Helion


Szczegóły ebooka

Agile. Retrospektywy w zarządzaniu standardami

Agile. Retrospektywy w zarządzaniu standardami


Ostatnia z dwunastu zasad Manifestu Agile mówi o retrospektywach. W myśl tej reguły zespół programistów odbywa regularne spotkania, na których analizuje efekty pracy nad projektem, myśli nad możliwymi zmianami i odpowiednio dopasowuje działania. Retrospektywa po każdej iteracji projektu pozwala na niezwykle skuteczne optymalizowanie pracy zespołu - przeprowadzona odpowiednio gwarantuje, że zebrane wnioski i opinie członków grupy przyczyniają się do coraz lepszych wyników. Rzecz w tym, że rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie retrospektywy wcale nie jest proste i oczywiste!

W tej książce znajdziesz szereg praktycznych wskazówek, sprawdzonych praktyk i innowacji, dzięki którym sprawisz, że retrospektywy wniosą do Twojego zespołu prawdziwą wartość. Szybko się zorientujesz, że przedstawione tu techniki można stosować w dowolnym projekcie, w którym sukces zależy od zaangażowania i efektywności zespołu i gdy potrzebny jest proces ciągłego doskonalenia. W książce znalazło się sporo ciekawych informacji, dzięki którym łatwiej będzie rozpoznać i przezwyciężyć typowe problemy. Zapoznasz się z przełomowymi koncepcjami, takimi jak eksperymentowanie i uczenie się na bazie myślenia systemowego. Pozornie proste i oczywiste pomysły umożliwią Ci znakomitą poprawę wyników pracy Twojego zespołu!

W tej książce:

 • sukcesy i porażki jako źródło cennej informacji
 • techniki facylitacji
 • techniki przygotowania retrospektyw
 • wykorzystywanie spostrzeżeń i opinii
 • typowe problemy retrospektyw
 • retrospektywy a wprowadzanie zmian o wielkiej skali

Spójrz wstecz, zastanów się i idź do przodu!

Przedmowa Jutty Eckstein (11)

Przedmowa (13)

Podziękowania (15)

O autorze (16)

Rozdział 1. ABC retrospektyw (17)

 • 1.1. Czym jest retrospektywa? (17)
 • 1.2. Retrospektywa sylwestrowa (20)
 • 1.3. Model fazowy retrospektywy (22)
  • 1.3.1. Faza 1. Ustawienie sceny (22)
  • 1.3.2. Faza 2. Sprawdzanie hipotez (25)
  • 1.3.3. Faza 3. Zbieranie danych (26)
  • 1.3.4. Faza 4. Generowanie spostrzeżeń (27)
  • 1.3.5. Faza 5. Definiowanie eksperymentów (28)
  • 1.3.6. Faza 6. Zamknięcie (29)
 • 1.4. Wybór zajęć dla każdej fazy (32)
  • 1.4.1. Książka o retrospektywach Agile (33)
  • 1.4.2. Retromat (33)
  • 1.4.3. Wiki (34)
  • 1.4.4. Tasty Cupcakes (34)
  • 1.4.5. Gamestorming (34)
 • 1.5. Pierwsza Dyrektywa (35)
 • Podsumowanie (37)
 • Bibliografia (38)

Rozdział 2. Przygotowywanie retrospektyw (39)

 • 2.1. Przygotowania (39)
  • 2.1.1. Jaki okres powinien być omawiany? (39)
  • 2.1.2. Kto powinien wziąć udział w retrospektywie? (40)
  • 2.1.3. Czy mamy temat? (41)
 • 2.2. Właściwy czas, właściwe miejsce (41)
 • 2.3. Odpowiednie materiały (43)
  • 2.3.1. Odpowiednie markery (43)
  • 2.3.2. Odpowiednie karteczki samoprzylepne (44)
  • 2.3.3. Odpowiedni papier flipchart (44)
 • 2.4. Jedzenie (45)
 • 2.5. Agenda (46)
 • Podsumowanie (48)
 • Bibliografia (48)

Rozdział 3. Pierwsza retrospektywa (49)

 • 3.1. Przygotowania (49)
 • 3.2. Ustawienie sceny. Porównanie do samochodów (51)
 • 3.3. Zbieranie danych (52)
 • 3.4. Generowanie spostrzeżeń: "5 razy >>dlaczego<<" (54)
 • 3.5. Zdefiniowanie kolejnych eksperymentów: burza mózgów (55)
 • 3.6. Zamknięcie: ROTI (56)
 • Podsumowanie (57)

Rozdział 4. Facylitator retrospektywy (59)

 • 4.1. Jak zostać dobrym facylitatorem? (59)
  • 4.1.1. Szanuj różne style komunikacji (61)
  • 4.1.2. Parafrazowanie (62)
  • 4.1.3. Wspieraj uczestników (62)
  • 4.1.4. Ustal kolejkę (63)
  • 4.1.5. Zachęcaj (63)
  • 4.1.6. Obserwuj emocje (64)
  • 4.1.7. Zamierzona cisza (64)
  • 4.1.8. Słuchaj w poszukiwaniu wspólnej podstawy (64)
 • 4.2. Ułatwienia wizualne (65)
  • 4.2.1. Struktura wizualna 1×1 (66)
 • 4.3. Retrospektywy wizualne (72)
  • 4.3.1. Łódź (72)
  • 4.3.2. Karty kolekcjonerskie (74)
  • 4.3.3. Gra Perfection (75)
  • 4.3.4. Analiza pola sił (77)
  • 4.3.5. Źródła inspiracji dla wizualizacji (78)
 • 4.4. Facylitator z wewnątrz czy z zewnątrz? (80)
  • 4.4.1. Wskazówki dla facylitatorów wewnętrznych (81)
  • 4.4.2. Facylitatorzy z zewnątrz (82)
 • 4.5. Czas po retrospektywie to także czas przed retrospektywą (83)
 • Podsumowanie (84)
 • Bibliografia (85)

Rozdział 5. Od metafory do retrospektywy (87)

 • 5.1. Retrospektywa "orkiestra" (88)
  • 5.1.1. Ustawienie sceny (89)
  • 5.1.2. Zbieranie danych (90)
  • 5.1.3. Generowanie spostrzeżeń (91)
  • 5.1.4. Definiowanie eksperymentów i hipotez (92)
  • 5.1.5. Zamknięcie (92)
 • 5.2. Retrospektywa piłkarska (93)
  • 5.2.1. Przygotowania (93)
  • 5.2.2. Ustawienie sceny (93)
  • 5.2.3. Zbieranie danych (94)
  • 5.2.4. Generowanie spostrzeżeń (94)
  • 5.2.5. Definiowanie eksperymentów i hipotez (95)
  • 5.2.6. Zamknięcie (95)
 • 5.3. Retrospektywa "pociąg" (95)
  • 5.3.1. Ustawienie sceny (95)
  • 5.3.2. Zbieranie danych (96)
  • 5.3.3. Generowanie spostrzeżeń (97)
  • 5.3.4. Definiowanie eksperymentów i hipotez (97)
  • 5.3.5. Zamknięcie (98)
 • 5.4. Retrospektywa kuchenna (98)
  • 5.4.1. Ustawienie sceny (98)
  • 5.4.2. Zbieranie danych (99)
  • 5.4.3. Generowanie spostrzeżeń (99)
  • 5.4.4. Definiowanie eksperymentów i hipotez (101)
  • 5.4.5. Zamknięcie (101)
 • 5.5. Retrospektywa "piraci" (101)
  • 5.5.1. Ustawienie sceny (102)
  • 5.5.2. Zbieranie danych (103)
  • 5.5.3. Generowanie spostrzeżeń (103)
  • 5.5.4. Definiowanie eksperymentów i hipotez (104)
  • 5.5.5. Zamknięcie (105)
 • Podsumowanie (106)
 • Bibliografia (106)

Rozdział 6. Retrospektywy systemowe (107)

 • 6.1. Systemy (108)
  • 6.1.1. Systemy statyczne i dynamiczne (109)
  • 6.1.2. Systemy skomplikowane i złożone (109)
 • 6.2. Myślenie systemowe (111)
  • 6.2.1. Schematy pętli przyczynowych (111)
  • 6.2.2. Drzewo obecnej rzeczywistości (121)
  • 6.2.3. Ograniczenia myślenia systemowego (126)
 • 6.3. Myślenie o złożoności (127)
  • 6.3.1. Martie - model zarządzania 3.0 (128)
  • 6.3.2. Model ABIDE (130)
 • Podsumowanie (133)
 • Bibliografia (134)

Rozdział 7. Retrospektywy skoncentrowane na rozwiązaniach (135)

 • 7.1. Podejście ukierunkowane na rozwiązania (136)
  • 7.1.1. Dyskusje o problemach stwarzają problemy, dyskusje o rozwiązaniach generują rozwiązania (136)
  • 7.1.2. Koncentracja na lepszej przyszłości (137)
  • 7.1.3. Żaden problem nie występuje cały czas. Zawsze są wyjątki, które można wykorzystać (137)
  • 7.1.4. Jeśli coś się sprawdza, to rób tego więcej (137)
  • 7.1.5. Jeśli coś się nie sprawdza, to zrób coś inaczej (138)
  • 7.1.6. Małe kroki mogą prowadzić do dużych zmian (139)
  • 7.1.7. Akcent na mocne strony i umiejętności (139)
  • 7.1.8. Zrozum i zaufaj, że każda osoba jest ekspertem w swojej własnej sytuacji (140)
  • 7.1.9. Zachowaj postawę braku wiedzy (140)
  • 7.1.10. Bądź cierpliwy i pewny siebie (141)
  • 7.1.11. Pierwsza Dyrektywa retrospektyw (141)
 • 7.2. Retrospektywa skoncentrowana na rozwiązaniach w pięciu krokach (142)
  • 7.2.1. Otwarcie (142)
  • 7.2.2. Ustalanie celów (143)
  • 7.2.3. Szukanie sensu (146)
  • 7.2.4. Zainicjowanie działań (147)
  • 7.2.5. Sprawdzanie wyników (149)
  • 7.2.6. Krótka retrospektywa skoncentrowana na rozwiązaniach (150)
 • Podsumowanie (150)
 • Bibliografia (151)

Rozdział 8. Retrospektywy w zespołach rozproszonych (153)

 • 8.1. Formy rozproszonych retrospektyw (153)
  • 8.1.1. Wiele rozproszonych zespołów (153)
  • 8.1.2. Zespoły z pojedynczymi zdalnymi pracownikami (156)
  • 8.1.3. Zespoły "porozrzucane" (157)
 • 8.2. Odpowiednie narzędzia (158)
  • 8.2.1. Web Whiteboard (159)
  • 8.2.2. Stormz Hangout (159)
  • 8.2.3. Lino (160)
 • 8.3. Ogólne porady dotyczące prowadzenia rozproszonych retrospektyw (161)
  • 8.3.1. Zadbaj o to, aby retrospektywa trwała krótko (161)
  • 8.3.2. Trzymaj się ram czasowych (161)
  • 8.3.3. Ustal kolejność zabierania głosu (161)
  • 8.3.4. Przygotuj uczestników (161)
  • 8.3.5. Skutecznie wykorzystuj narzędzia komunikacyjne (162)
  • 8.3.6. Organizuj regularne spotkania (162)
 • Podsumowanie (162)
 • Bibliografia (163)

Rozdział 9. Inne podejścia (165)

 • 9.1. Retrospektywa pracy (165)
  • 9.1.1. Ustawienie sceny (165)
  • 9.1.2. Zbieranie danych (166)
  • 9.1.3. Faza robocza (166)
  • 9.1.4. Doświadczenia (166)
 • 9.2. Retrospektywa ciasteczek z wróżbą (167)
 • 9.3. Mocne pytania (168)
 • Podsumowanie (170)
 • Bibliografia (170)

Rozdział 10. Typowe problemy i pułapki (171)

 • 10.1. Słabe przygotowanie (171)
 • 10.2. Dużo dyskusji, ale bez rezultatów (172)
  • 10.2.1. Sprzeczne opinie (172)
  • 10.2.2. Niezdecydowanie (173)
  • 10.2.3. Brak wyraźnych ram czasowych (173)
 • 10.3. Za dużo wyników (174)
 • 10.4. Brak zainteresowania (dalszym) doskonaleniem (175)
  • 10.4.1. Ulepszenia nigdy nie zostały wdrożone (175)
  • 10.4.2. Usprawnienia nie przyniosły efektu (176)
  • 10.4.3. Zespół nie miał dość czasu na wprowadzenie usprawnień (176)
 • 10.5. Koncentracja na negatywach (177)
 • 10.6. Koncentracja na tematach "materialnych" (177)
 • Podsumowanie (179)
 • Bibliografia (179)

Rozdział 11. Zarządzanie zmianami (181)

 • 11.1. Zwinne zarządzanie zmianami (181)
 • 11.2. Rozpoczęcie procesów zmian (182)
  • 11.2.1. Ustawienie sceny (182)
  • 11.2.2. Zbieranie danych (184)
  • 11.2.3. Generowanie spostrzeżeń (185)
  • 11.2.4. Następne eksperymenty (185)
  • 11.2.5. Zamknięcie (187)
 • 11.3. Procesy towarzyszące zmianom (187)
  • 11.3.1. Ustawienie sceny (187)
  • 11.3.2. Sprawdzanie hipotez (187)
  • 11.3.3. Zbieranie danych (188)
  • 11.3.4. Generowanie spostrzeżeń (188)
  • 11.3.5. Definiowanie kolejnych eksperymentów (188)
  • 11.3.6. Zamknięcie (190)

Podsumowanie (190)

Bibliografia (191)

Skorowidz (193)

 • Tytuł: Agile. Retrospektywy w zarządzaniu standardami
 • Autor: Marc Loeffler
 • Tytuł oryginału: Improving Agile Retrospectives: Helping Teams Become More Efficient
 • Tłumaczenie: Radosław Meryk
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-283-4658-1, 9788328346581
 • Data wydania książki drukowanej: 2018-09-25
 • ISBN Ebooka: 978-83-283-4659-8, 9788328346598
 • Data wydania: 2018-09-25
 • Format: 170x230
 • Identyfikator pozycji: agiret
 • Kategorie:
 • Wydawca: Helion