni członkowie grupy projektowej. Nauczysz się budować zespół i określać zakresy zadań osób biorących udział w pracach, planować harmogram udostępniania kolejnych wersji produktu oraz kierować procesem jego tworzenia. Poznasz metody testowania programu i usuwania z niego błędów, zasady pisania dokumentacji oraz reguły prowadzenia spotkań roboczych z klientami.

 • Wdrażanie programowania zwinnego
 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Członkowie zespołu XP
 • Zarządzanie zespołem
 • Angażowanie klienta w proces wytwórczy
 • Tworzenie raportów
 • Udostępnianie kolejnych wersji systemu
 • Standardy pisania kodu
 • Testowanie i usuwanie błędów
 • Optymalizacja wydajności programu

Od filozofii do mistrzostwa w zwinnym programowaniu!

Wprowadzenie (9)

Część I: Zaczynamy

1. Dlaczego zwinne programowanie? (19)

 • Czym jest sukces? (20)
 • Poza harmonogram (21)
 • Znaczenie sukcesów na poziomie organizacji (22)
 • Wkraczanie w świat zwinnego programowania (23)

2. Jak być zwinnym? (25)

 • Zwinne metody (26)
 • Czy warto wymyślać własne metody? (27)
 • Droga do mistrzostwa (27)
 • Szukanie mentora (28)

3. Zrozumieć XP (29)

 • Cykl życia w XP (32)
 • Zespół w XP (42)
 • Pojęcia związane z XP (55)

4. Wprowadzanie XP (61)

 • Czy XP to coś dla nas? (61)
 • Naprzód! (71)
 • Ocena zwinności zespołu (83)

Część II: Stosowanie XP

5. Myślenie (91)

 • Programowanie w parach (93)
 • Energiczna praca (102)
 • Informacyjne miejsce pracy (107)
 • Analizy przyczynowo-skutkowe (112)
 • Retrospekcje (115)

6. Współpraca (123)

 • Zaufanie (126)
 • Wspólna praca (137)
 • Zaangażowanie prawdziwego klienta (147)
 • Wspólny język (152)
 • Krótkie spotkania robocze (157)
 • Standardy pisania kodu (161)
 • Demonstracje iteracji (167)
 • Raporty (174)

7. Udostępnianie (183)

 • "W pełni gotowe" (186)
 • Brak błędów (191)
 • Kontrola wersji (202)
 • Dziesięciominutowa kompilacja (211)
 • Ciągła integracja (219)
 • Współwłasność kodu (229)
 • Dokumentacja (234)

8. Planowanie (239)

 • Wizja (241)
 • Planowanie wydania (247)
 • Gra planistyczna (262)
 • Zarządzanie ryzykiem (268)
 • Planowanie iteracji (278)
 • Zapas (293)
 • Opowieści (301)
 • Szacowanie (309)

9. Wytwarzanie (323)

 • Stopniowe zbieranie wymagań (325)
 • Testy klienta (331)
 • Wytwarzanie sterowane testami (339)
 • Refaktoryzacja (360)
 • Prosty projekt (372)
 • Stopniowy rozwój projektu i architektury (380)
 • Rozwiązania punktowe (391)
 • Optymalizacja wydajności (395)
 • Testy eksploracyjne (402)

Część III: Mistrzostwo w dziedzinie programowania zwinnego

10. Wartości i zasady (415)

 • Wspólne elementy (415)
 • O wartościach, zasadach i praktykach (416)
 • Dalsza lektura (417)

11. Usprawnianie procesu (419)

 • Zrozumienie projektu (419)
 • Dopracowywanie i adaptacja (420)
 • Łamanie reguł (421)

12. Poleganie na ludziach (425)

 • Budowanie efektywnych związków (425)
 • Odpowiednie osoby do odpowiednich zadań (427)
 • Budowanie procesu dla ludzi (429)

13. Eliminowanie marnotrawstwa (431)

 • Praca w małych, odwracalnych etapach (431)
 • Szybkie wykrywanie niepowodzeń (433)
 • Maksymalizacja liczby zadań, których nie trzeba wykonywać (435)
 • Dążenie do wysokiej przepustowości (436)

14. Zapewnianie wartości (439)

 • Wykorzystanie zwinności (439)
 • Wartość ma tylko kod gotowy do udostępnienia (441)
 • Zapewnianie wyników biznesowych (442)
 • Częste udostępnianie (444)

15. Dążenie do doskonałości technicznej (447)

 • Oprogramowanie nie istnieje (447)
 • Projekt to narzędzie ułatwiające zrozumienie (448)
 • Równowaga w projektach (449)
 • Nienazwana cecha (449)
 • Doskonały projekt (450)
 • Ogólne zasady projektowania (451)
 • Zasady w praktyce (454)
 • Dążenie do mistrzostwa (456)

Literatura cytowana (457)

Skorowidz (463)