Helion


Szczegóły ebooka

Alicja i Bob. Bezpieczeństwo aplikacji w praktyce

Alicja i Bob. Bezpieczeństwo aplikacji w praktyce


Media bezustannie donoszą o spektakularnych wpadkach w zakresie bezpieczeństwa aplikacji. Konsekwencją udanego ataku bywają straty finansowe, kompromitacja, niekiedy zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Aby tego uniknąć, wszyscy zainteresowani - od architekta po użytkownika - powinni stale uaktualniać i stosować w praktyce zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jednak szczególna odpowiedzialność spoczywa na projektantach i programistach aplikacji, gdyż podejmowanie działań zabezpieczających na wczesnych etapach opracowywania oprogramowania daje o wiele lepsze rezultaty niż rozwiązywanie problemów w fazie testowania.

To książka przeznaczona dla programistów, projektantów aplikacji i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Jest napisana w sposób bezpośredni, przystępny, bez fachowego żargonu i zawiłości. Zawarte w niej koncepcje bezpiecznego projektowania i programowania wzbogacono o praktyczne kody, ćwiczenia i przykłady. Aby ułatwić zrozumienie przedstawionych treści, posłużono się przykładem Alicji i Boba, których życie zawodowe, a także podejmowane przez nich przedsięwzięcia i realizowane zadania wpływają na decyzje dotyczące bezpieczeństwa aplikacji. Znajdziemy tu również odpowiedzi na wiele pytań nurtujących osoby zaczynające pracę w tej dziedzinie, a liczne wskazówki, wytyczne i opisy dobrych praktyk z pewnością ułatwią poprawne stosowanie zasad bezpieczeństwa w tworzonym oprogramowaniu.

W książce między innymi:

 • najważniejsze zasady bezpieczeństwa w koncepcjach projektowych
 • wytyczne bezpiecznego programowania
 • modelowanie zagrożeń i testowanie
 • współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa aplikacji i metody obrony przed nimi
 • protokoły bezpieczeństwa dla programistów i personelu informatycznego

Alicja i Bob już to wiedzą. Bezpieczeństwo jest bezcenne!

 

O autorce 11

 

O korektorach merytorycznych 12

Podziękowania 13

Przedmowa 15

Wstęp 17

CZĘŚĆ I . CO TRZEBA WIEDZIEĆ, BY PISAĆ KOD NA TYLE BEZPIECZNY, ŻEBY MOŻNA GO BYŁO UMIEŚCIĆ W INTERNECIE 21

Rozdział 1. Podstawy bezpieczeństwa 23

 • Zadania w zakresie bezpieczeństwa - triada CIA 23
  • Poufność 24
  • Integralność 25
  • Dostępność 25
 • Załóż, że dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa 26
 • Zagrożenia wewnętrzne 27
 • Dogłębna ochrona 29
 • Najmniejsze uprzywilejowanie 30
 • Zabezpieczanie łańcucha dostaw 31
 • Zabezpieczanie przez niejawność 33
 • Ograniczanie powierzchni ataku 33
 • Trwałe kodowanie 34
 • Nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj 34
 • Użyteczność zabezpieczeń 36
 • Składniki uwierzytelniania 37
 • Ćwiczenia 38

Rozdział 2. Wymagania związane z bezpieczeństwem 40

 • Wymagania 41
  • Szyfrowanie 42
  • Nigdy nie ufaj danym wejściowym systemu 43
  • Kodowanie i stosowanie znaków ucieczki 47
  • Komponenty innych podmiotów 48
  • Nagłówki bezpieczeństwa - pasy bezpieczeństwa dla aplikacji sieciowych 50
  • Zabezpieczanie ciasteczek 60
  • Hasła, przechowywanie danych i inne ważne ustalenia 64
  • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych 71
  • Funkcje bezpieczeństwa na platformach programistycznych 71
  • Dług techniczny = dług bezpieczeństwa 71
  • Przekazywanie plików 72
  • Błędy i rejestrowanie zdarzeń 73
  • Weryfikowanie i oczyszczanie danych wejściowych 74
  • Autoryzacja i uwierzytelnianie 75
  • Zapytania parametryczne 75
  • Najmniejsze uprzywilejowanie 76
 • Lista kontrolna wymagań 77
 • Ćwiczenia 79

Rozdział 3. Projektowanie pod kątem bezpieczeństwa 80

 • Wada projektowa a usterka bezpieczeństwa 81
  • Późne wykrycie wady 81
  • Zepchnięcie w lewo 82
 • Koncepcje projektowania pod kątem bezpieczeństwa 83
  • Ochrona poufnych danych 83
  • Nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj/zero zaufania/załóż, że dojdzie do naruszenia zabezpieczeń 85
  • Kopie zapasowe i przywracanie danych 86
  • Sprawdzanie bezpieczeństwa danych po stronie serwera 87
  • Funkcje bezpieczeństwa platformy programistycznej 88
  • Izolowanie funkcji bezpieczeństwa 88
  • Partycjonowanie aplikacji 89
  • Zarządzanie wpisami tajnymi 89
  • Powtórne uwierzytelnianie transakcji (unikanie ataków CSRF) 90
  • Odizolowanie danych środowiska produkcyjnego 91
  • Ochrona kodu źródłowego 91
 • Modelowanie zagrożeń 92
 • Ćwiczenia 95

Rozdział 4. Bezpieczny kod 96

 • Wybór platformy i języka programowania 96
  • Reguła wyboru języka i platformy programistycznej 99
 • Niezaufane dane 100
 • Zlecenia HTTP 102
 • Tożsamość 103
 • Zarządzanie sesjami 103
 • Sprawdzanie zakresu 105
 • Uwierzytelnianie (AuthN) 106
 • Autoryzacja (AuthZ) 108
 • Obsługa błędów, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie 110
  • Zasady obsługi błędów 111
  • Rejestrowanie zdarzeń 112
  • Monitorowanie 113
 • Ćwiczenia 115

Rozdział 5. Często spotykane pułapki 116

 • OWASP 116
 • Środki obrony przed zagrożeniami nieopisanymi wcześniej 120
  • Fałszowanie żądań między witrynami 120
  • Fałszowanie żądań po stronie serwera 123
  • Deserializacja 125
  • Sytuacje wyścigu 126
 • Uwagi końcowe 127
 • Ćwiczenia 127

CZĘŚĆ II. CO NALEŻY ROBIĆ, BY POWSTAŁ BARDZO DOBRY KOD 129

Rozdział 6. Testowanie i wdrażanie 131

 • Testowanie kodu 131
  • Inspekcja kodu 132
  • Statyczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji (SAST) 133
  • Analiza składu oprogramowania (SCA) 135
  • Testy jednostkowe 136
  • Infrastruktura jako kod (IaC) i bezpieczeństwo jako kod (SaC) 138
 • Testowanie aplikacji 139
  • Testowanie manualne 141
 • Testowanie infrastruktury 150
 • Testowanie baz danych 151
 • Testowanie interfejsów API i usług sieciowych 152
 • Testowanie integracji 153
 • Testowanie sieci 154
 • Wdrożenie 154
  • Edytowanie kodu działającego na serwerze 155
  • Publikowanie ze środowiska IDE 156
  • Systemy wdrażania "domowej roboty" 156
  • Podręczniki procedur 157
  • Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie/ciągłe wdrażanie 157
 • Ćwiczenia 159

Rozdział 7. Program bezpieczeństwa aplikacji 160

 • Cele programu bezpieczeństwa aplikacji 161
  • Utworzenie i prowadzenie ewidencji aplikacji 162
  • Możliwość znajdowania podatności w treści kodu, po jego uruchomieniu i w kodzie innych podmiotów 162
  • Wiedza i zasoby potrzebne do naprawy podatności 163
  • Edukacja i materiały informacyjne 164
  • Zapewnienie programistom narzędzi bezpieczeństwa 164
  • Wykonywanie jednego lub kilku działań w zakresie bezpieczeństwa w każdej fazie procesu SDLC 165
  • Wdrożenie przydatnych i efektywnych narzędzi 166
  • Zespół reagowania na incydenty, który wie, kiedy wzywać na pomoc 166
  • Stale ulepszaj program, opierając się na wskaźnikach, eksperymentowaniu i informacjach zwrotnych 168
  • Specjalna uwaga na temat metodyk DevOps i Agile 171
 • Działania zabezpieczające aplikacje 171
 • Narzędzia zabezpieczające aplikacje 173
  • Twój program bezpieczeństwa aplikacji 175
 • Ćwiczenia 175

Rozdział 8. Zabezpieczanie nowoczesnych aplikacji i systemów 176

 • Interfejsy API i mikrousługi 177
 • Internetowa przestrzeń dyskowa 180
 • Kontenery i orkiestracja 181
 • Przetwarzanie bezserwerowe 182
 • Infrastruktura jako kod (IaC) 184
 • Zabezpieczenia jako kod (SaC) 186
 • Platforma jako usługa (PaaS) 187
 • Infrastruktura jako usługa (IaaS) 188
 • Ciągła integracja/dostarczanie/wdrażanie 188
 • Dev(Sec)Ops 189
  • DevSecOps 190
 • Chmura 191
  • Przetwarzanie w chmurze 191
  • Rozwiązania natywne dla chmury 192
  • Zabezpieczenia natywne dla chmury 193
 • Przepływy pracy w chmurze 194
 • Nowoczesne narzędzia 194
  • Interaktywne testowanie bezpieczeństwa aplikacji 194
  • Samoochrona aplikacji w czasie wykonania 195
  • Monitorowanie integralności plików 195
  • Narzędzia kontroli aplikacji (listy zatwierdzonego oprogramowania) 196
  • Narzędzia bezpieczeństwa przeznaczone dla potoków DevOps 196
  • Narzędzia inwentaryzacji aplikacji 196
  • Automatyzacja ograniczania uprawnień i innych zasad 197
 • Nowoczesne taktyki 197
 • Podsumowanie 198
 • Ćwiczenia 199

CZĘŚĆ III. PRZYDATNE INFORMACJE O TYM, JAK NADAL TWORZYĆ BARDZO DOBRY KOD 201

Rozdział 9. Dobre nawyki 203

 • Zarządzanie hasłami 204
  • Usuń reguły złożoności haseł 204
  • Korzystaj z menedżera haseł 205
  • Wyrażenia hasłowe 205
  • Nie używaj wielokrotnie tych samych haseł 206
  • Nie zmuszaj do okresowej zmiany haseł 206
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe 207
 • Reagowanie na incydenty 208
 • Ćwiczenia przeciwpożarowe 208
 • Ciągłe skanowanie 210
 • Dług techniczny 210
 • Ewidencja 210
 • Inne dobre nawyki 211
  • Zasady 211
  • Pobieranie plików i korzystanie z urządzeń 212
  • Blokuj swój komputer 212
  • Prywatność 212
 • Podsumowanie 213
 • Ćwiczenia 214

Rozdział 10. Ciągłe uczenie się 215

 • Czego się uczyć 216
  • Ofensywa != defensywa 216
  • Nie zapominaj o umiejętnościach miękkich 216
  • Przywództwo != zarządzanie 217
  • Możliwości nauki 217
  • Odpowiedzialność 221
  • Utwórz swój plan 221
 • Podejmij działanie 222
 • Ćwiczenia 222
 • Plan nauki 224

Rozdział 11. Uwagi końcowe 225

 • Wciąż powracające pytania 226
  • Kiedy uznać własne działania za wystarczające? 226
  • Jak uzyskać poparcie kierownictwa? 228
  • Jak zaangażować programistów? 229
  • Od czego zacząć? 230
  • Gdzie szukać pomocy? 231
 • Zakończenie 231

Dodatek A. Przypisy 233

Dodatek B. Klucz odpowiedzi 239