Helion


Szczegóły ebooka

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV


Podstawowy podręcznik do nauki algorytmiki

 • Przystępne wprowadzenie do algorytmiki
 • Bez zbędnej teorii
 • Gotowe rozwiązania w C++

Oto kolejne wydanie sprawdzonej i cenionej przez programistów, wykładowców oraz studentów książki, będącej podstawowym podręcznikiem do nauki algorytmiki. W pierwszej kolejności autor zapozna Cię z elementarnymi zagadnieniami z tej dziedziny oraz wyjaśni, skąd bierze się tak szybki postęp w tej dyscyplinie nauki. Podczas dalszej lektury poznasz takie pojęcia, jak rekurencja, analiza złożoności oraz algorytmy sortowania i przeszukiwania czy algorytmy numeryczne. Szybko opanujesz metody optymalizacji algorytmów, sposoby kodowania i kompresji danych oraz elementy algorytmiki grafów. Przedstawione w książce algorytmy zilustrowane zostały przykładowymi kodami źródłowymi w C++ , ułatwiającymi zrozumienie poznawanych zagadnień. Przejrzysta forma, praktyczne przykłady oraz przystępny język sprawiają, że książka ta pozwala szybko, a także bezboleśnie opanować zarówno algorytmy, jak i struktury danych oraz najlepsze techniki programowania.

 • Historia algorytmiki
 • Wykorzystanie rekurencji
 • Analiza złożoności algorytmów
 • Algorytmy sortowania
 • Algorytmy przeszukiwania
 • Przeszukiwanie tekstów
 • Struktury danych i ich implementacja
 • Optymalizacja algorytmów
 • Zaawansowane techniki programowania
 • Wykorzystanie grafów
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Kodowanie i kompresja danych
 • Algorytmy numeryczne
 • Poradnik kompilacji i uruchamiania programów (GCC, DevC++, Microsoft Visual C++ Express Edition).

Szybko i bezboleśnie opanuj wszystkie zagadnienia algorytmiki!

Przedmowa (9)

Rozdział 1. Zanim wystartujemy (17)

 • Jak to wcześniej bywało, czyli wyjątki z historii maszyn algorytmicznych (18)
 • Jak to się niedawno odbyło, czyli o tym, kto "wymyślił" metodologię programowania (21)
 • Proces koncepcji programów (22)
 • Poziomy abstrakcji opisu i wybór języka (23)
 • Poprawność algorytmów (24)

Rozdział 2. Rekurencja (27)

 • Definicja rekurencji (27)
 • Ilustracja pojęcia rekurencji (28)
 • Jak wykonują się programy rekurencyjne? (30)
 • Niebezpieczeństwa rekurencji (31)
  • Ciąg Fibonacciego (31)
  • Stack overflow! (33)
 • Pułapek ciąg dalszy (34)
  • Stąd do wieczności (34)
  • Definicja poprawna, ale... (35)
 • Typy programów rekurencyjnych (36)
 • Myślenie rekurencyjne (38)
  • Przykład 1.: Spirala (38)
  • Przykład 2.: Kwadraty "parzyste" (40)
 • Uwagi praktyczne na temat technik rekurencyjnych (41)
 • Zadania (42)
 • Rozwiązania i wskazówki do zadań (44)

Rozdział 3. Analiza złożoności algorytmów (49)

 • Definicje i przykłady (50)
  • Jeszcze raz funkcja silnia (53)
  • Zerowanie fragmentu tablicy (57)
  • Wpadamy w pułapkę (58)
  • Różne typy złożoności obliczeniowej (59)
 • Nowe zadanie: uprościć obliczenia! (61)
 • Analiza programów rekurencyjnych (62)
  • Terminologia i definicje (62)
  • Ilustracja metody na przykładzie (63)
  • Rozkład logarytmiczny (64)
  • Zamiana dziedziny równania rekurencyjnego (66)
  • Funkcja Ackermanna, czyli coś dla smakoszy (66)
 • Złożoność obliczeniowa to nie religia! (68)
 • Techniki optymalizacji programów (68)
 • Zadania (69)
 • Rozwiązania i wskazówki do zadań (70)

Rozdział 4. Algorytmy sortowania (73)

 • Sortowanie przez wstawianie, algorytm klasy O(N2) (74)
 • Sortowanie bąbelkowe, algorytm klasy O(N2) (75)
 • Quicksort, algorytm klasy O(N log N) (77)
 • Heap Sort - sortowanie przez kopcowanie (80)
 • Scalanie zbiorów posortowanych (82)
 • Sortowanie przez scalanie (83)
 • Sortowanie zewnętrzne (84)
 • Uwagi praktyczne (87)

Rozdział 5. Typy i struktury danych (89)

 • Typy podstawowe i złożone (89)
 • Ciągi znaków i napisy w C++ (90)
 • Abstrakcyjne struktury danych (92)
  • Listy jednokierunkowe (93)
  • Tablicowa implementacja list (115)
  • Stos (119)
  • Kolejki FIFO (123)
  • Sterty i kolejki priorytetowe (125)
  • Drzewa i ich reprezentacje (131)
  • Zbiory (143)
  • Zadania (145)
  • Rozwiązania zadań (146)

Rozdział 6. Derekursywacja i optymalizacja algorytmów (147)

 • Jak pracuje kompilator? (148)
 • Odrobina formalizmu nie zaszkodzi! (150)
 • Kilka przykładów derekursywacji algorytmów (151)
 • Derekursywacja z wykorzystaniem stosu (154)
  • Eliminacja zmiennych lokalnych (154)
 • Metoda funkcji przeciwnych (156)
 • Klasyczne schematy derekursywacji (158)
  • Schemat typu while (159)
  • Schemat typu if-else (160)
  • Schemat z podwójnym wywołaniem rekurencyjnym (162)
 • Podsumowanie (163)

Rozdział 7. Algorytmy przeszukiwania (165)

 • Przeszukiwanie liniowe (165)
 • Przeszukiwanie binarne (166)
 • Transformacja kluczowa (hashing) (167)
  • W poszukiwaniu funkcji H (169)
  • Najbardziej znane funkcje H (169)
  • Obsługa konfliktów dostępu (171)
  • Powrót do źródeł (172)
  • Jeszcze raz tablice! (173)
  • Próbkowanie liniowe (173)
  • Podwójne kluczowanie (175)
  • Zastosowania transformacji kluczowej (176)
  • Podsumowanie metod transformacji kluczowej (176)

Rozdział 8. Przeszukiwanie tekstów (179)

 • Algorytm typu brute-force (179)
 • Nowe algorytmy poszukiwań (181)
  • Algorytm K-M-P (182)
  • Algorytm Boyera i Moore'a (185)
  • Algorytm Rabina i Karpa (187)

Rozdział 9. Zaawansowane techniki programowania (191)

 • Programowanie typu "dziel i zwyciężaj" (192)
  • Odszukiwanie minimum i maksimum w tablicy liczb (193)
  • Mnożenie macierzy o rozmiarze N(N (195)
  • Mnożenie liczb całkowitych (197)
  • Inne znane algorytmy "dziel i zwyciężaj" (198)
 • Algorytmy "żarłoczne", czyli przekąsić coś nadszedł już czas... (199)
  • Problem plecakowy, czyli niełatwe jest życie turysty piechura (200)
 • Programowanie dynamiczne (202)
  • Ciąg Fibonacciego (203)
  • Równania z wieloma zmiennymi (204)
  • Najdłuższa wspólna podsekwencja (205)
 • Inne techniki programowania (208)
 • Uwagi bibliograficzne (210)

Rozdział 10. Elementy algorytmiki grafów (211)

 • Definicje i pojęcia podstawowe (212)
 • Cykle w grafach (214)
 • Sposoby reprezentacji grafów (217)
  • Reprezentacja tablicowa (217)
  • Słowniki węzłów (218)
  • Listy kontra zbiory (219)
 • Podstawowe operacje na grafach (220)
  • Suma grafów (220)
  • Kompozycja grafów (220)
  • Potęga grafu (220)
 • Algorytm Roy-Warshalla (221)
 • Algorytm Floyda-Warshalla (224)
 • Algorytm Dijkstry (227)
 • Algorytm Bellmana-Forda (228)
 • Drzewo rozpinające minimalne (228)
  • Algorytm Kruskala (229)
  • Algorytm Prima (230)
 • Przeszukiwanie grafów (230)
  • Strategia "w głąb" (przeszukiwanie zstępujące) (231)
  • Strategia "wszerz" (232)
  • Inne strategie przeszukiwania (234)
 • Problem właściwego doboru (235)
 • Podsumowanie (239)
 • Zadania (239)

Rozdział 11. Algorytmy numeryczne (241)

 • Poszukiwanie miejsc zerowych funkcji (241)
 • Iteracyjne obliczanie wartości funkcji (243)
 • Interpolacja funkcji metodą Lagrange'a (244)
 • Różniczkowanie funkcji (245)
 • Całkowanie funkcji metodą Simpsona (247)
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Gaussa (248)
 • Uwagi końcowe (251)

Rozdział 12. Czy komputery mogą myśleć? (253)

 • Przegląd obszarów zainteresowań Sztucznej Inteligencji (254)
  • Systemy eksperckie (255)
  • Sieci neuronowe (256)
 • Reprezentacja problemów (257)
  • Ćwiczenie 1. (258)
 • Gry dwuosobowe i drzewa gier (259)
 • Algorytm mini-max (260)

Rozdział 13. Kodowanie i kompresja danych (265)

 • Kodowanie danych i arytmetyka dużych liczb (267)
  • Kodowanie symetryczne (267)
  • Kodowanie asymetryczne (268)
  • Metody prymitywne (274)
  • Łamanie szyfrów (275)
 • Techniki kompresji danych (275)
  • Kompresja poprzez modelowanie matematyczne (277)
  • Kompresja metodą RLE (278)
  • Kompresja danych metodą Huffmana (279)
  • Kodowanie LZW (283)
  • Idea kodowania słownikowego na przykładach (284)
  • Opis formatu GIF (286)

Rozdział 14. Zadania różne (289)

 • Teksty zadań (289)
 • Rozwiązania (291)

Dodatek A: Poznaj C++ w pięć minut! (295)

 • Elementy języka C++ na przykładach (295)
  • Pierwszy program (295)
  • Dyrektywa #include (296)
 • Podprogramy (296)
  • Procedury (296)
  • Funkcje (297)
 • Operacje arytmetyczne (298)
  • Operacje logiczne (298)
  • Wskaźniki i zmienne dynamiczne (299)
 • Referencje (300)
 • Typy złożone (300)
  • Tablice (300)
  • Rekordy (301)
  • Instrukcja switch (301)
 • Iteracje (302)
 • Struktury rekurencyjne (303)
 • Parametry programu main() (303)
 • Operacje na plikach w C++ (303)
 • Programowanie obiektowe w C++ (304)
  • Terminologia (304)
  • Obiekty na przykładzie (305)
  • Składowe statyczne klas (308)
  • Metody stałe klas (308)
  • Dziedziczenie własności (308)
 • Kod warunkowy w C++ (311)

Dodatek B: Systemy obliczeniowe w pigułce (313)

 • Kilka definicji (313)
 • System dwójkowy (313)
  • Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych (315)
  • Operacje logiczne na liczbach dwójkowych (315)
 • System ósemkowy (317)
 • System szesnastkowy (317)
 • Zmienne w pamięci komputera (317)
 • Kodowanie znaków (318)

Dodatek C: Kompilowanie programów przykładowych (321)

 • Zawartość archiwum ZIP na ftp (321)
 • Darmowe kompilatory C++ (321)
 • Kompilacja i uruchamianie (322)
  • GCC (322)
  • Visual C++ Express Edition (323)
  • Dev C++ (327)

Literatura (329)

Spis tabel (331)

Spis ilustracji (333)

Skorowidz (339)