Helion


Szczegóły ebooka

 
AIX, PowerVM - UNIX, wirtualizacja, bezpieczeństwo. Podręcznik administratora

AIX, PowerVM - UNIX, wirtualizacja, bezpieczeństwo. Podręcznik administratora


Poznaj system AIX z bliska!

Systemy operacyjne z rodziny UNIX znane są z wysokiej niezawodności i wydajności. Właśnie z tego powodu w wielu firmach są one wykorzystywane do zarządzania serwerami kluczowych aplikacji. Jednym z systemów należących do tej grupy jest AIX, który zyskał popularność dzięki bardzo dużym możliwościom wirtualizacji i konfiguracji zabezpieczeń spełniających nawet najsurowsze wymogi bezpieczeństwa.

Z niniejszej książki dowiesz się, jak działa ten system operacyjny i jak z nim pracować jako administrator. Nauczysz się wykorzystywać przy tym najlepsze praktyki w branży. Poznasz sposób działania rozwiązania PowerVM, które jest jednym z najbardziej elastycznych, a jednocześnie najbardziej niezawodnych rozwiązań wirtualizacyjnych. Dowiesz się też, jak w praktyce wykorzystać liczne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa systemu operacyjnego i aplikacji działających pod jego kontrolą.

 • Platforma IBM Power
 • Podstawy systemu AIX
 • Wirtualizacja elementów systemu
 • Instalacja i utrzymanie systemu
 • Zarządzanie użytkownikami, dyskami i systemem plików
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i diagnostyka systemu
 • Zarządzanie siecią, bezpieczeństwem i wydajnością

Zostań administratorem serwerów Power!

Wstęp (9)

 • Od autora (10)
 • Podstawowe pojęcia (12)
 • Rozwój systemu AIX (13)

Rozdział 1. Platforma Power (IBM Power Systems) (15)

 • Zarządzanie serwerami Power (16)

Rozdział 2. Podstawowe wiadomości o systemie AIX (19)

 • SMIT (System Management Interface Tool) (20)
  • Pliki tworzone przez SMIT-a (23)
 • ODM (Object Data Manager) (24)
 • SRC (System Resource Controller) (26)
  • Wyświetlanie informacji o podsystemach (26)
  • Uruchamianie, zamykanie i odświeżanie konfiguracji podsystemów (27)
 • Sprawdzanie informacji o urządzeniach w systemie (29)
  • Polecenie lsdev (29)
  • Polecenie lsattr (31)
  • Polecenie lscfg (33)
  • Polecenie prtconf (34)

Rozdział 3. Wirtualizacja systemu AIX (35)

 • PowerVM (36)
  • Części składowe wirtualizacji (37)
  • Wirtualizacja procesora (40)
  • Wirtualizacja pamięci (46)
  • Virtual I/O Server (VIOS) - wirtualizacja I/O (56)
  • Wirtualizacja przestrzeni dyskowej (63)
  • Wirtualizacja sieci (83)
  • LPAR (91)
  • Zaawansowane cechy PowerVM - Live Partition Mobility (99)
  • Zawieszanie i wznawianie pracy partycji (suspend and resume) (105)
  • Dynamic Platform Optimizer (DPO) (109)
  • Dynamic System Optimizer (ASO) (111)
  • Licencjonowanie oprogramowania w środowisku PowerVM (113)

Rozdział 4. Instalacja w środowisku fizycznym i wirtualnym (119)

 • Typy instalacji (120)
 • Kolejność bootowania (122)
 • Proces instalacji (123)
  • Change/Show Installation Settings and Install (124)
 • Asystent instalacji (126)

Rozdział 5. Utrzymanie systemu (129)

 • Sposoby instalacji i aktualizacji (130)
 • Poprawki (132)
  • SUMA (Service Update Management Assistant) (134)
  • Compare report - poprawki na miarę (140)
  • Instalacja poprawek (141)
  • Problemy z poziomem poprawek (144)
 • Instalacja dodatkowych komponentów systemu (145)
  • Install Software (146)
  • Usuwanie oprogramowania (148)
 • Klonowanie systemu (alt_disk) (149)
  • Polecenie alt_disk_copy (149)
  • Polecenie alt_disk_mksysb (155)
  • Polecenie alt_rootvg_op (157)

Rozdział 6. Zarządzanie użytkownikami (159)

 • Tworzenie użytkowników (160)
  • Modyfikacja parametrów użytkownika (163)
 • Proces logowania użytkownika (164)
  • Śledzenie pracy użytkownika (166)
 • Pliki związane z zarządzaniem użytkownikami (168)

Rozdział 7. Zarządzanie pamięcią dyskową (171)

 • RAID (Redundant Array of Independent Disk) (172)
  • RAID 0 - striping (172)
  • RAID 1 - mirroring (173)
  • RAID 10 - striping i mirroring (175)
  • RAID 5 - striping, distributed parity (176)
  • Dodatkowe informacje (178)
  • Porównanie RAID-ów (179)
 • Zarządzanie pamięcią dyskową w systemie AIX (180)
  • Grupy woluminów (VG) (182)
  • Logiczne woluminy (LV) (194)
  • Fizyczne woluminy (PV) (213)
 • AIX, SAN i MPIO (218)
  • AIX i Storage Area Network (220)
  • MPIO (Multipath I/O) (224)

Rozdział 8. Systemy plików (FS) (229)

 • Journaled File System (230)
  • Superblok (230)
  • I-nody (231)
  • Bloki danych (234)
  • Grupy alokacji (236)
  • Log systemu plików (236)
 • Enchanced Journaled File System (237)
 • Dodawanie systemu plików (238)
  • Dodawanie systemu plików JFS2 (239)
  • Dodawanie skompresowanego systemu plików (241)
 • Właściwości skompresowanego systemu plików (242)
 • Operacje na systemie plików (244)
  • Montowanie i demontowanie (245)
  • Zmiana rozmiarów (245)
  • Defragmentacja (246)
  • Inne operacje (249)
 • Standardowe uprawnienia w systemie plików (249)
 • Listy kontroli dostępu (ACL) (252)
  • AIXC (AIX Classic) (252)
  • NFS4 (255)
 • Obrazy systemu plików (snapshots) (259)
  • Tworzenie snapshotu (261)
  • Przebieg procesu tworzenia (262)

Rozdział 9. Przestrzeń wymiany (swap space) (265)

 • Działanie (266)
 • Sprawdzanie (268)
 • Dodawanie (269)
 • Usuwanie (270)
 • Inne operacje na przestrzeniach wymiany (271)
  • Aktywacja i dezaktywacja (271)
  • Zwiększanie rozmiaru (272)
  • Redukcja rozmiaru (272)

Rozdział 10. Backup (275)

 • Narzędzie mksysb (276)
  • Struktura danych na taśmie (277)
  • Tworzenie backupu (278)
  • Odtwarzanie backupu (281)
  • Tryb serwisowy (286)
 • Narzędzie savevg (289)
  • Struktura danych na taśmie (289)
  • Tworzenie backupu (290)
  • Odtwarzanie backupu (291)
 • Narzędzia backup i restore (292)
 • Standardowe narzędzia systemów UNIX (295)
  • Tar (295)
  • Cpio (296)

Rozdział 11. Proces uruchamiania serwera i systemu (297)

 • Uruchomienie LPAR-a (299)
 • Uruchomienie LPAR-a - tryb SMS (302)
 • Uruchamianie systemu operacyjnego (303)
  • Budowa i zastosowanie pliku /etc/inittab (305)
  • Domyślna zawartość pliku /etc/inittab (308)
  • Operacje na pliku /etc/inittab (311)

Rozdział 12. Badanie błędów w systemie (313)

 • Error demon (313)
  • Przeglądanie logu błędów (errpt) (315)
  • Czyszczenie logu błędów (errclear) (318)
 • Syslogd (319)
  • Budowa pliku /etc/syslog.conf (319)
 • Narzędzie diagnostyczne diag (322)
  • Możliwości narzędzia diag (323)

Rozdział 13. Zarządzanie siecią (327)

 • Podstawowa konfiguracja (327)
 • Odwzorowanie nazw (name resolution) (329)
  • Plik /etc/hosts (330)
  • DNS (330)
  • NIS (331)
 • Aktywacja interfejsów i usług sieciowych (332)
 • Przydatne polecenia do obsługi sieci (334)
  • Polecenie ifconfig (334)
  • Polecenie route (336)
  • Polecenie traceroute (337)
  • Polecenie ping (339)
  • Polecenie netstat (339)
  • Polecenie entstat (345)
 • Podstawowe usługi sieciowe - inetd (348)
  • Usługi będące pod kontrolą inetd (350)
  • Telnet (352)
  • FTP - File Transfer Protocol (352)
 • SSH - Secure Shell (353)
  • Instalacja (354)
  • Konfiguracja (357)
 • NFS (Network File System) (360)
  • Demony (361)
  • Serwer (363)
  • Klient (364)
  • Wydajność (367)
  • Automatyczne montowanie (369)
  • NFS wersja 4 (371)
 • Opcje sieciowe (373)

Rozdział 14. Bezpieczeństwo systemu (377)

 • RBAC (Role-Based Access Control) (379)
  • Role (381)
  • Polecenia związane z rolami (382)
  • Autoryzacje (383)
  • Polecenia związane z autoryzacjami (387)
  • Domain RBAC (388)
  • Dodatkowe cechy i narzędzia do pracy z RBAC (389)
  • Scenariusze działań z RBAC (390)
 • Auditing (394)
  • Pliki konfiguracyjne (394)
  • Polecenia (398)
 • AIXpert (AIX Security Expert) (399)
  • Najważniejsze pliki związane z AIXpert (401)
  • Narzędzia do zarządzania AIXpert (404)
  • Scenariusze działań z AIXpert (406)
 • Trusted Execution (TE) (408)
  • Pliki związane z TE (409)
  • Sprawdzanie integralności - tryb offline (411)
  • Sprawdzanie integralności - tryb online (412)
  • Modyfikacje bazy TSD (414)
 • Encrypted File System (EFS) (416)
  • Rozpoczynanie pracy z szyfrowaniem (418)
  • Najważniejsze polecenia (420)
  • Scenariusze działań z EFS (422)
  • Tryby pracy EFS (427)
  • Backup i restore (428)
 • Firewall (430)
  • Filtrowanie ruchu w systemie AIX (432)
  • Narzędzia do zarządzania regułami (435)
  • Scenariusze działań (436)
 • IPsec (440)
  • Protokoły i tryby pracy (441)
  • Tunele IPsec w AIX-ie (442)
  • Scenariusze działań z IPsec (445)

Rozdział 15. Podstawowe narzędzia do badania wydajności i zarządzania nią (451)

 • Monitorowanie (451)
 • Tuning (462)
 • Inne narzędzia (464)

Skorowidz (465)