Helion


Szczegóły ebooka

Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzędzi Excela

Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzędzi Excela


Specjaliści w dziedzinie marketingu coraz częściej sięgają po wyrafinowane metody analizy. Obecnie firmy są zalewane ogromną ilością danych - skorzystanie z płynącej z nich wiedzy jest znakomitą szansą na poprawę kondycji przedsiębiorstwa. W tym celu trzeba dane zebrać, przetworzyć i poddać analizie. Potrzebne więc są narzędzia, najlepiej proste w użytkowaniu i powszechnie znane. Takim właśnie narzędziem jest arkusz kalkulacyjny MS Excel - potężna i wszechstronna aplikacja, dzięki której nawet bez specjalistycznej wiedzy można wykonać profesjonalną analizę marketingową i zdobyć mnóstwo przydatnych informacji.

Ta książka powstała na bazie autorskiego kursu analizy marketingowej dla słuchaczy studiów MBA. Pokazuje, jak wykorzystywać Excela do modelowania danych i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do kreowania skutecznego marketingu w firmie. Niemal wszystkie pojęcia wyjaśniono na przykładach, a sposób wykonania ćwiczeń pokazano krok po kroku. Do książki dołączono pliki z danymi i rozwiązaniami zadań. Dowiesz się, jak przetwarzać dane za pomocą wykresów, wyznaczać krzywe popytu, prowadzić analizę skupień w segmentach rynku oraz tworzyć indywidualne modele danych i prognozować wpływ akcji marketingowych na wzrost sprzedaży. Oznacza to, że aby zdobyć umiejętności analizy marketingowej, potrzebujesz tylko tego podręcznika i Excela!

W tej książce między innymi:

 • analiza danych marketingowych
 • opracowywanie strategii najbardziej zyskownych wycen
 • wykorzystywanie narzędzi prognostycznych
 • analiza łączona i analiza wyborów dyskretnych
 • pomiar skuteczności wydatków na reklamę
 • analiza danych z mediów społecznościowych

Wyrafinowane analizy biznesowe? Potrzebujesz tylko Excela!


O autorze 15

O korektorze merytorycznym 15

Podziękowania 16

Wprowadzenie 17

CZĘŚĆ I. PRZETWARZANIE DANYCH MARKETINGOWYCH W EXCELU 23

Rozdział 1. Żonglowanie danymi marketingowymi za pomocą tabel przestawnych 25

 • Analiza sprzedaży w sklepach Buduj z nami 25
 • Analiza sprzedaży w cukierni Słodka Chwila 34
 • Analiza zależności sprzedaży od cech demograficznych 40
 • Pobieranie danych z tabeli przestawnej za pomocą funkcji WEŹDANETABELI 44
 • Podsumowanie 45
 • Ćwiczenia 45

Rozdział 2. Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą wykresów Excela 47

 • Wykres kombi 48
 • Upiększanie wykresu kolumnowego za pomocą obrazu produktu 50
 • Dodawanie do wykresu etykiet i tabeli danych 52
 • Ilustrowanie wyników ankiety za pomocą wykresu przestawnego 53
 • Tworzenie wykresów automatycznie się aktualizujących po dodaniu nowych danych 56
 • Tworzenie wykresów z dynamicznymi elementami 57
 • Tworzenie miesięcznych rankingów sprzedawców 59
 • Kontrolowanie danych na wykresie za pomocą pól wyboru 61
 • Wyświetlanie wielu serii danych za pomocą miniaturowych wykresów 63
 • Tworzenie tygodniowych raportów sprzedaży z użyciem funkcji WEŹDANETABELI 66
 • Podsumowanie 69
 • Ćwiczenia 70

Rozdział 3. Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą funkcji Excela 71

 • Prezentowanie danych za pomocą histogramów 72
 • Przetwarzanie danych marketingowych za pomocą funkcji statystycznych 76
 • Podsumowanie 88
 • Ćwiczenia 89

CZĘŚĆ II. WYCENIANIE 91

Rozdział 4. Wyznaczanie krzywej popytu i optymalizacja ceny za pomocą dodatku Solver 93

 • Wyznaczanie liniowej i potęgowej krzywej popytu 93
 • Optymalizacja ceny za pomocą dodatku Solver 97
 • Wycenianie na podstawie subiektywnej krzywej popytu 102
 • Wycenianie kilku produktów za pomocą dodatku SolverTable 105
 • Podsumowanie 109
 • Ćwiczenia 109

Rozdział 5. Sprzedaż wiązana 111

 • Po co wiązać produkty? 111
 • Określanie metodą ewolucyjną optymalnych cen w sprzedaży wiązanej 114
 • Podsumowanie 120
 • Ćwiczenia 121

Rozdział 6. Strategia cen nieliniowych 125

 • Krzywa popytu a gotowość do zapłaty 126
 • Maksymalizacja zysku w strategii cen nieliniowych 127
 • Podsumowanie 132
 • Ćwiczenia 132

Rozdział 7. Strategia śmietanki cenowej 135

 • Obniżanie cen w miarę upływu czasu 135
 • Po co są wyprzedaże? 138
 • Podsumowanie 141
 • Ćwiczenia 141

Rozdział 8. Zarządzanie przychodem 143

 • Szacowanie popytu i segmentacja klientów 144
 • Działanie w warunkach niepewności 149
 • Przeceny 151
 • Podsumowanie 154
 • Ćwiczenia 154

CZĘŚĆ III. PROGNOZOWANIE 157

Rozdział 9. Regresja liniowa i korelacja 159

 • Regresja liniowa 159
 • Analizowanie zależności liniowych za pomocą współczynnika korelacji 166
 • Podsumowanie 170
 • Ćwiczenia 170

Rozdział 10. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem regresji wielorakiej 173

 • Wprowadzenie do regresji wielorakiej 174
 • Analiza regresji za pomocą dodatku Analysis ToolPak 175
 • Interpretacja wyników regresji 177
 • Niezależne zmienne jakościowe w regresji 181
 • Modelowanie nieliniowości i interakcji 186
 • Sprawdzanie poprawności założeń w regresji wielorakiej 189
 • Wielokrotna współliniowość 196
 • Weryfikacja analizy regresji 198
 • Podsumowanie 200
 • Ćwiczenia 201

Rozdział 11. Prognozowanie z uwzględnieniem przypadków szczególnych 203

 • Zbudowanie podstawowego modelu 203
 • Podsumowanie 211
 • Ćwiczenia 212

Rozdział 12. Modelowanie trendów i sezonowości sprzedaży 213

 • Wygładzanie danych i eliminowanie sezonowości za pomocą średniej ruchomej 213
 • Model addytywny z trendami i sezonowością 215
 • Model multiplikatywny z trendami i sezonowością 217
 • Podsumowanie 220
 • Ćwiczenia 221

Rozdział 13. Prognozowanie sprzedaży metodą proporcji średnich ruchomych 223

 • Metoda średnich ruchomych 223
 • Metoda proporcji średnich ruchomych i dane miesięczne 226
 • Podsumowanie 226
 • Ćwiczenia 226

Rozdział 14. Metoda Wintersa 227

 • Definicje parametrów w metodzie Wintersa 227
 • Inicjalizacja metody Wintersa 228
 • Określenie parametrów wygładzających 229
 • Prognozowanie wartości 231
 • Średni bezwzględny błąd procentowy 232
 • Podsumowanie 232
 • Ćwiczenia 233

Rozdział 15. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem sieci neuronowych 235

 • Regresja i sieci neuronowe 235
 • Zastosowania sieci neuronowych 236
 • Prognozowanie sprzedaży za pomocą sieci neuronowej 238
 • Prognozowanie liczby mil lotniczych za pomocą sieci neuronowej 243
 • Podsumowanie 243
 • Ćwiczenia 244

CZĘŚĆ IV. CZEGO CHCĄ KLIENCI? 245

Rozdział 16. Analiza łączona 247

 • Produkty, atrybuty i poziomy 247
 • Pełna analiza łączona 249
 • Tworzenie profili produktów za pomocą dodatku Solver 255
 • Utworzenie symulatora rynku 258
 • Inne formy analizy łączonej 261
 • Podsumowanie 262
 • Ćwiczenia 262

Rozdział 17. Regresja logistyczna 265

 • Dlaczego regresja logistyczna jest ważna? 266
 • Model regresji logistycznej 268
 • Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa w regresji logistycznej 269
 • Formułowanie i testowanie hipotez w regresji logistycznej za pomocą dodatku StatTools 272
 • Regresja logistyczna i dane statystyczne 276
 • Podsumowanie 277
 • Ćwiczenia 278

Rozdział 18. Analiza wyborów dyskretnych 281

 • Teoria użyteczności losowej 282
 • Analiza dyskretnych wyborów rodzajów czekolady 283
 • Analiza wyborów dyskretnych z uwzględnieniem ceny produktu i wartości marki 286
 • Dynamiczne zmiany cen w analizie wyborów dyskretnych 292
 • Założenie niezależności od alternatyw nieistotnych 293
 • Wybory dyskretne i elastyczność ceny 294
 • Podsumowanie 295
 • Ćwiczenia 296

CZĘŚĆ V. WARTOŚĆ KLIENTA 301

Rozdział 19. Wyznaczanie życiowej wartości klienta 303

 • Podstawowy szablon wartości klienta 303
 • Analizowanie wrażliwości modelu za pomocą tabeli dwukierunkowej 305
 • Formuła mnożnika wartości klienta 306
 • Zmienne zyski 307
 • Wartość klienta - przypadek DirecTV 308
 • Szacowanie prawdopodobieństwa, że klient jest wciąż aktywny 309
 • Rozszerzenie podstawowego modelu wartości życiowej klienta 309
 • Podsumowanie 310
 • Ćwiczenia 310

Rozdział 20. Wyznaczanie wartości przedsięwzięcia na podstawie wartości klienta 313

 • Podręcznik wyceniania przedsięwzięcia 313
 • Wycenianie przedsięwzięcia na podstawie wartości klienta 314
 • Ocenianie wrażliwości modelu za pomocą tabeli jednokierunkowej 317
 • Określanie rynkowej wartości firmy na podstawie wartości klienta 318
 • Podsumowanie 318
 • Ćwiczenia 318

Rozdział 21. Wartość klienta, symulacja Monte Carlo i podejmowanie decyzji marketingowych 321

 • Określanie wartości klienta za pomocą łańcucha Markova 321
 • Prognozowanie powodzenia akcji marketingowej za pomocą symulacji Monte Carlo 326
 • Podsumowanie 331
 • Ćwiczenia 331

Rozdział 22. Lokowanie zasobów marketingowych w utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 335

 • Modelowanie wydatków na utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 336
 • Podstawowy model optymalizacji wydatków na utrzymywanie i pozyskiwanie klientów 338
 • Ulepszenie podstawowego modelu 339
 • Podsumowanie 341
 • Ćwiczenia 342

CZĘŚĆ VI. SEGMENTACJA RYNKU 345

Rozdział 23. Analiza skupień 347

 • Grupowanie miast 348
 • Segmentacja rynku w analizie łączonej 354
 • Podsumowanie 358
 • Ćwiczenia 358

Rozdział 24. Filtrowanie zespołowe 359

 • Filtrowanie zespołowe według użytkownika 359
 • Filtrowanie zespołowe według elementu 363
 • Porównanie filtrowania zespołowego według elementu i według użytkownika 365
 • Konkurs Netfliksa 366
 • Podsumowanie 366
 • Ćwiczenia 366

Rozdział 25. Segmentacja rynku z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego 369

 • Drzewa decyzyjne 369
 • Budowanie drzewa decyzyjnego 370
 • Przycinanie drzewa i metoda CART 374
 • Podsumowanie 375
 • Ćwiczenia 375

CZĘŚĆ VII. PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY NOWEGO PRODUKTU 377

Rozdział 26. Prognozowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą krzywej S 379

 • Interpretacja krzywej S 379
 • Dopasowywanie krzywej Pearla 381
 • Uwzględnianie sezonowości w dopasowywaniu krzywej S 383
 • Dopasowywanie krzywej Gompertza 384
 • Porównanie krzywych Pearla i Gompertza 387
 • Podsumowanie 388
 • Ćwiczenia 388

Rozdział 27. Model dyfuzji Bassa 391

 • Wprowadzenie do modelu Bassa 391
 • Dopasowywanie modelu Bassa 392
 • Prognozowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą modelu Bassa 394
 • Urealnienie danych o zamiarach klientów 397
 • Symulowanie sprzedaży nowego produktu za pomocą modelu Bassa 398
 • Modyfikacje modelu Bassa 399
 • Podsumowanie 400
 • Ćwiczenia 401

Rozdział 28. Prognozowanie okresu sprzedaży produktu z wykorzystaniem zasady kopernikańskiej 403

 • Zasada kopernikańska 403
 • Szacowanie pozostałego czasu życia produktu 405
 • Podsumowanie 405
 • Ćwiczenia 406

CZĘŚĆ VIII. SPRZEDAŻ DETALICZNA 407

Rozdział 29. Analiza koszyka zakupów i winda sprzedażowa 409

 • Wyliczanie windy sprzedażowej dwóch produktów 409
 • Wyliczanie trzykierunkowej windy sprzedażowej 413
 • Rozwiane mity o eksploracji danych 416
 • Optymalizacja rozmieszczenia produktów na podstawie wartości windy sprzedażowej 416
 • Podsumowanie 419
 • Ćwiczenia 419

Rozdział 30. Analiza RFM i optymalizacja bezpośrednich kampanii wysyłkowych 421

 • Analiza RFM 421
 • Historia udanego zastosowania analizy RFM 427
 • Optymalizacja bezpośrednich kampanii wysyłkowych za pomocą dodatku Solver 427
 • Podsumowanie 428
 • Ćwiczenia 429

Rozdział 31. Model SCAN*PRO i jego odmiany 431

 • Wprowadzenie do modelu SCAN*PRO 431
 • Modelowanie sprzedaży batoników 432
 • Prognozowanie sprzedaży oprogramowania 434
 • Podsumowanie 439
 • Ćwiczenia 439

Rozdział 32. Optymalizacja przestrzeni na półkach i zasobów sprzedażowych 441

 • Określenie zależności pomiędzy akcjami marketingowymi a sprzedażą 441
 • Modelowanie zależności wyników sprzedaży od aktywności przedstawicieli handlowych 442
 • Optymalizacja aktywności handlowej 446
 • Określanie przestrzeni na półkach w supermarkecie przy użyciu krzywej Gompertza 449
 • Podsumowanie 449
 • Ćwiczenia 450

Rozdział 33. Prognozowanie sprzedaży na podstawie kilku punktów danych 451

 • Prognozowanie przychodu z filmu 451
 • Modyfikacja modelu w celu podniesienia dokładności prognozy 453
 • Prognozowanie przychodu na podstawie danych z trzech tygodni 455
 • Podsumowanie 457
 • Ćwiczenia 457

CZĘŚĆ IX. REKLAMA 459

Rozdział 34. Ocena skuteczności wydatków na reklamę 461

 • Model Adstock 461
 • Inny model oceny skuteczności wydatków na reklamę 464
 • Optymalizacja wydatków na reklamę: kampanie pulsujące i ciągłe 466
 • Podsumowanie 469
 • Ćwiczenia 469

Rozdział 35. Modele wyboru mediów reklamowych 471

 • Liniowy model wyboru mediów 472
 • Upusty ilościowe 474
 • Wybór mediów przy użyciu metody Monte Carlo 476
 • Podsumowanie 480
 • Ćwiczenia 480

Rozdział 36. Reklamy PPC w Internecie 483

 • Definicja reklamy PPC 483
 • Modelowanie zysków z reklam PPC 485
 • Aukcje Google Ads 486
 • Optymalizacja stawki za kliknięcie przy użyciu symulatora 489
 • Podsumowanie 489
 • Ćwiczenia 490

CZĘŚĆ X. NARZĘDZIA DO BADANIA RYNKU 491

Rozdział 37. Analiza głównych składowych 493

 • Definicja analizy głównych składowych 493
 • Kombinacja liniowa, wariancja i kowariancja 494
 • Szczegóły analizy głównych składowych 500
 • Inne zastosowania analizy głównych składowych 506
 • Podsumowanie 507
 • Ćwiczenia 508

Rozdział 38. Skalowanie wielowymiarowe 509

 • Dane o podobieństwie produktów 509
 • Skalowanie wielowymiarowe odległości między miastami 510
 • Skalowanie wielowymiarowe danych o produktach śniadaniowych 515
 • Określenie idealnego punktu 518
 • Podsumowanie 522
 • Ćwiczenia 522

Rozdział 39. Algorytmy klasyfikacyjne: naiwny klasyfikator Bayesa i analiza dyskryminacyjna 525

 • Prawdopodobieństwo warunkowe 526
 • Twierdzenie Bayesa 527
 • Naiwny klasyfikator Bayesa 529
 • Liniowa analiza dyskryminacyjna 534
 • Weryfikacja modelu 538
 • Niezwykłe zalety klasyfikatora Bayesa 538
 • Podsumowanie 539
 • Ćwiczenia 539

Rozdział 40. Jednoczynnikowa analiza wariancji 541

 • Sprawdzanie, czy średnie grupowe się różnią 542
 • Przykład jednoczynnikowej analizy wariancji 542
 • Rola wariancji w analizie jednoczynnikowej 544
 • Prognozowanie danych z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji 545
 • Kontrasty 546
 • Podsumowanie 548
 • Ćwiczenia 549

Rozdział 41. Dwuczynnikowa analiza wariancji 551

 • Wprowadzenie do dwuczynnikowej analizy wariancji 551
 • Dwuczynnikowa analiza wariancji bez powtórzeń 552
 • Dwuczynnikowa analiza wariancji z powtórzeniami 554
 • Podsumowanie 558
 • Ćwiczenia 559

CZĘŚĆ XI. INTERNET I MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY 561

Rozdział 42. Sieci 563

 • Ocena ważności węzła 563
 • Ocena ważności połączenia 567
 • Opis struktury sieci 567
 • Sieci losowe i regularne 571
 • Bogaci są coraz bogatsi 574
 • Serwis Klout 576
 • Podsumowanie 577
 • Ćwiczenia 577

Rozdział 43. Matematyka w punktach przełomowych 579

 • Zarażanie sieci 579
 • Model Bassa a punkt przełomowy 582
 • Podsumowanie 586
 • Ćwiczenia 587

Rozdział 44. Marketing wirusowy 589

 • Model Wattsa 590
 • Bardziej zaawansowany model marketingu wirusowego 591
 • Podsumowanie 595
 • Ćwiczenia 595

Rozdział 45. Eksploracja tekstu 597

 • Stosowane pojęcia 598
 • Strukturyzacja tekstu 598
 • Eksploracja tekstu w praktyce 601
 • Podsumowanie 604
 • Ćwiczenia 604

Skorowidz 607