Helion


Szczegóły ebooka

 
Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik

Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik


Sztuczna inteligencja ma umożliwiać wykorzystywanie danych i algorytmów do podejmowania lepszych decyzji, rozwiązywania trudnych problemów i automatyzowania złożonych zadań. Ma też zwiększać produktywność człowieka. Obecnie sztuczna inteligencja z rozmachem wkracza do kolejnych dziedzin. Budzi zachwyt, ale też kontrowersje i obawy. Nowe narzędzia, choćby były tworzone z najlepszymi intencjami, zawsze mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy czy szkodliwy sposób. Oznacza to, że każdy, kto rozwija nowe technologie, powinien to robić odpowiedzialnie. Aby to było możliwe, trzeba dobrze zrozumieć podstawy działania sztucznej inteligencji - algorytmy.

To praktyczny przewodnik po algorytmach sztucznej inteligencji. Skorzystają z niego programiści i inżynierowie, którzy chcą zrozumieć zagadnienia i algorytmy związane ze sztuczną inteligencją na podstawie praktycznych przykładów i wizualnych wyjaśnień. Książka pokazuje, jak radzić sobie z takimi zadaniami programistycznymi jak wykrywanie oszustw bankowych czy sterowanie pojazdem autonomicznym. Pierwsze rozdziały dotyczą podstawowych koncepcji i algorytmów i stają się punktem wyjścia do bardziej złożonych tematów: wydajnych algorytmów przeszukiwania oraz poszukiwania rozwiązań w środowisku konkurencyjnym. Przedstawiono tu zagadnienia uczenia maszynowego, w tym proces przygotowania danych, modelowania i testowania. Omówiono też zasady uczenia przez wzmacnianie za pomocą algorytmu Q-learning.

W książce:

 • kategorie i znaczenie algorytmów sztucznej inteligencji.
 • inteligentne przeszukiwanie w procesie podejmowania decyzji
 • algorytmy genetyczne i inteligencja rozproszona
 • uczenie maszynowe i sieci neuronowe
 • uczenie przez wzmacnianie

Zrozum algorytmy, a pojmiesz istotę sztucznej inteligencji!

 • Przedmowa (ix)
 • Podziękowania (xvii)
 • O książce (xix)
 • O autorze (xxiii)

1. Intuicyjne omówienie sztucznej inteligencji (1)

 • Czym jest sztuczna inteligencja? (1)
 • Krótka historia sztucznej inteligencji (6)
 • Rodzaje problemów i modele ich rozwiązywania (8)
 • Intuicyjne omówienie zagadnień z obszaru sztucznej inteligencji (10)
 • Zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji (14)

2. Podstawy przeszukiwania (21)

 • Czym jest planowanie i przeszukiwanie? (21)
 • Koszt obliczeń - powód stosowania inteligentnych algorytmów (24)
 • Jakie problemy można rozwiązywać za pomocą algorytmów przeszukiwania? (25)
 • Reprezentowanie stanu - tworzenie platformy do reprezentowania przestrzeni problemowej i rozwiązań (28)
 • Przeszukiwanie siłowe - szukanie rozwiązań po omacku (33)
 • Przeszukiwanie wszerz - najpierw wszerz, potem w głąb (35)
 • Przeszukiwanie w głąb - najpierw w głąb, potem wszerz (44)
 • Zastosowania siłowych algorytmów przeszukiwania (51)
 • Opcjonalne informacje - rodzaje grafów (51)
 • Opcjonalne informacje - inne sposoby reprezentowania grafów (54)

3. Inteligentne przeszukiwanie (57)

 • Definiowanie heurystyk - projektowanie hipotez opartych na wiedzy (57)
 • Przeszukiwanie sterowane - szukanie rozwiązań z wykorzystaniem wskazówek (60)
 • Przeszukiwanie antagonistyczne - szukanie rozwiązań w zmiennym środowisku (70)

4. Algorytmy ewolucyjne (87)

 • Czym jest ewolucja? (87)
 • Problemy, jakie można rozwiązywać za pomocą algorytmów ewolucyjnych (90)
 • Algorytm genetyczny - cykl życia (94)
 • Kodowanie przestrzeni rozwiązań (97)
 • Tworzenie populacji rozwiązań (102)
 • Pomiar przystosowania osobników w populacji (104)
 • Wybór rodziców na podstawie przystosowania (107)
 • Generowanie osobników na podstawie rodziców (111)
 • Tworzenie populacji następnego pokolenia (116)
 • Konfigurowanie parametrów algorytmu genetycznego (120)
 • Zastosowania algorytmów ewolucyjnych (121)

5. Zaawansowane techniki ewolucyjne (125)

 • Cykl życia algorytmu ewolucyjnego (125)
 • Różne strategie selekcji (127)
 • Kodowanie z użyciem liczb rzeczywistych (130)
 • Kodowanie porządkowe - korzystanie z sekwencji (134)
 • Kodowanie za pomocą drzewa - praca z hierarchiami (137)
 • Często spotykane rodzaje algorytmów ewolucyjnych (141)
 • Słowniczek pojęć związanych z algorytmami ewolucyjnymi (142)
 • Inne zastosowania algorytmów ewolucyjnych (143)

6. Inteligencja rozproszona: mrówki (145)

 • Czym jest inteligencja rozproszona? (145)
 • Problemy dostosowane do algorytmu mrówkowego (148)
 • Reprezentowanie stanu - jak zapisać ścieżki i mrówki? (152)
 • Cykl życia algorytmu mrówkowego (156)
 • Zastosowania algorytmu mrówkowego (177)

7. Inteligencja rozproszona: cząstki (179)

 • Na czym polega optymalizacja rojem cząstek? (179)
 • Problemy optymalizacyjne - bardziej techniczne spojrzenie (181)
 • Problemy, jakie można rozwiązać za pomocą optymalizacji rojem cząstek (185)
 • Reprezentowanie problemu - jak wyglądają cząstki? (188)
 • Przebieg działania algorytmu optymalizacji rojem cząstek (189)
 • Zastosowania algorytmów optymalizacji rojem cząstek (209)

8. Uczenie maszynowe (213)

 • Czym jest uczenie maszynowe? (213)
 • Problemy, jakie można rozwiązywać za pomocą uczenia maszynowego (215)
 • Przebieg uczenia maszynowego (217)
 • Klasyfikowanie z użyciem drzew decyzyjnych (241)
 • Inne popularne algorytmy uczenia maszynowego (258)
 • Zastosowania algorytmów uczenia maszynowego (260)

9. Sztuczne sieci neuronowe (263)

 • Czym są sztuczne sieci neuronowe? (263)
 • Perceptron: reprezentacja neuronu (266)
 • Definiowanie sieci ANN (271)
 • Propagacja w przód - używanie wyuczonej sieci ANN (278)
 • Propagacja wsteczna - uczenie sieci ANN (286)
 • Możliwe funkcje aktywacji (298)
 • Projektowanie sztucznych sieci neuronowych (299)
 • Typy i zastosowania sieci ANN (303)

10. Uczenie przez wzmacnianie z użyciem algorytmu Q-learning (307)

 • Czym jest uczenie przez wzmacnianie? (307)
 • Problemy rozwiązywane za pomocą uczenia przez wzmacnianie (311)
 • Przebieg uczenia przez wzmacnianie (313)
 • Deep learning w uczeniu przez wzmacnianie (331)
 • Zastosowania uczenia przez wzmacnianie (332)