Szczegóły ebooka

AI dla ludzi i firmy. Potencjał sztucznej inteligencji w biznesie

AI dla ludzi i firmy. Potencjał sztucznej inteligencji w biznesie

Alex Castrounis

Ebook

Przedsiębiorstwa z branży technologicznej ciągle mierzą się z silną konkurencją. Nietrudno zrozumieć, co stanowi o przewadze firmy niezależnie od branży czy wielkości. Wygrywanie wymaga utrzymywania przewagi konkurencyjnej, jaką jest zdolność określania, wdrażania i osiągania poziomów wydajności nieosiągalnych dla konkurencji. Najczęściej przewaga konkurencyjna ma dwa źródła. Pierwszym jest dostarczanie funkcjonalnych rozwiązań, które dają radość użytkownikom. Drugim - wykorzystywanie właściwych danych do wdrażania odpowiedniej strategii, która wciąż podlega optymalizacji. Zastosowanie w tych działaniach rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji znacznie przyczynia się do sukcesu firmy.

To praktyczny przewodnik dla osób zainteresowanych wykorzystaniem AI w przedsiębiorstwie. Wyjaśniono tu dokładnie, czym jest AI i jakie kluczowe koncepcje się z nią wiążą, pokazano, w jaki sposób należy identyfikować związane z nią szanse, a także przedstawiono innowacyjny model AIPB, prezentujący całościowe podejście do prowadzenia inicjatyw AI. Opisano zasady tworzenia udanych strategii AI, które przynoszą korzyści zarówno pojedynczym osobom, jak i firmie. Istotną częścią książki są wskazówki dotyczące ryzyka, kluczowych kwestii, kompromisów i ograniczeń związanych z projektami AI. Podkreślono również znaczenie kierownictwa wykonawczego w innowacyjnych przedsięwzięciach związanych ze sztuczną inteligencją.

W tej książce:

 • koncepcje sztucznej inteligencji oraz potencjał AI dla biznesu
 • wprowadzenie do modelu AIPB i przykłady zastosowań
 • pogłębiona dyskusja na temat celów wdrażania rozwiązań AI
 • koncepcja dojrzałości wobec sztucznej inteligencji i otwieranie się na innowacje
 • budowa skutecznej strategii wdrażania AI
 • przyszłość AI dla przedsiębiorstw: oczekiwania i zagrożenia

AI: zmaterializuj swoje marzenia i nadzieje!


Przedmowa 11

CZĘŚĆ I. MODEL AI DLA LUDZI I FIRMY

1. Sukces a sztuczna inteligencja 21

 • Wyścig po sukces biznesowy 21
 • Dlaczego projekty AI upadają? 24
 • Dlaczego projekty AI odnoszą sukces? 25
 • Wykorzystanie siły AI do zwycięstwa 27

2. Wprowadzenie do modelu AIPB 29

 • Ogólny model innowacji 30
 • Pseudokomponent korzyści AIPB 31
 • Istniejące modele i brakujące elementy układanki 33
 • Korzyści z AIPB 34
 • Podsumowanie 40

3. Podstawowe komponenty modelu AIPB 41

 • Analogia do agile 41
 • Eksperci 44
 • Kategorie procesów w modelu AIPB oraz zalecane metody 48
 • Kategoria oceny 49
 • Kategoria metodologii 52
 • Model odwróconej klasy 70
 • Podsumowanie 71

4. AI i uczenie maszynowe - przegląd nietechniczny 73

 • Czym jest data science i czym zajmują się specjaliści data science? 73
 • Definicja uczenia maszynowego i jego charakterystyka 75
 • Sposoby uczenia się maszyn 77
 • Definicja i zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją 80
 • Typy sztucznej inteligencji 81
 • Nauka jak u ludzi 84
 • Mordercze maszyny i gwiazdy jednego przeboju 85
 • Dane napędzające AI 89
 • Uwaga na temat przyczyny i skutku 100
 • Podsumowanie 101

5. Rzeczywiste zastosowania i szanse 103

 • Szanse dla sztucznej inteligencji 103
 • Jak mogę wykorzystać AI w biznesowej rzeczywistości? 104
 • Realne zastosowania i przykłady 107
 • Podsumowanie 128

CZĘŚĆ II. TWORZENIE WIZJI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

6. Waga właściwych powodów 131

 • Zacznij od dlaczego 131
 • Kierowanie produktem i perspektywa 133
 • Przywództwo i tworzenie wspólnej wizji oraz zrozumienia 133
 • Podsumowanie 135

7. Wyznaczanie celów ludziom i firmie 137

 • Określenie interesariuszy i ich celów 137
 • Cele w podziale na interesariuszy 140
 • Podsumowanie 153

8. Co sprawia, że produkty są dobre 155

 • Waga kontra satysfakcja 155
 • Cztery składniki dobrego produktu 157
 • Netflix i to, co liczy się najbardziej 169
 • Lean i metodologie zwinne 170
 • Podsumowanie 172

9. Sztuczna inteligencja w służbie lepszych wrażeń 175

 • Definicja wrażeń 176
 • Wpływ sztucznej inteligencji na ludzkie wrażenia 176
 • Interfejsy wrażeń 186
 • Ekonomia doświadczeń 187
 • Myślenie projektowe 188
 • Podsumowanie 191

10. Przykład wizji AI 193

 • Odczuwanie i postrzeganie czasoprzestrzenne 194
 • Smak kierowany sztuczną inteligencją 195
 • Deklaracja wizji w modelu AIPB 197

CZĘŚĆ III. TWORZENIE STRATEGII AI

11. Innowacja naukowa a sukces z AI 201

 • Sztuczna inteligencja jako nauka 202
 • Model TCPR 205
 • Analogia do modelu TCPR 208
 • Analogia do zależności od danych 210
 • Podsumowanie 210

12. Gotowość i dojrzałość do AI 213

 • Gotowość na AI 214
 • Dojrzałość do AI 228
 • Podsumowanie 234

13. Kluczowe kwestie do rozważenia w kontekście AI 235

 • Szum wokół AI kontra rzeczywistość AI 236
 • Testowanie ryzykownych założeń 238
 • Ocena technicznej wykonalności 240
 • Zdobycie, utrzymanie i przygotowanie talentów 241
 • Zbuduj kontra zrób 244
 • Ograniczenie odpowiedzialności 246
 • Ograniczenie stronniczości i waga integracji 251
 • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników 252
 • Zarządzanie oczekiwaniami klienta 253
 • Zapewnienie jakości (QA) 254
 • Miary sukcesu 256
 • Bycie na bieżąco 258
 • AI na produkcji 259
 • Podsumowanie 259

14. Przykład strategii AI 261

 • Wstęp do przykładu z podcastem 261
 • Powtórka z fazy strategii modelu AIPB 262
 • Tworzenie strategii rozwiązania w modelu AIPB 263
 • Tworzenie planu w modelu AIPB 264

CZĘŚĆ IV. UWAGI KOŃCOWE

15. Wpływ AI na rynek pracy 271

 • AI, przebranżowienie i luki w umiejętnościach 271
 • Luki w umiejętnościach i nowe stanowiska 273
 • Umiejętności jutra 276
 • Przyszłość automatyzacji, rynku pracy i gospodarki 277
 • Podsumowanie 278

16. Przyszłość AI 279

 • AI i przywództwo 279
 • Czego oczekiwać i na co uważać 282
 • Podsumowanie 294

A. Algorytmy AI i uczenia maszynowego 297

 • Parametryzowane i nieparametryzowane uczenie maszynowe 298
 • Jak uczy się model uczenia maszynowego 299
 • Przegląd biologicznych sieci neuronowych 301
 • Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych 303
 • Wprowadzenie do uczenia głębokiego 306
 • Zastosowania uczenia głębokiego 309
 • Podsumowanie 310

B. Proces AI 311

 • Model GABDO 311
 • Określenie celów 313
 • Gromadzenie 316
 • Budowanie 317
 • Dostarczanie 321
 • Optymalizowanie 322
 • Podsumowanie 325

C. AI na produkcji 327

 • Środowisko produkcyjne kontra środowisko deweloperskie 327
 • Wytwarzanie lokalne i zdalne 329
 • Skalowalność produkcji 330
 • Uczenie i utrzymanie rozwiązania 331

Bibliografia 333

 • Tytuł: AI dla ludzi i firmy. Potencjał sztucznej inteligencji w biznesie
 • Autor: Alex Castrounis
 • Tytuł oryginału: AI for People and Business: A Framework for Better Human Experiences and Business Success
 • Tłumaczenie: Katarzyna Bogusławska
 • ISBN: 978-83-283-6482-0, 9788328364820
 • Data wydania: 2020-07-21
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: ailufi
 • Wydawca: Helion