Helion


Szczegóły ebooka

Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów

Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów


Projekty związane z tworzeniem oprogramowania bardzo się różnią od innych, bardziej tradycyjnych przedsięwzięć. Jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę i uznasz, że podejście konwencjonalne wystarczy, ryzykujesz, że Twój projekt programistyczny stanie się źródłem frustracji i pasmem niepowodzeń. Efektem źle zbudowanego planu będzie niedotrzymywanie terminów, niedoszacowany koszt czy słaba jakość produktu. Projekt programistyczny wymaga takiej metodyki planowania, aby częste zmiany i wysoki stopień niepewności nie obróciły wniwecz wysiłku zespołu. Dlatego właśnie należy zastosować Agile.

Ta książka jest wyczerpującym przewodnikiem po planowaniu projektów programistycznych. Znajdziesz tu dokładne omówienie filozofii metodyk zwinnych i dowiesz się, w jaki sposób je zastosować, aby w efekcie otrzymać dobry plan. Poszczególne zagadnienia zostały zaprezentowane czytelnie i dokładnie, a przy tym zilustrowane za pomocą rzeczywistych przykładów i studiów przypadków. Dzięki opisanym w książce technikom łatwo zachowasz zwinność od początku do końca projektu. Jeśli Twój zespół stosuje którąś z licznych metod Agile, to książka ta stanie się nieocenionym źródłem wiedzy, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, liderem, czy szeregowym programistą.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • co sprawia, że plan jest dobry, i czym jest zwinne podejście do planowania
 • w jaki sposób wykonywać oceny rozmiaru i czasu trwania projektu
 • jak ustalać priorytety właściwości funkcjonalnych produktu
 • dlaczego warto modelować finansowy zwrot funkcjonalności produktu
 • w jaki sposób tworzyć harmonogramy dla projektu
 • jak monitorować postępy realizacji przyjętego planu

Agile w planowaniu oznacza sukces projektu!


Mike Cohn jest jednym z twórców metody Scrum. Pierwszy raz zastosował ją w praktyce w 1995 r. i od tej pory jest gorącym zwolennikiem Agile. Cohn ma ponad trzydzieści lat doświadczenia w programowaniu i w zarządzaniu projektami. Był dyrektorem technicznym w wielu firmach - począwszy od startupów, a skończywszy na firmach z listy Fortune 40. Jest członkiem założycielem stowarzyszenia Agile Alliance. Pisze książki, publikuje artykuły w magazynach branżowych i regularnie wygłasza referaty na konferencjach.

O autorze (17)

Słowo wstępne Roberta Martina (19)

Słowo wstępne Jima Highsmitha (21)

Słowo wstępne Gabrielle Bennefield (25)

Podziękowania (27)

Wprowadzenie (29)

CZĘŚĆ I. PROBLEM I CEL

Rozdział 1. Cele planowania (33)

 • Po co to robić? (34)
 • Co sprawia, że plan jest dobry? (37)
 • Co sprawia, że planowanie jest zwinne? (38)
 • Podsumowanie (39)
 • Pytania do dyskusji (39)

Rozdział 2. Dlaczego planowanie zawodzi? (41)

 • Planowanie dotyczy aktywności zamiast funkcjonalności (41)
 • Wielozadaniowość prowadzi do dalszych opóźnień (44)
 • Funkcjonalności nie są opracowywane według priorytetów (46)
 • Ignorujemy niepewność (46)
 • Oceny stają się zobowiązaniami (47)
 • Podsumowanie (47)
 • Pytania do dyskusji (48)

Rozdział 3. Zwinne podejście (49)

 • Zwinne podejście do projektów (50)
 • Zwinne podejście do planowania (54)
 • Podsumowanie (58)
 • Pytania do dyskusji (59)

CZĘŚĆ II. OCENA ROZMIARÓW

Rozdział 4. Szacowanie rozmiaru za pomocą punktów (63)

 • Punktacja historyjek jest względna (63)
 • Tempo (65)
 • Podsumowanie (68)
 • Pytania do dyskusji (68)

Rozdział 5. Szacowanie w dniach idealnych (69)

 • Czas idealny a wytwarzanie oprogramowania (70)
 • Dni idealne jako miara rozmiaru (71)
 • Jedna ocena, a nie wiele (72)
 • Podsumowanie (72)
 • Pytania do dyskusji (73)

Rozdział 6. Metody oceny (75)

 • Oceny są wspólne (77)
 • Skala oceny (77)
 • Wyznaczanie oceny (79)
 • Poker planistyczny (81)
 • Dlaczego poker planistyczny się sprawdza? (83)
 • Podsumowanie (84)
 • Pytania do dyskusji (84)

Rozdział 7. Weryfikacja ocen (85)

 • Przedstawiamy witrynę SwimStats (85)
 • Kiedy nie należy weryfikować ocen? (86)
 • Kiedy weryfikować oceny? (87)
 • Weryfikacja oceny częściowo zrealizowanych historyjek (89)
 • Cel weryfikowania ocen (90)
 • Podsumowanie (90)
 • Pytania do dyskusji (91)

Rozdział 8. Wybór między punktami historyjek a dniami idealnymi (93)

 • Powody przemawiające za metodą punktów (93)
 • Powody przemawiające na rzecz dni idealnych (96)
 • Zalecenia (97)
 • Podsumowanie (98)
 • Pytania do dyskusji (98)

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE POD KĄTEM WARTOŚCI

Rozdział 9. Priorytety tematów (101)

 • Czynniki mające znaczenie przy określaniu priorytetów (102)
 • Połączenie czterech czynników (107)
 • Przykłady (107)
 • Podsumowanie (109)
 • Pytania do dyskusji (109)

Rozdział 10. Priorytety finansowe (111)

 • Źródła zwrotu (112)
 • Przykład: WebPayroll (115)
 • Miary finansowe (120)
 • Porównywanie zwrotów (124)
 • Podsumowanie (126)
 • Pytania do dyskusji (126)

Rozdział 11. Priorytety atrakcyjności (127)

 • Model Kano satysfakcji klientów (127)
 • Inne podejście - wagi względne (132)
 • Podsumowanie (134)
 • Pytania do dyskusji (134)

Rozdział 12. Podział historyjek użytkownika (135)

 • Kiedy należy podzielić historyjkę użytkownika? (135)
 • Podział według granic danych (136)
 • Podział według granic operacyjnych (137)
 • Usuwanie problemów funkcjonalności przekrojowych (138)
 • Nie staraj się spełniać wymagań wydajności (139)
 • Podział historyjek o mieszanych priorytetach (140)
 • Nie należy dzielić historyjki na zadania (140)
 • Unikaj pokusy zmian powiązanych (141)
 • Łączenie historyjek (141)
 • Podsumowanie (141)
 • Pytania do dyskusji (142)

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE HARMONOGRAMÓW

Rozdział 13. Podstawy planowania wydań (145)

 • Plan wydania (146)
 • Aktualizacja planu wydania (150)
 • Przykład (150)
 • Podsumowanie (152)
 • Pytania do dyskusji (153)

Rozdział 14. Planowanie iteracji (155)

 • Podczas planowania iteracji nie są przydzielane zadania (157)
 • Różnice między planowaniem iteracji a planowaniem wydania (158)
 • Planowanie iteracji sterowane tempem (159)
 • Planowanie iteracji sterowane zobowiązaniami (167)
 • Moja rekomendacja (170)
 • Związek ocen zadań z punktacją historyjek (171)
 • Podsumowanie (173)
 • Pytania do dyskusji (173)

Rozdział 15. Wybór długości iteracji (175)

 • Czynniki przy wyborze długości iteracji (175)
 • Podejmowanie decyzji (179)
 • Studia dwóch przypadków (180)
 • Podsumowanie (182)
 • Pytania do dyskusji (182)

Rozdział 16. Szacowanie tempa (183)

 • Wykorzystanie danych historycznych (183)
 • Przeprowadzenie iteracji (184)
 • Prognozowanie (186)
 • Jakiego sposobu należy użyć? (190)
 • Podsumowanie (190)
 • Pytania do dyskusji (191)

Rozdział 17. Plany z buforami w celu uwzględnienia niepewności (193)

 • Bufory funkcjonalności (194)
 • Bufory harmonogramu (195)
 • Łączenie buforów (202)
 • Bufor harmonogramu to nie wypełnienie (203)
 • Ostrzeżenia (203)
 • Podsumowanie (204)
 • Pytania do dyskusji (204)

Rozdział 18. Planowanie projektu z udziałem wielu zespołów (205)

 • Ustalenie wspólnej podstawy do ocen (206)
 • Wcześniejsze wprowadzanie szczegółów do historyjek użytkownika (206)
 • Planowanie wyprzedzające (207)
 • Wykorzystywanie w planie buforów zasilających (209)
 • Ale to tyle pracy... (211)
 • Podsumowanie (211)
 • Pytania do dyskusji (212)

CZĘŚĆ V. ŚLEDZENIE I KOMUNIKACJA

Rozdział 19. Monitorowanie planu wydania (215)

 • Śledzenie wydania (216)
 • Wykresy wypalania wydania (218)
 • Wykres parkingowy (223)
 • Podsumowanie (223)
 • Pytania do dyskusji (224)

Rozdział 20. Monitorowanie planu iteracji (225)

 • Tablica zadań (225)
 • Wykresy wypalania iteracji (228)
 • Śledzenie poświęconego wysiłku (228)
 • Indywidualne tempo (229)
 • Podsumowanie (229)
 • Pytania do dyskusji (230)

Rozdział 21. Ogłaszanie planów (231)

 • Ogłaszanie planu (232)
 • Informowanie o postępach (234)
 • Podsumowanie na końcu iteracji (235)
 • Podsumowanie (239)
 • Pytania do dyskusji (240)

CZĘŚĆ VI. DLACZEGO PLANOWANIE AGILE JEST SKUTECZNE?

Rozdział 22. Dlaczego planowanie Agile się sprawdza? (243)

 • Zmiany planów zdarzają się często (243)
 • Oceny rozmiaru i czasu trwania są oddzielne (244)
 • Plany sporządza się na różnych poziomach (244)
 • Podstawą planów są funkcjonalności, a nie zadania (245)
 • Dzięki niewielkim historyjkom prace postępują (245)
 • W każdej iteracji eliminujemy pracę w toku (246)
 • Śledzenie odbywa się na poziomie zespołu (246)
 • Niepewność jest potwierdzona i zaplanowana (247)
 • Wytyczne dla procesu szacowania i planowania Agile (247)
 • Podsumowanie (249)
 • Pytania do dyskusji (249)

CZĘŚĆ VII. STUDIUM PRZYPADKU

Rozdział 23. Studium przypadku: Bomb Shelter Studios (253)

 • Dzień 1. - poniedziałek rano (254)
 • Szacowanie historyjek użytkownika (261)
 • Przygotowanie do badania produktu (270)
 • Planowanie iteracji i wydania. Runda 1. (273)
 • Dwa tygodnie później (288)
 • Planowanie drugiej iteracji (289)
 • Kolejne dwa tygodnie później (291)
 • Przegląd planu wydania (291)
 • Zaprezentowanie Filipowi skorygowanego planu (294)
 • Osiemnaście tygodni później (297)

Bibliografia (299)

Skorowidz (303)